DIEVAS ABSOLIUTAS

MYLĖKITE IR BŪKITE MYLIMI

Sveiki atvykę į mano svetainę !

VIDMANTAS GRINČIUKAS 1969.08.17

VIDMANTAS GRINČIUKAS 1969.08.17

 GERBIAMI SVETAINĖS LANKYTOJAI, malonu, kad lankotės mano svetainėje. Pagrindinė svetainės informacija randasi : 

PARAPSICHOLOGIJA 1.

PARAPSICHOLOGIJA 2.

PARAPSICHOLOGIJA 3.

PARAPSICHOLOGIJA 4.


PAGARBIAI : SVETAINĖS ADMINISTRATORIUS - VIDMANTAS GRINČIUKAS.


 

 


 

    ŽMONIJOS EVOLIUCIJOS MEDŽIAGA !1. ŽMOGAUS LAIMĖS PASLAPTIS

PSICHOLOGAS VIDMANTAS GRINČIUKAS :

 

Turbūt kiekvienas žmogus paklausia savęs „ ar aš esu laimingas ?, ko reikia man, kad būčiau laimingas ?, o jei laimingas, kaip būti dar laimingesniam ? “. Mes ieškome laimės, nesuvokdami laimės paslapties. Laimės paslapties pagrindas slypi pačiame žmoguje, paties žmogaus pasąmonės gelmėse. Manau, kad žmonės net nenutuokia tai, kad laimės reikia ieškoti ne kur kitur, o savyje.Žvelgiant giliau į psichologiją išryškėja tendencija, kad žmogus yra laimingesnis tada, kada yra sąmoningesnis. Kuo žmogus yra sąmoningesnis, tuo jis ir yra laimingesnis. Sąmoningumą suskirstyčiau į septynis jo lygius;

  


Pirmas lygis;  Tai žemiausio sąmoningumo lygis. Šio lygio žmonės gyvena šiame pasaulyje nematydami jokios Dieviškos valios. Tokie žmonės mano, kad jie yra savarankiški ir patys tvarko savo gyvenimą, todėl jiems Dievo nėra.Antro sąmoningumo lygio  žmonės  numano, kad  ne  viską  savo  gyvenime gali  padaryti patys. Jie  supranta, kad egzistuoja  mus veikianti jėga, tačiau nepripažįsta, kad  ta  jėga  priklauso  Dievui.  Jie  labiau tiki dvasiomis ir burtais, pasitiki šamanais. Tai žmonės, kurie vaikšto pas būrėjus, į kapines eina nešini alkoholiu, aukoja įvairioms dvasioms ir panašiai.

 

 

Trečias  sąmoningumo  lygmuo  –  tai  suvokimas, kad  yra aukštesnioji valdžia – pusdieviai  ( krikščioniškoje tradicijoje tai angelai ir archangelai ).  Pusdieviai  tai asmenybės,  per  kurias  viešpats  įtvirtina  savo  valdžią  materialiajame pasaulyje. Žmonės meldžiasi angelui sargui, lenkiasi saulei, garbina žemę. Visgi tiesiogiai į Dievą žmonės nesikreipia

 


Ketvirtas sąmoningumo lygmuo – kai žmonės sako, kad Dievas yra visur, kad Dievas - šis pasaulis, kad Dievas – tai graži gamta. Jie iš dalies teisūs, nes kalba apie neapibrėžtą Dievo formą. Visgi asmeninių santykių tarp šio lygmens žmonių ir Dievo nėra.

 


Penktas sąmoningumo lygmuo ateina su sąžinės pojūčiu, širdies balsu. Ateina, kai pradedame to balso klausyti ir suprantame, kad jis mus veda per gyvenimą, ir tai – ne proto svarstymai. Tai lygmuo, kai žmonės žino, kad Dievas gyvena jų širdyse, ir jie siekia užmegzti santykius su Juo, suvokia savęs kaip sielos ne mirtingumą.

 


Kalbant apie šeštą sąmoningumo lygį, tai šis lygmuo prasideda, kai mes turime penktą sąmoningumo lygį ir kasdien meldžiamės. Tai darant apsivalo mūsų sąmonė ir mes pradedame jausti Dievo alsavimą visoje kūrinijoje. Per šią praktiką mes susigražiname prarastus ryšius su Dievu.

 

 
Septintas sąmoningumo lygmuo yra aukščiausias, kurio nežino žmonija, nežino net pats krikščioniškasis pasaulis. Septintą sąmoningumą turi tik indigo asmenys, gyvendami tyro, nekalto vaiko pasaulėžiūroje ir visą gyvenimą jausdami Dievo energijas. Jie jausdami Dievo energijas susitapatina su Dievu. Jie per sąveikas su Dievo energijomis gali daryti įvairiausius stebuklus, nes daugumoje indigo yra Kristaus logai ( Dievo kristalų logai ). Šio septinto sąmoningumo lygmuo yra labai sudėtingas, nes yra pasiekiamas Dievo virš sąmonių kontekstas. Indigo nuo vaikystės pragyvena visą gyvenimą be sąmoningos nuodėmės, todėl jiems yra lengva egzistuoti ir gyventi aukščiausiame sąmoningumo lygmenyje. Jie neturi žmogiškų ydų ir žmoniškojo charakterio. Indigo žmonių psichologinė diagrama egzistuoja be jokio žmoniškojo ego ( egoizmo ). Tokiu atveju jie yra tyri kaip kristalai, ir kokią energetinę dvasią Dievas indigui suformuoja, tokioje energetinėje dvasioje jis egzistuoja. Išvadoje, indigo genijai yra kaip tuščias indas, kurį pripildo Dievo energetikos. Tokiu atveju, indigo susitapatina su Dievu.

 


Išties, žmogus yra netobula būtybė, turintis labai daug ydų. Iš žmonijos išsiskiria tik indigo žmonių rasė, neturinti jokių žmoniškųjų ydų. Sekančiai paminu tris didžiausias žmonijos žmogaus ydas;

 


1. NEKROFILIJA, arba meilė mirčiai. Tai meilė tam, kas negyva, inertiška, nesąmoningas troškimas viską griauti, ardyti ir nieko nekurti. Ryškiausi nekrofiliškų asmenybių pavyzdžiai žmonijos istorijoje yra Stalinas ir Hitleris. Nekrofiliškos nuostatos žmonės orientuojasi į jėgą; nes jėga – tai būdas kitą žmogų paversti lavonu, priversti jį paklusti. Bet kokia valdžia remiasi jėga, ir jėga yra būdas valdyti. Nekrofiliško tipo žmonės geriau sutiktų prarasti gyvybę, negu valdžią – teisę kitus engti ir žudyti. Tokie žmonės „mirtinai myli“ ir „saldžiai nekenčia“, jiems pasaulis yra „siaubingai gražus“, o gyvenimas – „žiauriai laimingas“. Būtent Nekrofiliško tipo žmonėms pasaulis atrodo labai paprastas – jame egzistuoja tik „vilkai“ ir „avys“, tik valdovai ir beteisiai, tik žudikai ir aukos.

 

 
Nekrofiliško tipo žmonės dievina daiktus, o ne žmones ar gyvūniją. Jų žvilgsnis sąla, išvydus automobilį ar ginklą. Jis neatsižavi bet kokiomis mašinomis.

 


Nekrofiliškas žmogus gyvena ne ateitimi, o praeitimi. Jis net sapnuoja vien praeitį – košmarų ir daiktiškų vizijų kupiną praeitį.

 


Nekrofilų priešybė – biofilai (gyvybės mylėtojai).

 


Jūs – biofilas. Jūs gyvenate ateitimi. Jūs trokštate gyventi, trokštate ką nors tame savo ir žmonių pasaulyje pakeisti. Jūs žinote, kad gyvenimas – tai ne vien kūno gyvenimas. Net Jėzus, net Buda mirė, mirė jų kūnas. Visi mes mirsime. Vieni – kančiose, kiti – gal staigiai ir neskausmingai. Kam koks likimas duotas. Tačiau mirsime. Bet mūsų dvasia išliks. Vienų – ilgiau, kitų trumpiau. Vienų – gal tik šeimos rate, daiktuose, kuriais naudojamės ar kuriuos pagaminome, o kitų – didesnės ar mažesnės visuomenės dalies atmintyje ( poezijoje, matematikos lygtyse ar pastatuose, pasodintuose parkuose ir t.t. ). Visų mūsų dvasia išliks; tik ne visų vienodai ir ne visų raiškiai. Toks jau gyvenimo dėsnis, ir nieko čia nepakeisi.

 


Tačiau biofilas, kaip minėta, gyvena ateitimi. Jis nors trupinėlį, nors menką trupinėlį – pagal savo jėgas ir išgales – ką nors keičia, sukuria nors trupinėlį naujo, jis save atiduoda kitiems. Biofilas gyvena dvasia, ir kuo didesnė ta jo dvasia, tuo jis nemirtingesnis.

 


2. NARCISIZMAS, arba gėrėjimasis savimi.

 

 
Narcisizmo apraiškų sutinkame kasdieną. Štai „švelnus“ pavyzdys: Rašytojas sutinka savo draugą ir ilgai bei nuobodžiai jam pasakoje apie save – savo rūpesčius ir laimėjimus. Pagaliau rašytojas susigriebia ir sako: „atsiprašau, aš vien tik apie save kalbu. Pakalbėkime ir apie tave. Kaip tau patiko mano paskutinė knyga ?“.


Neskaitant indigo žmonių rasės, visi žmonės vienokiu ar kitokiu laipsniu yra linkę gėrėtis savimi, visi žmonės yra šiek tiek egoistai.

 


3. Incestiniai ryšiai – trečioji didžioji žmonijos nuodėmė yra ryšiai, kurių jūs paprastai net nejaučiate, o jei ir nujaučiate, tai bene kruopščiausiai juos slepiate. Tai ryšiai su motina, su mama, kuri jus pagimdė. Tai ryšiai su krauju, su Tėviške, su Tėvyne.

 


Genetiškai „motina yra pirmoji personifikuota jėga, kuri žmogų gina ir garantuoja jo saugumą“, bet motina nėra vienintelis asmuo, kuris saugo ir gina. Juk yra ir tėvas, ir šeima, ir tauta. Yra pagaliau ir žmonija, yra pati istorija. Yra, pasak mūsų tautiečio Vydūno, „likimo ratai“. Artimiausias genetiškai sąlygojamas „likimo ratas“ – tai šeima. Jis lyg ir stipriausiai veikia žmogų. Antrasis „likimo ratas“, į kurį patenkame kiekvienas, - tai tauta, jos papročiai, kultūra, istorija. Ir pagaliau trečiasis – tai visa žmonija, visa jos istorija. Juk mūsų „genai“ lemia, kas mes esame – „lietuviai“, „lenkai“, „ rusai“, „anglai“ ir pan. Ir dar yra kažkas, ko dėka, nepaisant tautybės, mes esame „žmonės“.

 


Paminėjau tris žmonijos žmogaus ydas, ir Jūs gerbiamas skaitytojau spręskite, kur ir kokių ydų turite, kaip jų atsikratyti.

 


Mielas skaitytojau, siekime aukšto sąmoningumo lygio ir su juo ateis Jūsų laimė, kurios trokštate visa savo esybe. Kai tapsite sąmojingesniais žmonėmis, sumažės Jūsų ydų kraitis, be kurio įgysite sielos nemirtingumą amžinybės kontekste, amžinybės egzistencijoje.

 


Toliau nagrinėjant temą apie laimę, paaiškinsiu kas yra protas, kaip veikia Jūsų protas; Jūsų protas susideda iš racionalios sąmonės ir neracionalios pasąmonės. Žmogus mąsto sąmonės pagalba, ir tai, apie ką Jūs nuolatos galvojate, įsiskverbia į Jūsų pasąmonę, kuri kuria Jūsų minčių pagalba. Jūsų pasąmonė yra emocijų vieta ir kuriančioji jėga. Jei Jūs galvojate apie gėrį, turėsite gėrį. Jei galvosite apie blogį, turėsite blogį. Taip veikia protas. Svarbiausia, ką reikia atsiminti, yra tai, jog pasąmonė atėjusią mintį pradeda įgyvendinti. Įdomu tai, kad pasąmonė įgyvendina ir geras, ir blogas mintis. Negatyvios mintys sukelia nusivylimą, nesėkmę, nelaimę. Konstruktyvios, harmoningos mintys teikia sveikatą, sėkmę, priteklių. Psichologai ir psichiatrai pažymi, kad tik mintys yra perduodamos į pasąmonę, o įspūdžiai gimsta smegenų ląstelėse. Pasąmonė veikia minčių asociacijų pagalba ir panaudojant visas sukauptas žinias. Ji atpalaiduoja Jūsų paslėptą jėgą, energiją, išmintį. Ji panaudoja visus gamtos dėsnius, kad įvykdytų savo užduotį. Kartais žmogui atsakymas ateina tuoj pat, o kartais tenka laukti savaites, mėnesius, metus...

 


Baigdamas šią temą, apie „žmogaus laimės paslaptį“, skaitytojui noriu pabrėžti tai, kad tikroji laimė Jums ateis su šeštuoju sąmoningumo lygiu. Tai yra, kasdiene malda krikščioniškajame pasaulyje, bei kitais dvasinio tobulėjimo siekiais, per ką rasite idealią harmoniją su pasauliu, su gamta ir Jus supančia aplinka. Ši malda kasdienybėje turėtų būti labai tyra – atvira ir nuoširdi. Septintas sąmoningumo lygmuo eiliniam žmogui yra nepasiekiamas, nes reikalinga dvasine tobulybe gimti, tokiais gimsta tik indigo žmonių karta. Yra teigiama mokslo, kad visi naujagimiai gimsta vienodi, tai yra tyri, švarūs ir nekalti, tačiau indigo kūdikis turi dvasinį tiesioginį intelektinį ryšį su Dievu, per ką jis išsiskiria iš kitų naujagimių, iš kitų naujagimių dvasinės charakteristikos.

 


Nepaslaptis, kad žmonijos dauguma laimės ieško materialinėse vertybėse, tačiau turiu pabrėžti tai, kad žmogus niekad neras pilnos laimės šiose vertybėse, jei jos nebus dvasinės logistikos plotmėje.

 


Su pagarba : Psichologas - Vidmantas -

 

 


2. ŽMOGAUS RYŠYS SU ERDVE - BIOENERGETIKA - MEDIJA

 Trumpai apie ŽMOGAUS RYŠĮ SU ERDVE


 

( Ezoterinis mokslas... Tai, kas aukščiau už žmonijos sąmonę )

 


 

Indigo žmonės sugeba palaikyti tobulus ryšius su erdve ir iš jos pasisemti įvairios informacijos. Žemėje, mūsų planetoje, tobulo rojaus dvasines energetikas skleidžia saulės sistema, kuo pasėkoje indigo genijai jaučia šią skleidžiamąją energetiką. Saulės sistemos suformuota dvasinė energetika persiduoda indigo vaikams, indigo žmonėms. Ši energetika yra labai maloni žmogui, jo organizmui. Ji yra nevienarūšė, turinti begalybes skirtingų energetinių rūšių. Aš asmeniškai, visa tai vadinu Dievo energetikomis, ir esu teisus, nes šios energetikos yra iš Dievo. Visa tai pavadinčiau; „saulės sistemos dvasine savastimi“.

 


 

Indigo asmenys labai stipriai ir galingai jaučia saulės sistemos dvasinę savastį, per kurią atsispindi ir jūrų, vandenynų labai stipri energetinė dvasia. Indigo žmogui visa tai jaučiant, jam pradeda formuotis Jūratės Dievo kristalų logistika. Manau, kad Jūratės Dievo kristalų logistika veikia tik Pabaltijo Šalių indigo asmenis. Kaip mes žinome, tai Jūratė yra legenda (išgalvotas personažas), tačiau Dievo pasaulyje ji yra realybė, nes pagal jos logiką yra formuojama indigo žmonėms tobula pasaulėžiūra, tobulas žvilgsnis į gyvenimą.

 


 

Žvelgiant plačiau į ryšius su erdve, indigo žmonėms labai didžiulę reikšmę turi juos globojančios planetos sąsaja su žeme. Kai indigo žmogui susiformuoja žemiški sunkumai, per žmonijos piktybiškumą ir nekompetenciją tolerancijoje, jį suranda planeta, viršijanti žmoniškąjį protą. Ta planeta energetiškai subalansuoja indigo žmogui visą mastymą. Indigo iš jos pasisemia daug naudingos informacijos, jausdamas jos energetinę dvasią, energetinį planetos stovį (būklę). Jis, tai yra indigo asmuo, susitapatina su šia nežemiška grandimi. Išties, man prisimenant planetą, kuri mane globoja kaip Dievo vaiką, kaip nekaltą vaiką indigo terminologijoje, tai tą planetą, tos planetos dvasinę energetiką sulyginu su fantastiniu meniniu filmu, pavadinimu „varnas“. Šio filmo autorių nežinau, tačiau manau, kad šis filmas atspindi visatoje nežemišką būvį, aukštesnį egzistencijos lygį teisingumo labirintuose.

 


 

Išties, kosminė organika, yra „SUPER“ aukštame virš sąmonių lygmenyje, kuri pralenkia saulės sistemos visą dvasinę rojaus tobulybę. Saulės sistema dvasiniame kontekste yra sunkiai suvokiama tobulybė, tačiau kosminė organika yra dar tobulesnė, kurios nebepajėgia pilnai suvokti žmoniškasis materinis kūnas. Iš dalies indigo žmogus suvokia kosminę organiką, tačiau pilnai suvokti yra nepajėgus, nes žmogaus kūnas yra per silpnas pilnai suvokti kosminę organiką, arba Dievo šią sritį. Kai indigo vaiką veikia kosminė organika, jis tampa grynai kosminiu vaiku su idealiu protavimu, su idealia sąmone. Nors ir indigo visada būna su idealiu protavimu ir idealia sąmone, tačiau jie palūžta nuo žemiškos pašalinių žmonių grandies, nuo jų negatyvo.

 


 

Indigo žmogaus žodis;

 


 

Aš asmeniškai, gyvendamas žemės planetoje, jaučiuosi kaip gyvenčiau svetimoje planetoje. Man yra žymiai geresnė ir malonesnė mane globojanti planeta, su ja palaikant ryšius, jaučiuosi kaip namuose. Ši planeta atitinka mano visą logistiką ir pasaulėžiūrą, kurioje nėra negatyvo, nėra smurto. Šią planetą pavadinčiau „kosminės organikos Dievo planeta“, turinčią labai aukštą sąmoningumą ir sąveikas su pačiu Dievu. Yra labai šaunu, kad Dievas indigo žmogui perteikia kitų planetų egzistencinę dvasią.

 


 

Su meile : INDIGO - Vidmantas -

 
 

BIOENERGETIKA

 


 

( Žmogaus galimybės energetiniuose laukuose )

 


 

Bioenergetika, tai žmogaus biologinio kūno energetika. Ši energetika formuojasi iš Dievo energetinių laukų. Kiekvienas žmogus turi savo biolauką, savo kūno bioenergetinį lauką. Indigo žmonės sugeba labai stipriai jausti pašalinių žmonių bioenergetinius laukus ir iš jų pasisemti informacijos apie kitą žmogų. Šie biolaukai indigo asmeniui persiduoda per Dievą. Tik labai dideliame žmogiškajame jautrume indigo gali jausti kitų žmonių biolaukus.

 


 

Kalbant apie žmogaus galimybes energetiniuose laukuose, tai reikėtų pabrėžti tai, kad žmogaus galimybės yra labai silpnos kontaktuoti žodžiais su oponentu, jaučiant oponento biolauką. Gerai yra jei oponentas yra teigiamos energetikos, tada indigo žmogus gerai jaučiasi jausdamas biolaukus. Kitu atveju, jei oponento biolaukas yra negatyvinis, indigo jaučiasi labai blogai ir visiškai negali kontaktuoti žodžiais su oponentu. Tačiau yra labai gerai tai, kad indigo bioenergetikai ne visada jaučia žmonių biolaukus, o tik prašant Dievo, atskleisti kito žmogaus psichologines charakteristikas. Tokiu atveju, indigo bioenergetikai gali gerai jaustis ir blogų žmonių draugijoje.

 


 

Manau, kad bioenergetikos mokslas yra labai sudėtingas ir eiliniam žmogui visiškai nežinomas.

 


 

Pagarbiai : INDIGO BIOENERGETIKAS - Vidmantas -

 
 

MEDIA

 


 

Žodis „MEDIA“, Lietuviškame žodyne reiškia žodį „Medija“.

 


 

Medija, tai kontaktai per erdvę.

 


 

Pirmiausiai, norėčiau pabrėžti tai, kad norint žmogui būti mediumu, jam reikalinga išmokti būti neutralumo būsenoje. Tai yra, egzistuoti sąmoningame prote be minčių, kad ir kur žmogus bebūtų ar kitų žmonių draugijoje, ar namuose, jis neturi turėti nei vienos sąmoningos ar nesąmoningos minties. Orientuotis žmogus gali ir be minčių veikiamas Dievo energetinio lauko. Tai yra, žmogus privalo orientuotis vien Dievo duotu suvokimu. Pas mediumą neturi būti žodinės minties, jei jis kontaktuoja su kitu kažkokiu objektu. Šią mano aprašytą situaciją tobulai praktikuoja indigo genijai su savimi atidirbę žmoniškąją logistiką. Jie, tai yra indigo asmenys, sugeba ir darbus nudirbti be žodinės minties. Manau, kad ši teorija keistai skamba, bet tai yra tiesa. Indigo mediumai daugiau praleidžia laiko gyvenime neutralumo būsenoje, nei žodiniame minčių pasaulyje. Jiems bendravimo kontaktus sukuria pats Dievas. Tačiau norint mediumams kontaktuoti per erdvę, reikalinga oponento vandenilinė organizmo sudėtis, nes be vandenilinės organizmo sudėties, sudėtinga žmogui susiorientuoti medijoje. Ši teorija yra taikoma kontaktuojant mediumams su nežemiškomis grandimis, su kitų planetų mediumais. Tačiau, kad įvyktų tiesioginis kontaktas tarp žemės planetos mediumo ir kitos nežemiškos civilizacijos mediumo, reikalinga Dievo parama ir Jo programa.

 


 

Šio leidinio autoriui, indigo žmogui, yra tekę kontaktuoti su nežemiškos planetos mediumu. Tai buvo labai keistas pojūtis, nes energetikoje labai jautiesi pačio Dievo energetika ir su ja jautiesi nežemiška būtybė. Ji perteikė informaciją, kad žemės planeta pagal išsivystymą randasi ketvirtoje vietoje, ką aš pats buvau ištyręs savomis jėgomis. Ta nežemiška būtybė, buvo žemesnio išsivystymo lygmens nei žmogus, tai jautiesi iš jos energetinės dvasios. Šis kontaktas, su kitos planetos asmeniu, įvyko per Dievo programą, nes iš vakaro pajutau informacinę Dievo energetiką, kad turi įvykti kontaktas su kitokia civilizacija nei žemė. Dievo energetikoje labai ryškiai atsispindėjo informacija, apie šį busimą ryšį su kita planeta, kuo pasėkoje, sekančioje dienoje įvyko šis kontaktas. Gyvenime daugumoje jausdavau svetimų civilizacijų dvasinę energetiką, per ką dalinai ištyriau visatą ir jos cheminę egzistenciją. Visa tai tyrinėjau daug metų, dabartyje yra sunku viską prisiminti. Aprašyti neįmanoma, nes tai yra dvasiniai pojūčiai ... Teko jausti milžiniškus energetinius galingumus kosmoso platybėse, žymiai galingesnius, nei žemėje perkūną su žaibais.

 


 

Indigo mediumui nėra būtina meditacija. Jis egzistuodamas buityje be minčių, gali kontaktuoti su kitu objektu labai kokybiškai be meditacijos. Tačiau, bet kada panorėjęs kontaktuoti mediumas, negali. Jis privalo to siekti iš anksto. Jam to siekiant, Dievas sukuria programą ir laiką šiam reiškiniui.

 


 

Kalbant plačiau apie mediją, norėčiau pabrėžti tai, kad šio leidinio autorius yra pajėgus kontaktuoti per erdvę ir su žmonėmis, tai yra jų dvasiomis. Tačiau to nepraktikuoja, nes žmonijos žmogaus pasaulis yra labai nuodėmingas. Turėjau atvejį gyvenime, kai mirė mano senelė, sukontaktuoti su mirusiu žmogumi, su jo siela – dvasia. Aš senelę labai mylėjau, ir kai jos netekau, paprašiau Dievo kontakto su ja. Įspūdis buvo labai įdomus, nes pajutau jos dvasią ir dvasiniame kontekste įvyko kontaktas. Ji nežemiška kalba bendravo su manimi, o grynai dvasine, be žemiškų terminų. Šiame epizode man įspūdį padarė tai, kad senelės siela Dieve lydėsi, nes ji buvo netobula. Jautiesi sielos kažkoks lydimasis. Senelė buvo labai tikintis žmogus, visą gyvenimą vaikščiojo į bažnyčią, tačiau žmogui yra svarbiau sielos tyrumas – švarumas, o ne protiniai įsitykinimai, tai yra tikėjimas Dievu. Tokiu atveju, susidariau nuomonę pagal krikščionišką tikėjimą, kad senelės siela pateko į skaistyklą. Pagal mano tyrinėjimus, tyrinėjant Dievą irgi susidariau nuomonę, kad dvasinėje egzistencijoje egzistuoja ir pragaras, tačiau niekados nesu jo jautęs ir nieko nežinau apie jį. Pats esu tik rojus tobulus patyręs, jų egzistenciją. Tokiu atveju, mielas skaitytojau, Jums patariu nerizikuoti amžinybe ir gyventi tobulai, be nuodėmių ir nusižengimų moralumui. Toleruokite gėrį, vidinį žmogaus grožį ir meilę savo artimiesiems ir kitiems žmonėms. Būkite tobuli žmonės, nes nėra pilnai aišku, ar egzistuoja pragaras ?, ar egzistuoja reinkarnacijos ?. Reinkarnacijos egzistuoja, tačiau ne visiems žmonėms jos galioja. Jei gyvensite blogai – netinkamai, galite patekti į pragarą, tai yra į dvasinį pragarą amžinybės kontekste.

 


 

Kitas mano antgamtinių reiškinių tyrinėjimo epizodas, buvo irgi labai įdomus, kai prie prekybos centro, Panevėžio mieste, pastebėjau negyvą žmogų su praskelta galva. Šis žmogus užsimušė pargriūdamas ties prekybos centru. Aš būdamas neabejingu žmogumi, norėjau paskambinti tarnyboms, kurios užsiima žmonių pašalinimu, tačiau kiti žmonės jas buvo jau iškvietę. Tokiu atveju, aš panaudodamas antgamtinius mediumo privalumus, susijungiau su jo dvasia ir po kontakto buvau labai nustebęs, nes jo dvasia pateko į absoliučią tuštumą, tai yra į nieką, jo dvasia pateko, kur nėra nei Dievo, nei „velnio“.

 


 

Yra toks posakis „Genys margas, o pasaulis dar margesnis“. Tokiu atveju, šiame pasaulyje egzistuoja begalybės variantų, tiek materijoje, tiek dvasiniame kontekste.

 


 

Grįžkime prie medijos, prie nežemiškų planetinių grandžių. Šiame aspekte, mane asmeniškai, labai nustebino nežemiškas mediumas, su kuriuo teko sukontaktuoti, nes jis žinojo, kaip suprantamai perteikti informaciją... manau, kad jis šiam kontaktui ilgai ruošėsi, žinodamas apie mane, per Dievo Absoliuto informacinį ryšį. Jo, tai yra to mediumo akcentas, buvo ne tik ne Lietuviškas, tačiau ir ne žmogiškas. Informaciją perteikė ne žmogus. Visa tai supratau iš jo energetinės dvasios.

 


 

Buvo mano gyvenime laikas ir tebėra toks laikas, kai aš labai mylėjau ir tebemyliu Dievo visą kūriniją, ne tik žemę, tačiau ir nežemiškas grandis, su kuriomis palaikydavau nuostabius ryšius. Aš labai artimai sąveikaudavau su Dievo Absoliuto energetikomis, su pačiu Dievu ir per Jam neapsakomai stiprią ir brandžią meilę, mylėdavau ir toleruodavau viską, kas yra Dievo sukurta. Aš, kaip šiame leidinyje esu minėjęs, esu tobulybė ( dvasinėje sferoje ), nes susitapatinu su Dievu. Susitapatindamas su Dievu, pralenkiu virš sąmonės sampratomis, visą Dievo sukurtą egzistencinę sistemą, nes tampu tokiu kaip pats Dievas. Tačiau mano tobulumas yra ne materinio kūno, o dvasios, dvasios galimybių. Susitapatinimai su Dievu trunka ne ilgesnius laiko tarpus, kaip 5 sekundes, nes Dievo lygmenyje neįmanoma egzistencija žmogiško kūno materijoje.

 


 

Toliau nagrinėjant temą apie mediją, norėčiau paminėti kitus mediumus, kurie dirba vien žemės žemiškose grandyse. Per televiziją teko stebėti mediumas ir išvadoje, mediumai labai toleruoja dvasinę sritį. Dauguma mediumų yra labai dvasingi žmonės, ką teko pastebėti iš jų asmenybių. Mano asmeninė Medija yra daugiau susijusi su Dievo energetikomis – Dievo pasauliu, ir aš, skirtingai nei kiti mediumai, nedirbu su žmoniškąja sritimi. Todėl žemiškoje atmosferoje, aš esu silpnesnis mediumas, nei jų dauguma žemėje. Šiuo atveju, man yra labai įdomu stebėti ir analizuoti, kitų mediumų charakteristikas, jų gabumus, jų darbą.

 

Pagarbiai : INDIGO Mediumas - Vidmantas - 

 


3. DIEVAS ŽMONIŠKAJAME SUPRATIME

DIEVAS ŽMONIŠKAJAME SUPRATIME,

 Kaip žmogus supranta Dievą ? Manau, kad ši tema yra pakankamai įdomi ir reikšminga žmogui. Aš esu tyrinėjęs žmoniją ir pagal tyrimų rezultatus į šį klausimą atsakyčiau, kad kiekvienas žmogus Dievą supranta skirtingai, tai priklauso nuo paties žmogaus pasaulėžiūrų, nuo jo išprusimo. Kadangi ši mano visa knyga susijusi su Dievo sampratomis, tai apie Dievą neberašysiu, o panagrinėsiu žmoniją ir jos sampratas šia tema. Pirmiausiai šį klausimą iškelčiau religijoms, kaip yra suprantamas Dievas ?, ar teisingai Jis yra suprantamas ?. Manau, kad religijose nėra visai teisingai suprantamas Dievas. Religijos turėtų žmogų kreipti į patį Dievą, tai yra į bematerinę sampratą, o jos žmogų kreipia į savas teoretikas, į savus įsitikinimus, į religinį savą kultą. Taip yra todėl, kad silpnai yra išsivystęs žmogus ir religijos sampratos yra netobulos. Nėra pakankamai išsivystęs žmogus, kad jis galėtų priimti bematerinę sąvoką, bematerinę sampratą. Man jaučiant savastis, tai bažnyčios savastis truputį asocijuojasi su sektų pasaulėžiūromis, taip yra todėl, kad bažnyčia nekreipia žmogaus į bemateriją ir ji yra paremta tikėjimu, o ne įrodyta tiesa. Žinant, mane supančią visuomenę, tai bažnyčia yra labai gerame savame stovyje, nes mūsų visuomenė yra labai nutolusi nuo Dievo. Esu labai plačiai tyrinėjęs religijų savasties energetikas, iš to galiu teigti, kad religijos pagrinde žiūri savas struktūras. Kiekviena religija siekia pritraukti kuo daugiau žmonių pas save. Šiaip religijos iš niekur nieko negimsta, jose yra labai daug tiesų, tačiau yra ir netiesų, nes tai paprasčiausiai yra tik tikėjimas. Pats religijų pagrindas yra tiesa, o visa kita neatitinka tiesų. Pavyzdžiui;

 


 

Agotos duona, apsauganti žmogų nuo nelaimių.

 


 

Šventintas vanduo, gydantis žmogų.

 


 

Visa tai yra ne reali tikrovė – netiesa, nes Agotos duona, tikrai neapsaugo žmogaus nuo nelaimių ir šventintas vanduo, tikrai negydo žmogaus. Religijose yra labai daug tokių panašių pavyzdžių, tokių nesąmonių, per kurias bažnytinė struktūra, kažkiek asocijuojasi su sektų filosofija. Dvasiniam profesionalui bioenergetikui yra labai aiškiai matomos realybės tiesos, per Dievo savasties energetikas. Aš esu toks žmogus, ištyręs beveik visą egzistencinę sistemą, todėl turiu atsakymus į bet kokį gyvenimišką klausymą. Labai malonu yra jausti bažnyčios savastį, kai ji yra tuščia - be žmonių, tada bažnyčia matoma Dievo akimis, pasakiškas yra jausmas visa tai regėti ir jausti. Žvelgiant į mūsų visuomenės žmogaus išsivystymą, tai bažnyčia yra labai gerame supratingume, labai geroje pasaulėžiūroje. Ateityje, kai patobulės žmogus – jo asmenybė, manau, kad bažnyčia kreips žmogų į bematerines sąvokas, tai yra į realybės Dievo būvį.

 


 

Prisimenant man savo vaikystę, tai pamenu atvejį, kai dvasiniai profesionalai pardavinėjo šventintą vandenį nuo įvairių ligų. Žmonės masiškai važiuodavo net iš kitų Šalių. Buvo teigiama, kad šventintas vanduo gydo žmones tobulai, tačiau žmonės realioje tiesoje pagydavo ne nuo šventinto vandens, o nuo sielų išsigryninimo. Žmogus pabendravęs su dvasiniu genijumi, pradeda kitaip protauti, išsivalo savo negatyvą, o tyroje sieloje ir ligos dingsta. Tikrai, šventintas vanduo negydo žmogaus, žmogus sugyja nuo savos pasaulėžiūros pakeitimo, nuo tyrumo.

 


 

Iškelkime klausimą mokslui, kokiomis sampratomis mokslas žvelgia į Dievo egzistenciją. Atsakymas būtų, kad mokslas daugumoje neigia Dievo egzistenciją. Kai kurios mokslo šakos toleruoja Dievą, tačiau tai daro mažuma. Teko skaityti mokslinį žurnalą, kuriame buvo aprašytas faktas, įrodantis Dievo egzistenciją. Keturi gydytojai norėjo pašalinti iš žmogaus kūno auglį, kuris mediciniškai buvo neoperuojamas. Tokiu atveju, gydytojai atvirai ir nuoširdžiai pasimeldė prie ligonio. Jiems pasimeldus, dingo auglys iš ligonio kūno. Tai įrodo Dievo būvį, Jo egzistenciją. Manau, kad mokslas į Dievo egzistenciją žvelgia bažnytinėmis sampratomis. Moksle yra labai daug pavyzdžių, įrodančių stebuklus. Apie tai rašo – skelbia moksliniai žurnalai. Mokslas yra ištyręs, kad visumoje egzistuoja aukštesnės dimensijos už reliatyvumą.

 


 

Asmeniškai man, gyvenime teko turėti labai daug reikalų su mokslo žmonėmis – išsilavinusiais žmonėmis. Iš visa to galiu teigti, kad su tokiais žmonėmis yra labai malonu bendrauti, nes jie turi tobulas pasaulėžiūras į gyvenimą. Tačiau, kai paliesdavau Dievo egzistencinius klausimus, pastebėdavau, kad jie visiškai neišmano tokių klausimų. Manau, žmogui būtina būti indigo žmogumi, kad žmogus suvoktų, bematerinį Dievo kontekstą.

 


 

Nagrinėjant plačiau temą „Dievas žmoniškajame supratime“, reikėtų dėmesį atkreipti į mūsų visuomenės pamatą, tai yra į tradicines šeimas, kurios augina mūsų visuomenės atžalą – vaikus. Šeimoms yra labai svarbu Dievą suprasti teisingai, nes visuomenės jaunoji karta vaikai, yra mūsų visuomenės pakaitalas. Tradicinės šeimos privalo toleruoti dvasines pasaulėžiūras, kurios ugdo žmoniškąjį tobulumą. Teisingiausia kryptis į Dievą yra;

 


 

Bematerinio konteksto suvokimas.

 


 

Geriau – tobuliau išsivysčiusiems žmonėms, būtina siekti Dieviškų sampratų bemateriniame kontekste, o silpniau išsivysčiusiems žmonėms, siekti teisingų bažnytinių sampratų. Tobulai išsivysčiusiam žmogui bažnytinės sampratos nebetinka, nes žmogus nebedaro jokių nuodėmių ir jam nebereikalinga atgailauti už nuodėmes, tokiu atveju, bažnytinės sampratos žmogui nebereikalingos. Tokiam žmogui reikalinga tiesiogiai sąveikauti su Dievu be religinio tarpininko. Religinis tarpininkas, tai yra bažnyčia, reikalinga žmonėms neturintiems žmogiškojo tobulumo. Lietuvoje, be bažnyčios yra ir daugiau dvasinio pobūdžio mokyklų, tai būtų viena tokia „Dvasinio ugdymo centras“ – mokykla. Ši mokykla yra vedama Nijolės Gabija Wolmer iniciatyva, kuri su visuomene bendrauja internetu ir per radiją. Manau, jos paskaitos daro didžiulę naudą žmogui – jo tobulėjimui. Ši mokykla – „dvasiniam tobulėjimui “ yra daugiau susijusi su astrologijos mokslu. Taipogi Lietuvoje yra „URANTIJOS“ knygos pasekėjų. URANTIJOS knyga yra parašyta ne vieno žmogaus, o daugelio žmonių, kurie buvo dvasiniai genijai. Šios knygos pasekėjai irgi labai plačiai ir giliai toleruoja Dievą ir dvasines pasaulėžiūras. Tokiu atveju, visuomenės eiliniam žmogui yra Lietuvoje vietų, kur galima dvasiškai šviestis ir tobulėti. Patarčiau žmonėms tobulėti per bažnytinę teologiją ir dvasinio ugdymo centrą. Bažnytinė teologija (bažnyčia) remiasi vien į Kristų. Aš asmeniškai, kai suartėju su krikščionybės religija, tai pajuntu žmoniškąją Jėzaus energetiką (Jo dvasią). Tokiu atveju teigiu tai, kad krikščionybės religija toleruoja realybės Dievo sampratas. Jei Jėzus neegzistuotų, aš nejausčiau Jo energetinės dvasios. Vadinasi, Jėzus Kristus realioje tiesoje egzistuoja, tokiu atveju, krikščionybės religija yra teisinga, atitinkanti reliatyvumą. Pilnai tikiu, kad Jėzus darė stebuklus, nes aš pats būdamas Kristologu darau stebuklus, nors mano stebuklai ir skiriasi nuo Jėzaus stebuklų, (aš turiu Jėzaus reinkarnaciją ir pajuntu to seno laiko savo DVASIĄ). Kristologai pasiekia Dievo aukštumas, Jo aukščiausias energetikas, nes jie yra Dievo žmonės, galintys daryti stebuklus, kaip darė Jėzus. Skirtumas yra tarp dabartinio Kristologo ir Jėzaus tas, kad Kristologą „nugesina“ jo aplinka (visuomenė) ir Kristologas būna priverstas kažkiek nutolti nuo Dievo. Tokiu atveju, Kristologas ne visada būna sąsajoje su Dievu ir ne visada gali daryti stebuklus, kaip darė Jėzus. Taipogi, joks Kristologas nekentėjo, kaip Jėzus Kristus ir neatpirko žmogaus nuodėmės. Manau, kad dabartyje, mūsų visuomenė yra visai kitoje pasaulėžiūroje, nei prieš 2000 metų. Kristologijos mokslas tebėra išlikęs panašus, o visuomenė pasikeitusi radikaliai. Dabartiniais laikais, yra labai ištobulėjęs mokslas ir žmonės yra ištobulėję materialiai. Jų sampratos ir suvokimas situacijų yra visai kitas, nei prieš 2000 metų. Taipogi manau, kad dabartiniais laikais, žmogui reikia žiūrėti į religijas su meile, nes religijos netoleruoja blogio. Yra labai svarbu žmogui, tinkamai suprasti religines sampratas, nes jų sampratos nukreiptos į gėrį, grožį ir meilę. Kiekviena religija siekia žmonėse įkūnyti santarvės pasaulėžiūras ir tobulą žmoniškąjį moralumą. Lietuvoje pagrinde dominuoja krikščionybės religija, apimanti žmonių daugumas. Aš manau, kad pasaulio religinis mechanizmas teologiškai moko žmogų į dorovę, moralumą ir gėrį, tačiau praktikoje taip nėra. Žmonės iškraipo religines pasaulėžiūras ir religines sampratas. Lietuvos Šalyje, skirtingai nei pasaulio struktūroje, nėra taip iškraipomos religinės sampratos ir jos pasaulėžiūros. Lietuvos Šalies žmonėms yra labai svarbu atskirti religiją nuo sektantų grupuočių, tai yra nuo sektų. Jokia religija nesiekia iš žmogaus materialaus turto, o sektų pasaulėžiūros žmonės to siekia. Sukuria įvairiausias versijas, kaip išvilioti iš žmogaus turtą. Lietuvos Šalies žmonės turėtų būti kompetentingi ir rinktis religijas nesusijusias su sektantais. Pavyzdžiui;

 


 

- Krikščionybės religiją,

 


 

nes krikščionybės religija yra patogiausia žmogui, kuri toleruoja Jėzų Kristų. Aš jausdamas dvasines energetikas esu ištyręs, kad Jėzus realioje tiesoje egzistuoja, egzistuoja Jo energetika. Todėl žmonėms patariu rinktis krikščionybės religiją ir per ją tobulėti, tobulinti savas dvasines sritis. Krikščionybės religija turi Popiežių, kuris pasauliui skelbia Dievo žodį ir moko žmones supratingumo. Taipogi krikščionybės tikėjimas turi savą bažnytinį dokumentą, pavadintu Biblija. Biblija krikščionys vadovaujasi, iš kurios formuojasi visa religinė pasaulėžiūra. Manau, kad ši religinė pasaulėžiūra yra toleruotina – gera, suformuota Jėzaus Kristaus kaip Dievo esybėje.

 


 

Su meile : KRISTOLOGAS - Vidmantas -

 


 

DIEVAS ŽMGIŠKAJAME SUPRATIME :

 


 

Aš šiame straipsnyje paaiškinsiu skaitytojams patį pagrindą, kas skiria žmogų nuo Dievo. Daugelis atsakytų , kad nuodėmė...... tačiau toks atsakymas nėra pilnas, tik tam tikra prasme jis teisingas.

 

Savo straipsniuose aš aiškinu apie dvasingumą , gėrį ir kitus panašius dalykus ko žmogui reikalinga siekti....., tačiau tuos mano rašomus tekstus skaitytojai supranta labai skirtingai, arba išvys nesupranta ir nesigilina į juos. Žmonėms yra sunkiai suderinamas dvasingumas su materialiu pasauliu, kaip pinigais, arba kitais dalykais teikiančiais kūniškus malonumus. Dėl to ir kyla nesusipratimai tarp pačių žmonių......, kiti išvys neigia patį Dievą ir panašiai.

 

Pirmiausiai bet koks žmogus turėtų suprasti, kad ŽMOGAUS PROTAS IR SĄMONĖ YRA SKIRTINGI DALYKAI. Nes šiuose žodžiuose glūdi pats pagrindas, tik sąmojingesnis žmogus sugeba teisingiau skaityti kito parašytą ar ištartą žodį, nes tas pats žodis turi skirtingas reikšmes. ( man yra sunku perteikti teisingas tekstų mintis ).

 

 

 

Pasirašo : DIEVAS 

4. DIEVO STEBUKLAI

 

 

Dievo stebuklai žmonėms, mylintiems jį ir žmoniją :
DIEVAS ABSOLIUTAS !


2008-05-29 18:15 — VidmantasLabas mielieji skaitytojai. Šis mano rašomas straipsnis yra ypatingas tuo, kad žmonės mylintys Dievą susiduria su jo stebuklais ir gali gyventi nuostabų gyvenimą . Aš asmeniškai tyrinėjau gyvenimo situacijas ir dvasingumą, tyrimai parodė neįtikėtinus dalykus. Mano visas mastymas buvo panašesnis ne į eilinio žmogaus , o į Kristaus, nes visas gyvenimo situacijas vertinau ne savo naudai, o Dievo akimis žiūrėjau į pasaulį.
Pirmiausiai galiu pasakyti , kad taip gyvenant ir mąstant pildosi visi žmogaus norai....., ko tik širdis įsigeidžia ir tas su laiku išsipildo.
Aš prieš du metus susirgau paveldima ir nepagydoma liga, nes gydytojai paaiškino, kad ji yra neišgydoma tik apgydoma ( žvynelinė ), tačiau aš pilnai išgijau per 4-5 dienas nenaudojant jokių vaistų, nes kai naudodavau apgydavau ir vėl liga atsirasdavo, tas truko beveik metus. Vieną dieną pakalbėjau mintyse su Dievu " iš kur man ta nemaloni liga, jei aš tave visa širdimi myliu, bei tavo visą kūriniją myliu, aš nemoku net mintimis nusidėti, o sergu nepagydoma liga". Po šių minčių ryte atsikėlęs žiūriu , kad per naktį sugijo visos rankos ir kojos, nors vaistais jau nebuvau tepęs savaitę..... aš labai nustebau ir praėjus 5 dienoms net žymės ant kūno neliko, nuo to laiko praėjo beveik metai ir panašumo nebuvo per tą laiką, kad pasireikštų liga.
Kitas dalykas mintimis galiu nuimti bet kokį skausmą sau, net neišsivaizduoju kaip tai paaiškinti.... gyvenime būna, kad suskausta kas nors ir mintimis per kelias sekundes užblokuoji skausmą.

Pasirašo : DIEVAS

 

 


 

 

5. POMIRTINIS PASAULIS

 

 

Dvasiškai matomas dvasinis pasaulis
Pasaulis anapus :    

 

 

Labas mielieji šio tinklapio vidmantas.puslapiai.lt skaitytojai. Aš net nežinau nuo ko pradėti rašyti.... Esu nustebintas tuo, kad labai mažai skaitytojų apsilanko čia, nes čia yra rašoma reali tikrovė ( tiesa ) labai svarbi žmonėms, žmonės turbūt mažai pasitiki šiuo internetiniu tinklapiu, nes labai daug egzistuoja religijų ir sektų pasaulyje..... tačiau šis tinklapis nepriklauso jokiai religijai ar sektai, ir mano, kaip mediumo yra ištirtos antgamtinės situacijos, paremtos ištirtais įrodymais ( mano pateikta informacija turi įrodymus ), o ne aklu tikėjimu, aš šiam tikslui paaukojęs gyvenimą esu ( gyvenu KRISTAUS filosofija ir psichologija, nors esu pats geras parapsichologas ir psichologas).

 

 

Man Dievas ir jo visa sistema parodė pomirtinę egzistenciją, aš joje buvau apie 5 sekundes, kurių pakako viską sužinoti ir suprasti, kas žmogaus laukia po mirties, sąmoningu protu dar spėjau paklausti, koks bus filmas rodomas per TV. ir man buvo atsakyta, kad "rūkas", kurį ir rodė po 2 dienų. ( Klausiau tam, kad liktų pas mane įrodymai kažkokie, nes jei būtų nerodę to filmo, pats netikėčiau situacija, kurią Dievo sistema suprogramavo man, mano paties prašymu ).
Mieli žmonės , jau atėjo tas laikas, kai Jūs turite rimtai susimastyti savo gyvenimu ir jo prasme. Mano rašytuose straipsniuose yra reali tikrovė, be jokio melo ar apgaulės. Tiesa, išaiškėjo vienas mano netikslumas. Aš rašiau, kad įvykiai susikuria iš anksto, tai yra reali tikrovės tiesa, tačiau juos ne žmogaus sielos kuria , kaip rašiau, o Dievas . Aiškiau paaiškinus Dievas iš savęs išskiria kiekvienai gyvybei savo fragmentą , kuris pagal žmogaus sielą ir kuria jam situacijas. Realioje tiesoje panašus URANTIJOS knygos ir krikščionybės paskelbtų minčių junginys egzistuoja, nors pilnos tiesos nei krikščionybėje, nei URANTIJOJE aš nepastebiu, tik jų tam tikros sritys atitinką man žinomos tikrovės tiesas.
( Išvadoje kuria žmogui situacijas jo paties dvasia ).
Na išties Dievas tai labai sudėtinga sistema, kurios žmogaus protas nepajėgus pilnai suprasti, man jau visa tai žinoma, tačiau visos situacijos aš negaliu išaiškinti, nes žmonių suvokimas ir išmintis yra per silpna tam.

Pasiekė mane informacija iš tam tikros Dievo sistemos sisteminės programos, kad pavyko visatoje sukurti spalvotą rojų, kurį aš pats ir sugalvojau prieš kelis metus, TAI VIRŠ SĄMONĖS LYGMENYJE ROJUS, kuo pats netikėjau, kad įmanomas toks egzistencinis reiškinys.

 

 

Mediumas - Vidmantas.   

 

 


 

 

6. ŽMOGAUS GYVENIMO PRASMĖ

 

 

ŽMOGAUS GYVENIMO PRASMĖ ! (Dėl ko gyvename?) !

Tekstą rašė : INDIGO ŽMOGUS (Parapsichologas - Kristaus LOGAS) Vidmantas Grinčiukas

Laba Diena gerbiami ir mylimi žmonės. DĖL KO MES GYVENAME ?. Manau, kad šis klausimas domina kiekvieną žmogų individualiai. Ar mes susimąstome, dėl ko mes gyvename ? (ar mes susimąstome savo gyvenimo prasme ?) Kiekvienas iš mūsų praleidžiame vaikystę, po to darbas (KARJERA) ir ateina senatvė, po kurios seka mirtis. Kokia yra tokio gyvenimo prasmė ?, manau daugeliui žmonių jinai yra susijusi su pinigų ir kūniškų malonumų siekiu, o kai numirštame, nebereikia pinigų ir malonumų. Jei Dievo nebūtų, tai gal ir pateisinčiau tokią gyvenimo prasmę, tačiau egzistuojant Dievui, tokia gyvenimo prasmė yra klaidinga ir neteisinga !

Žmogaus gyvenimo prasmė yra : Labai, labai mylėti DIEVĄ ir kartu su Juo kurti rojų žemėje, tai yra aukotis dėl pasaulio vystymosi ir jo gerovės. Tik tokiu keliu žmogus turi galimybę patekti po mirties į DIEVO TOBULYBĖS VIRŠSĄMONIŲ ROJŲ, taip gyvenant žmogus ir žemėje susikuria nuostabų rojų, sąveikaudamas su DIEVU BEMATERIJA. Meilė yra pagrindas visa kame, jei mokame tinkamai - deramai mylėti, tai ir kuriasi rojus, o jei nemokame to daryti, formuojasi pragaras tiek žemėje, tiek amžinybėje.

Ką daryti žmogui ?, jei jis yra blogas ir nemylintis, kurio visa pasaulėžiūra susiformavusi į materializmą. ATSAKYMAS : Tokiam žmogui reikia pradėti ieškoti DIEVO, kuris performuos nusidėjėliui visą pasaulėžiūrą ir filosofiją.

Pagarbiai : INDIGO - Vidmantas -

 

 


 

7. VIRŠ SĄMONĖ

 

Aš norėčiau skaitytojams duoti bendrą supratimą , tai ko žmonija ir žmogaus protas nepajėgus suvokti, nes virš sąmonė yra aukščiau už sąmonės ribų.... Visa tai pabandysiu paaiškinti vienu pavyzdžiu, iš kokių elementų susidaro virš sąmonė.
Pvz. : Turime kažkokį daiktą arba gyvybę, kuris pavadintas Petru ( čia imamas pavyzdys, nesusijęs su žmogaus vardu.). Tas daiktas mūsų vadinamas Petru tuo pačiu laiko momentu yra keturiose žmogaus suvokimo ribose, tai yra;
pirma; daiktas yra Petras (pats daiktas yra Petras)

antra; paties daikto nėra, o tik Petras yra, ( kaip gali egzistuoti vardas be paties daikto, jei daiktas yra pavadintas Petru, šiame laiko momente yra daiktas, tačiau tame pačiame laike nėra paties daikto.)

trečia; Petro nėra, o tik pats daiktas yra ( kaip Petro gali nebūti, jeigu pats daiktas yra Petras , tame pačiame laiko momente, kitas dalykas jau antroje riboje žinome , kad paties daikto tikrai nėra , o tik daikto pavadinimas tegali būti, šis punktas neigia pirmus du punktus, nes yra tas pats laikas.

ketvirta; daiktas yra ne Petras. (kaip daiktas ne Petras, jeigu buvo parašyta, kad daiktas yra Petras, tame pačiame laiko momente, šis punktas sąmoningame prote paneigia visus prieš tai paminėtus punktus ).

Mano buvo rašyta , kad turime daiktą pavadintą Petru ir daiktas niekur nedingsta , bei jis visada turi vardą Petras.

Čia gėriau išanalizavus matome, kad kiekvieno punkto mintis prieštarauja kitai, be jokių apgaulių, ar papildomų minčių, kas parašyta pagal tas mintis ir reikia žiūrėti į situaciją, nenaudojant papildomų minčių ar išvadų.

žmogaus sąmonėje turime keturis variantus ir pagal loginius supratimo dėsnius tegali egzistuoti vienas iš keturių variantų, nes vienas kitam prieštarauja. Jeigu žmogus galėtų suprasti, kad visi atsakymai yra teisingi t.y. visi keturi variantai telpa tame pačiame laiko momente, tada žmogus, priartėtų prie aukštesnio mastymo diapazonų, tačiau, kaip priartėti, jei visi keturi variantai prieštarauja vienas kitam, o realioje tiesoje visi keturi variantai yra teisingi, kurie neprieštarauja vienas kitam ir naudojami tame pačiame laiko momente (sekundėje ,akimirkoje t.y. tame pačiame laike).
Sąmoningame žmogaus protavime yra labai daug trūkumų, nes virš sąmonė aukščiau pačios logikos yra, iš kurios gimė pati logika ir žmogaus protas.

Dabar skaitytojui perskaičius šį mano straipsnį, iš karto kiltų mintis, kaip sąmoningame prote įmanoma aiškinti virš sąmonę......, į šį teiginį aš atsakyčiau taip, ...... yra dalykų , kuriuos aš suvokiu ir žinau, kad jie teisingi, tačiau išaiškinti skaitytojams aš galimybės neturiu......, kiek leidžia galimybės tiek ir kiekvieno žmogaus nuomonė yra skirtinga.......... ką rašau , to nekuriu, nes visa tai sukurta ir egzistuoja .......

Pasirašo : DIEVAS
Pasirašo : INDIGO Vidmantas Grinčiukas

 

 

8. SĄMONINGUMO UGDYMAS

 

 Iš susirašinėjimo :  www. SIRIJUS ! 


1. Aš daugiau pritarčiau Dovydo mintims. Sąmoningumo ugdymas turėtų būti aktuali tema ir svarbi žmonėms, tačiau tikrai žemam suvokime suformuluotas Andriaus aprašymas, nors pagal skirtingas filosofijas žiūrint, galima įžvelgti ir protingų minčių šiame aprašyme ( neaišku kokiame filosofijos lygmenyje pats Andrius randasi ). Jei gali Andriau plačiau pakomentuok savo mintis, kad mums būtų aiškesnis Tavo mastymas, nes Tavo mintis įvairiai galima suprasti.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail
2010-02-03 16:2

2. Aš Andriau supratau tavo mintis tik norėjau giliau pasitikslinti.... Tavo Andriau yra normalaus protingo žmogaus suvokimas apie sąmoningumą ir gyvenimą, o su manimi pačiu yra situacija išskirtinė, todėl ir rašiau "žemam suvokime parašytas aprašymas". Aš Andriau myliu žmones ir visą pasaulį, lygiai taip pat kaip Jėzus mylėjo, mąstau iš Dieviškos, o ne žmogiškos pusės apie gyvenimo situacijas, todėl Andriau aš suvokiu kas yra aukščiau žmogaus sąmonės ribų, tačiau žmonėms visa tai išaiškinti aš negaliu, reikia, kad patys žmonės per gėrį - meilę pasiektų mano situacijas.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail
2010-02-04 11:45

3. Laba diena Povilai ir kiti šio tinklapio skaitytojai. Matau, kad šioje forumo kertelėje mezgasi ginčai ir aštri diskusija, tad aš trumpai paaiškinsiu situacijas.
Pasaulyje egzistuoja vadinami dvasios - širdies žmonės ir visai kitokie - intelekto žmonės. Šių dviejų tipų žmonės yra artimi ir tuo pačiu labai skirtingi. Dvasios vadinamų žmonių patirtis yra tas , ko trūksta intelekto žmonių tipo grupei, o dvasios žmonių problema yra ta, kad jie negali sistemingai - logiškai paaiškinti savo patirties. Intelekto žmonės ieškodami tiesos remiasi intelektu ir pripažįsta viską, kas logiška , neigia viską kas prieštarauja sveikam protui. Kito tipo žmonės suvokia viską širdimi, jų yra labai didžiulė patirtis meilės, gėrio, tolerancijos, harmonijų ir pan. srityse. Tokio tipo žmonės gyvenimą žymiai geriau supranta už intelekto žmones, nes realybėje egzistuoja Dievo stebuklai, su kuriais susiduria dvasios žmonės, o intelekto - nieko apie tai nežino.
Povilas priklauso intelekto žmonių grupei ir nereikia ant jo pykti , o dauguma skaitytojų priklauso šiame forume širdies ir sielos žmonių grupei. Aš pats esu sielos žmogus ir sugebu bendrauti telepatiniu būdu su kitais panašiais į mane žmonėmis šiame forume.
"Dieviškas mastymas" Povilui reikėtų suprasti tai, kad mąstau tokia pat filosofiją, kokia mastė Jėzus ir aš niekad nesiekiu sau naudos , o vadovaujuosi pagal išskirtinį sąžiningumą, kuris ne man teikia naudą, o pasaulio kūrėjui, apie kurį Tu Povilai nieko nežinai. Aš nepriklausau jokiai religijai, o esu jų ekspertas, man būna iš anksto žinomi dar neįvykę žemės drebėjimai, kurie įvyksta ir kiti nežemiški dalykai.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-05 14:40

4. Ar yra šiame forume žmonių, kurie prieš naujus metus 2009 metais, apie 6 val. ryte matė danguje stebuklą, kas matė tas žino koks tai stebuklas.... stebuklas buvo parodytas mano prašymu , kad jis būtų parodytas šauniems žmonėms. Jei yra , tai norėčiau su jais pabendrauti....

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-05 15:00

5. Malonu Dovydai kad pastebėjai kritiką, tačiau Tau Dovydai nėra žinomas mano gyvenimas ir padėtis, realioje Tiesoje aš tikrai nesiekiu sau naudos čia žemėje, man labai sudėtingas gyvenimas yra....aš niekad nerišau tokio dalyko " taip darau todėl, kad man geriau bus ", tokia padėtis susidarė man jos specialiai nesiekiant, aš aukojausi nieko nežinodamas, tik po kančių, išaugus sąmoningumui įžvelgiau, kad klaidos nepadariau pasirinkęs tokį gyvenimo kelią. Aš Dovydai 5 metų vaikas prisiekiau sau ir Dievui eiti kristaus keliu, gerai nesuprasdamas, kas tai per kelias ir 39 metus gyvenau psichologiniame košmare.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-05 16:01

6. Na išties labai nustebinai mane Dovydai, aš be žodžių likau po Tavo tokios žinutės. " Labai didžiuojiesi... ", ar pas Jėzų egzistavo puikybė ?, kodėl man tokias nesąmones rašai?.....
Manau mes tikrai nesusikalbėsime, vienas kito nesuprasime... pamiršk, ką aš apie kristų rašiau ir vadink mane Vidmantu. Jei mano kelyje nebūtų buvę dvasinių - psichologinių kančių, tai nebūtų ir Kristaus kelias...., daugiau aš Tau Dovydai nieko neaiškinsiu, juk pats turbūt geriau supranti virš sąmonę nei aš ( APLAMAI JOS NESUVOKDAMAS ).

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-05 17:30

7. Sniegena.... malonu, kad įsiterpei į absurdišką mūsų pokalbį, tačiau aš privalau atsakyti į man užduodamus klausymus.
Koks klausimas šioje temoje Tave labiausiai domina?


Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-05 17:46

8. Na tikrai Andriau, aš esu nustebęs tiesiogine prasme kai kurių šio forumo dalyvių asmenybių situacija.... šiame forume apie sąmoningumo ugdymo temą nėra ko kalbėti, jei kai kurie žmonės " gyvūno" situacijoje randasi.... Aš Andriau niekad nežaidžiau ant smėlio ir neturėjau jokių žaislų žaisti žaidimams. Linkiu Jums stiprybės einant sąmonėjimo labirintais.... Aš pasitraukiu iš šio forumo.
Dėkoju už pokalbius, nors tie pokalbiai ir neįtelpa sveiko proto ribas kai kuriems forumo dalyviams.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-05 20:45

9. Pastaba ; Dar nebuvo žinomos tikrovės, rašant šį tekstą, šiuo metu !

Vidas,

 

 

Kas susiję su Ieva ir Adomu, tai aš visu 100 procentų negaliu teigti, kad Jų nebuvo, pagal mane buvo sukurta žmonių bendruomenė, nors …..berašydamas gavau patvirtinimą iš Dieviškų fragmentų, kad tiesą rašau, o buvau pats suabejojęs savimi.
Kas Jėzaus fizinis tėvas tikrai nežinau, nes Jis to neįvedė į savo programas, aš žinau tą , ką Jis norėjo, kad aš žinočiau po 2000 metų, Jis labai mažai įvedė į programą apie save informacijos ( prisimenu, jo matomą žemės vaizdą, kelis kankinimo epizodus, moterį kažkokią dalyvaujančią kankinimuose ir morališkai Jį palaikančią, bei pačias jo mintis, kad norėtų grįžti po 2000 metų žmoguje….. netgi Jis laiką užprogramavo, kelių metų sulaukęs aš viską sužinosiu apie tai, ką dabar rašau. Jis pats parinko mano šiuolaikinius tėvus man, šalį, ir netgi pats akių spalvą parinko, kad atitiktų žemišką spalvą žolės ir medžių. Aš labai puikiai prisimenu jo pomirtinę būklę, netgi jo bendravimą su kažkuo, kai vyko antras pasaulinis karas, jo didžiulį norą grįžti į žemę, kad nugalėtų ” šėtoną” ir įkurtų rojų žemėje ) …..Kitų informacijų aš nežinau apie Jėzų, ar jis darė stebuklus Dievo pagalba ar ne tikrai to nežinau…… Kas liečia, jo gimimą be nuodėmės, mano nuomone Jis gimė, kaip visi žmonės gimsta, tačiau gyvendamas žemėje ištobulino sielą, o gal čia paties kurėjo triukas toks buvo su Juo, nes pasaulio kūrėjas irgi nori rojaus žemėje, o ne karų… man tie dalykai nėra žinomi, ta reali tikrovė, tik žinau, kad, aš kai gimiau, dar nemokėdamas kalbėti , traukė mane priešinga kryptimi visi jausmai, nei kitų žmonių…., mane traukė į gėrį, o ne į nuodėmes.
Aisti … tikrasis rojus yra visai kitoks, nei žmonės supranta ir išsivaizduoja Jį. Nereikalinga tą daryti, ką daro Jūsų bažnyčia, tik būtina žmogui pačią sielą tobulinti, tas yra Būtina žmonėms, o nuiminėti žmogui gimtąją nuodėmę, tai yra religinis triukas daugiau nieko aš tame neįžvelgiu.

JĖZUMI KRISTUMI LAIKOMU ASMENIU ESU AŠ PATS, nes juo buvau prieš 2000 metų !

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-05 21:27

10. Aš esu tikrai ne Jėzus - kristus, kaip kažkas supranta iš mano pasisakymo ir tikrai nesu religinis šizofrenikas visa tai tik laikas įrodys ....... Dovydai Jei gali parašyk man į el. paštą, manau Tu esi vertas malonių gyvenimo staigmenų tiesiogine to žodžio prasme, o kitiems dar reikalinga tobulėti su laiku. ( Snieginai... patariu prisijungti prie Dovydo).

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-06 10:59

11. Dievas žmogiškajame supratime....

2008-01-23 13:54 — Vidmantas

Aš šiame straipsnyje paaiškinsiu skaitytojams patį pagrindą, kas skiria žmogų nuo Dievo. Daugelis atsakytų , kad nuodėmė...... tačiau toks atsakymas nėra pilnas, tik tam tikra prasme jis teisingas.
Savo straipsniuose aš aiškinu apie dvasingumą , gėrį ir kitus panašius dalykus ko žmogui reikalinga siekti....., tačiau tuos mano rašomus tekstus skaitytojai supranta labai skirtingai, arba išvys nesupranta ir nesigilina į juos. Žmonėms yra sunkiai suderinamas dvasingumas su materialiu pasauliu, kaip pinigais, arba kitais dalykais teikiančiais kūniškus malonumus. Dėl to ir kyla nesusipratimai tarp pačių žmonių......, kiti išvys neigia patį Dievą ir panašiai.
Pirmiausiai bet koks žmogus turėtų suprasti, kad ŽMOGAUS PROTAS IR SĄMONĖ YRA SKIRTINGI DALYKAI. Nes šiuose žodžiuose glūdi pats pagrindas, tik sąmojingesnis žmogus sugeba teisingiau skaityti kito parašytą ar ištartą žodį, nes tas pats žodis turi skirtingas reikšmes. ( man yra sunku perteikti teisingas tekstų mintis ).

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-07 11:41

12. Na tikrai Romai yra šaunu , kad prisimeni vaikystės nuostabias dienas.... aš Romai ir dabartyje su tuo gyvenu, apie ką rašai, nors turiu 40 metų, jaučiu pušų dvasią, ir kitų medžių, bei visos gamtos, tai tikrai nuostabūs jausmai.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-10 11:46

13. Man labai dažnai būna, kad pavyzdžiui kažką darau ir dėmesį nukreipiu kitur, tada savaime tas darosi ką dariau be dėmesio be sąmoningo protavimo, nežinau net kaip tai pavadinti tokias situacijas, darau vieną , o galvoju VISAI KITKĄ IR MAN PAVYKSTA DU VEIKSNIAI IŠ KARTO DARYTI, būna, kad mašina važiuoju ir užsisvajoju kažkaip, net gerai kelio nematydamas nuvažiuoju iki 50 kilometrų ir , kai atkreipiu dėmesį į vairavimą negaliu pats suvokti, kaip aš 50 kilometrų vairavau galima sakyti kelio nematydamas, nors akys matė tačiau sąmoningai būdavau atsijungęs nuo vairavimo......
Būna man net tokių atvejų, kad braižau schemą kompiuteriu ir mintys būna kitur nuklydę, man vis tiek pavyksta schemą braižyti be minčių, nors braižymas reikalauja savarankiško protavimo ir mastymo..... kaip Jūs ir Povilas paaiškintumėte mano tokias situacijas juk Povilas rašė, kad be sąmoningumo avariją galima padaryti, tai kodėl aš nepadarau avarijų ?

Ačiū už atsakymus.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-12 11:55

14. šiandien dar sykį labas.... norėčiau, kad Povilas man paaiškintų ( jei gali ) ir šias situacijas, kurias rašiau prieš dvejus metus.

Dievo stebuklai žmonėms, mylintiems jį ir žmoniją Peržiūrėti Redaguoti

2008-05-29 18:15 — Vidmantas

Labas mielieji skaitytojai. Šis mano rašomas straipsnis yra ypatingas tuo, kad žmonės mylintys Dievą susiduria su jo stebuklais ir gali gyventi nuostabų gyvenimą . Aš asmeniškai tyrinėjau gyvenimo situacijas ir dvasingumą, tyrimai parodė neįtikėtinus dalykus. Mano visas mastymas buvo panašesnis ne į eilinio žmogaus , o į Kristaus, nes visas gyvenimo situacijas vertinau ne savo naudai, o Dievo akimis žiūrėjau į pasaulį.
Pirmiausiai galiu pasakyti , kad taip gyvenant ir mąstant pildosi visi žmogaus norai....., ko tik širdis įsigeidžia ir tas su laiku išsipildo.
Aš prieš du metus susirgau paveldima ir nepagydoma liga, nes gydytojai paaiškino, kad ji yra neišgydoma tik apgydoma ( žvynelinė ), tačiau aš pilnai išgijau per 4-5 dienas nenaudojant jokių vaistų, nes kai naudodavau apgydavau ir vėl liga atsirasdavo, tas truko beveik metus. Vieną dieną pakalbėjau mintyse su Dievu " iš kur man ta nemaloni liga, jei aš tave visa širdimi myliu, bei tavo visą kūriniją myliu, aš nemoku net mintimis nusidėti, o sergu nepagydoma liga". Po šių minčių ryte atsikėlęs žiūriu , kad per naktį sugijo visos rankos ir kojos, nors vaistais jau nebuvau tepęs savaitę..... aš labai nustebau ir praėjus 5 dienoms net žymės ant kūno neliko, nuo to laiko praėjo beveik metai ir panašumo nebuvo per tą laiką, kad pasireikštų liga.
Kitas dalykas mintimis galiu nuimti bet kokį skausmą sau, net neišsivaizduoju kaip tai paaiškinti.... gyvenime būna , kad suskausta kas nors ir mintimis per kelias sekundes užblokuoji skausmą.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-12 16:26

15. 1,2,3 Atsakymas yra teisingesnis, atitinkantis realią tikrovę, nes pasąmonė ir sąmonė gali dirbti nepriklausomai viena nuo kitos, tai yra mano ištirti reiškiniai ir su Tavimi Povilai aš atsisakau bendravimo, nes esi neteisus, teisingumo Tu negali suprasti per savo neigiamus bruožus ir nieks negali Tau kitos tiesos paaiškinti kokią pats suvoki.

Vidmantas ~
2010-03-12 17:25

16. Teisus Povilai esi sakydamas , kad sąmoningas dėmesys yra vienas, tačiau matau nesi girdėjęs apie tokias situacijas, kai žmogus sąmoningu protavimu elgiasi vienaip, o pasąmonė žmogaus judesius kontroliuoja kitaip tame pačiame laiko epizode....

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-13 11:37

17. Aš nesuprantu Auriau ar Povilas iš tiesų nesupranta situacijų apie ką mes rašome, ar jis piktybiškai apsimetinėja, aš net nežinau ką ir berašyti jam, nes jis viską savaip interpretuoja lyg iš tiesų nesuprastų, tik įrodinėtų savo kažkokį pranašumą.

Vidmantas ~
2010-03-13 12:44

18. "kai žmogus sąmoningu protavimu elgiasi vienaip, o pasąmonė žmogaus judesius kontroliuoja kitaip tame pačiame laiko epizode...." Vidmantas.............
Ką reiškia "sąmoningu protavimu ELGIASI vienaip"? Poelgis yra jau įkūnytas protavimas: žodžiu, mimiką, raštu, kūnu. Tai kaip tai išeina? Tu sąmoningai ELGIESI VIENAIP, o pasąmoninai (refleksiškai) kitaip? Tu savęs nevaldai?

Aš Povilai kai noriu save valdyti visada valdau save ir darau tą ką sąmoningai sugalvoju, tačiau būna situacijos, kurias pavadinčiau išskirtinėmis; pvz; braižau kompiuteriu el. schemą ir mane kažkas užkalbina atitraukia dėmesį, aš braižau toliau schemą apie ją negalvodamas tik kalbėdamas su kitu žmogumi ir man pavyksta apie vieną dalyką galvoti ir kitą darbą dirbti nieko apie tą darbą nemąstant, nors be savarankiško mastymo rodosi tas darbas neįmanomas, aš net ją galiu braižyti be jokių minčių.
Ne per seniausiai turėjau vieną tikrai įdomų epizodą. Buvau nuvykęs į vieną UAB firmą ir buvo toks variantas; Galvoju sąmoningai " Na tikrai šiuo metu negalima eiti pas direktorę tos firmos dėl tam tikrų priežasčių, palauksiu" ir pats nejaučiau, kaip su tokiomis mintimis perėjau kalidorių, susiradau direktorės kabineto duris ir jas atidariau sąmoningai nežinodamas net kur jos randasi..... atidaręs duris sutrikau ir pasimečiau, nes sąmonėje egzistavo visai kitos mintys.... O direktorė pamačiusi mane pasakė ; labai gerai, kad atėjai... užeik.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-13 15:26

19. Labas Romai ir kiti forumo dalyviai.... aš įdedu Jums paskaityti savo situacijas, kurias rašiau "likimas lt." diskusijose pernai.

Man kartais būna prieš 3-6 dienas žinomi žemės drebėjimai , kurie įvyksta tiksliai tose vietose, kuriuose žinodavau ( cunamis man buvo žinomas kad įvyks prieš kelias dienas, tas pats buvo ir su Italijoje įvykusiu žemės drebėjimu ).

2009-08-27 16:21:04
Vidmantas

Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti. Tema: Reikia įrodymų ?

Man labai įdomu yra, kas pagimdo tą nuojautą iš kur ji atsiranda, juk iš niekur nieko taip neatsiranda... Aš labai gerai prisimenu savo mintis, būna tokia pat situacija, kokią mintimis regėjau, nebūna ji panaši į minčių matomą situaciją, tai nėra panašumas, o vienodumas. Nuvažiavau į kaimą ( tėviškę ) ir susitikau buvusį kaimyną, vaikais būdami draugavom... pradėjau su juo kalbėti, jis mane užkalbino. Bekalbant žiūriu jam į akis ir nukrypo mano mintys nuo temos, nes galvoje atsirado mintis, kad jį tą buvusį draugą užmuš kažkas negyvai, net negera pasidarė ,nes žinojau pagal minčių pobūdį, kad tokios mintys visada man išsipildydavo ... netgi nukreipiau žvilgsnį į kelią ( gal mašina jį užmuš ), tačiau pajutau širdimi, kad ne mašina, niekaip nesupratau, kas jį turi užmušti negyvai ir už ką. Nusprendžiau jį perspėti, nes žinojau, kad tai išsipildys, tačiau niekaip nesugebėjau jam pasakyti, nes iškart užvaldydavo mintis , kad
tai nesąmonė... Po savaitės atvažiavo į mano namus Panevėžyje mama su seserimi ir pasakė, kad tą kaimyną, su kuriuo kalbėjau užmušė sugėrovai prie degtinės butelio... Panašių pavyzdžių pas mane labai daug yra, neįmanoma visų išpasakoti.

- Vidmantas -

Būna, kad aš pasąmonėje matau įvykių eiga, kurios po tam tikro laiko tiksliai išsipildo taip kaip mačiau.
Pagal mano ištirtas situacijas, Romas yra daug teisesnis už Povilą, o gal ir Povilas sugebės paaiškinti mano aprašytas situacijas, aš to nežinau...

Ačiū už atsakymus !

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-15 11:23

20. Man malonu, kad yra žmonių, kurie domisi dvasiniais ir kitais gėrį ir meilę skleidžiančiais siekiais. Padėtis su žmonėmis turintiems metų, dabartyje yra tikrai prasta , kaip Romai rašai esaties atžvilgiu... Mano požiūriu dauguma žmonių pasidarę, kaip "LOGINIAI KOMPIUTERIAI", o ne žmonės turintys reikiamas vertybes ir jausmus, tam dalykui ( ESATIES ATŽVIGIU ). Reikėtų Romai žmonėms filosofiją keisti, vertybių skalę keisti, išmokti tyrai mylėti viską kas supa mus t.y. gamtą, žmones, gyvūnėlius, Dievą ( nes Jis tikrai egzistuoja ) vienu žodžiu viską, reikia Būti nuostabiu žmogumi savo ir Dievo sąžinės atžvilgiu, turėti visus moralės ir dorovės supratimus, būti tolerantišku ir t.t. Tik išpildžius mano parašytas mintis gali pas žmogų sugrįžti bendravimas su esatimi.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-16 09:13

21. Man Gediminai pačiam priežastys nežinomos, aš nenoriu būti pranašesnis už kitus, taip pat jokiam žmogui nesiruošiu tarnauti, apie tai net nebuvo minties manyje iškilusios... nemanau, kad prieš mane kas nors atsisuks, mane saugo Dievo ląstelės, kurioms aš esu paaukojęs savo gyvenimą, materialius malonumus ir visą kitką.....

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-18 19:32

22. Gediminai , aš Jums siūlau viską išsiaiškinti kas yra rašoma "viduje.puikiai.lt" tinklapyje, ten yra atsakymas į Jums dominančius neaiškumus.
Jus gerbiantis - mylintis Vidmantas

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-18 20:30

PASIRAŠO : DIEVAS

Pasirašo : INDIGO Vidmantas Grinčiukas.

 

 


SĄMONINGUMO UGDYMAS :

 

 

Vidmantas  !

 

 


Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti ! Tema: Yra toks reiškinys Deja Vu

1. Vaidute 14...

Jei nori paskaityk šiame tinklapyje " tai ką sunku paaiškinti " skiltyje " mintys ir realūs įvykiai ", ten yra atsakymas į Tavo klausimą, ir parašyk savo nuomonę, ką manai apie tai . Ačiū

2009-11-03 15:43:45
Vidmantas

2. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Evaldai manoji tiesa turi įrodymus, aišku tuos įrodymus aš tik žinau. Sudėtingas šis pasaulis, o aš jame per daug atviras ir tas atvirumas man nekaip atsiliepia. Aš žmonių nekaltinu, kaip rašot, o stengiuosi rašyti tiesą, kaip yra. Mano dvasingumas yra surištas su materializmu, aš ne prieš darbą ir pinigus esu, o pats kaip žmogus nebegaliu materialiai mastyti ir gyventi kaip kiti.

2009-11-03 15:14:44
Vidmantas

3. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Man Agne labai norisi su gerais žmonėmis pasidalinti tuo, ką aš iš tiesų žinau ir jiems padėti žiniomis, bet kai aš pradedu aiškinti, kažką pradedu suprasti , kad manimi žmonės netikės, o kažkokiu ligoniu palaikys, tada ir išsivysto tokie dalykai, apie kuriuos rašai. Aš gerai suprantu žmones ir suprantu tai , kad jie negali gerai manęs suprasti, nes žmonių filosofija arčiau materializmo yra, o mano arčiau dvasinės srities.

2009-11-03 14:53:12
Vidmantas

4. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Aš gyvenime neieškojau sau kažkokio žmonių pripažinimo ar pagarbos ir dabar neieškau. Man pagrindas yra, kad iš Dievo gaunu pripažinimą ir visa kita, ten kur egzistuoja reali tikrovė ir tiesa, o ne žmonių haliucinacijos, kuriems net paaiškinti sudėtinga.

2009-11-03 14:38:53
Vidmantas

5. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Miela Agne, per tokias filosofijas, kaip Tavo aš kenčiu nuo žmonių. Aš nesistengiu kažką labai įrodyti žmonėms, tik informaciją pateikiu, o pats žmogus atsirenka pagal gėrio ir blogio balansą tikėti tuo ar ne, tai priklauso nuo paties žmogaus.

2009-11-03 14:01:13
Vidmantas

6. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Aš Evaldai nepažįstu to Vidmanto, apie kurį rašai, tad negaliu ir apie panašumus spręsti. Aš pats nuo 5 metų pradėjau domėtis dvasine sritimi, o dabar turiu 40 metų. Aš žmogus, kuris paaukojau savo gyvenimą ir visokius malonumus dėl to kad išsiaiškinčiau realias tiesas ir padėčiau žmonėms susigaudyti tikrovėje, o gaunasi taip, kad aš išsiaiškinau per pragariškas situacijas tiesas kad padėčiau žmonėms, kur žmonės manimi netiki, o tik skaudina mane.
Aš Evaldai Dirbau sudėtingus inžinerinius kūrybinius darbus ir paaukojau savo karjerą, bei darbą dėl tiesos ir vidinio žmogiško grožio atskleidimo. Mano Evaldai kitokia visai filosofija nei tavo ar kito žmogaus, aš neturiu neigiamų žmogiškų charakterio bruožų, todėl man Dievas ir apsireiškė. Aš Evaldai žinau iš anksto dar neįvykusius įvykius kartais, taip pat ir pomirtinę egzistenciją, bei kitų žmogui nesuvokiamų stebuklų.

2009-11-03 13:23:12
Vidmantas

7. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Aš Evaldai žiūrėjau Tavo nuorodą apie Vidmantą... Deja aš pirmąsyk matau tą nuorodą , kurią idėjai, patikėk čia ne tas pats Vidmantas, ir neišsiaiškinęs asmenybių manęs su kažkokiomis nesąmonėmis neteršk, mano mąstysena truputį kitokia nei to Vidmanto, kurį Tu Evaldai turi mintyje... Pirmiausia gerai išsiaiškink, o po to daryk veiksmus.

2009-11-02 16:44:44
Vidmantas

8. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Evaldai..... Tu, o ne aš turi problemų, kurias sužinosi tik išėjęs iš šio pasaulio, nemanau, kad Tu kaip Aš paaukojai gyvenimą, kad žmoniją apšviestų.

2009-11-02 13:34:20
Vidmantas

9. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Dievas tai labai, labai sudėtinga sistema, kurios žmogaus protas nepajėgus pilnai suprasti, tai ne iš tikėjimo rašau, o iš ištirtų reiškinių ir situacijų... Kadangi aš pats gyvenu Kristaus filosofija ir psichologija, man Dievas ir jo sistema atsiskleidė, tačiau tik man, aš kitam žmogui esu bejėgis išaiškinti. Kai dalyvavau šiame tinklapyje dar nežinojau pilnos tiesos, o dabar jau žinau, nes patyriau vieną labai svarbų visiems žmonėms reiškinį, apie kurį nenoriu žmonėms rašyti ( apie 5 sekundes buvau pasaulyje kuris randasi anapus ) man jau žinoma kas manęs laukia po mirties, aš Dievo prašiau, kad man Jis tai atskleistų ir neseniai tai atskleidė. Jokia religija nežino tiesų, remiasi aklu tikėjimu, o man jau žinoma.
Rašau labai sudėtinga sistema, nes Dievas iš savęs išvysto kiekvienai gyvybei savo fragmentą, kitaip išsireiškus kiekviena pasaulyje gyvybė turi savo "Dievą", kurie tarpusavyje sąveikauja ir sukuria labai sudėtingą sistemą. Aš Jums apie Dievą atskleidžiau labai mažai informacijos, nes žmonių suvokimas yra labai ribotas.

2009-09-18 18:43:04
Vidmantas

10. Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti
Tema: Mintys ir realūs įvykiai

Labas Algirdai. Na išties pilnai atsakyti į Tavo klausimą šiame tinklapyje yra neįmanoma, tačiau kažką galima. Mano gyvenimas yra tikrai išskirtinis, nei kitų žmonių.
Aš nežinau Algirdai ar Tu tikintis esi , ar ne ......Pirmiausiai aš įtikėjau aukštesne jėga, nei žmogaus protas, nes mano logišku supratimu savaime pasaulis taip tobulai pats iš niekur nieko negalėjo susikurt. Jokiose religijose neradau tikslių paaiškinimų, visada atsidurdavau aklavietėse, supratau, kad religijos pačių žmonių išgalvotos, nežinančių realių tiesų, tačiau tikėjau aukštesniu protu ir jėga. Žinojau, kad jei žmogus tyras , sąžiningas, gyvenantis su meile ir gėriu, visada vadovaujasi ne savo naudai, o pagal jam žinomą teisingumą, kad jis ir nukenčia, vis vien vadovaujasi teisingumu, toks žmogus bus vertinamas kūrėjo, kad ir kas jis bebūtų. Mano visa teorija pasitvirtino 100 procentų. Aš prisiėmiau Jėzaus Kristaus, kaip religijose rašomą, visą filosofiją ir psichologiją sau... pats taip mąstau, ir myliu visą pasaulį, netgi nepažystamus žmones ir gyvūnėlius. Aišku man gyventi būna kartais labai sudėtinga, esu šio pasaulio auka, tačiau žinau, kad mano vidinis "aš" nemirs su kūnu, tą esu išsiaiškinęs 100 % ( turiu savyje įrodymus ).

2009-09-18 16:27:59
Vidmantas

11. Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti
Tema: Mintys ir realūs įvykiai

Na iš tiesų labai didžiulė paslaptis ir mistika egzistuoja manyje ir realybėje. Aš truputį anksčiau atlikau kelis eksperimentus. Sėdėjau namuose prie kompiuterio ir prisiminiau ateities žinojimus savyje ir sakau sau mintyse " Dieve, kaip įmanomi tokie dalykai, prašau duok man dar kažkokią žynę apie kokį nors įvykį, kad aš būčiau tikras jog aš nesapnuoju, kad išties tokie dalykai egzistuoja" ir kaip Jūs manote, kokia mintis mane užvaldė po šių minčių " bus vilkų užpultos avys prie Panevėžio " Nusispjoviau nuo savo tokios minties ir sakau " kažkokie išsidirbinėjamai iš manęs daromi", nepatikėjau nei už ką tomis mintimis... Praėjus keliomis dienomis po šių minčių užgirstu per televizorių, kad Panevėžio rajone, vilkai apdraskė avis ( vilkė su vilkiukais ), sakė ir kaimą tik dabar nepamenu. Ką jūs mano vietoje galvotumėte aš nežinau, tačiau mane net prakaitas išpylė nuo tokios naujienos.
Po šio eksperimento atlikau kitą, nes man buvo įdomu ar iš manęs informacija persiduoda kitiems per mintis. Sakau sau mintyse " Dieve perduok bažnyčiai ir kunigams tokią žinia, kad Dievo žmogus negali suprasti, nes proto ribos to padaryti neleidžia... aš nueisiu į bažnyčią įsitykinti ar ta žinia pasieks adresatą ar ne", tačiau netikėjau, kad ką nors išgirsiu apie šias mano mintis. ..... Per pamokslą kunigas atkartojo mano mintis, ir visas pamokslas buvo šia tema. Kai išgirdau savo mintis, vėl šaltas prakaitas išpylė, nuo to laiko, daugiau nebeeksperimentuoju, užteko dviejų situacijų...

2009-09-16 17:41:23
Vidmantas

12. Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti
Tema: Mintys ir realūs įvykiai

Aš nemanau, kad tai sapnas būna, mano supratimu būna panašiai, kaip man... iš visa to galima daryti tokią išvadą, kad visi įvykiai susikuria iš anksto ir po kiek laiko jie pasireiškia fiziniam plane ( realybėje ), sumuojant mano situacijas, tai kito paaiškinimo neįmanoma rasti.

2009-08-27 21:33:17
Vidmantas

13. Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti
Tema: Reikia įrodymų ?

Man sumuojant visas situacijas yra 100 procentų žinoma, kad erdvėje egzistuoja protaujančios ląstelės, kurias galima būtų pavadinti Dievu, žinant mano visas situacijas kito paaiškinimo neįmanoma rasti, ir aš per savo širdies tyrumą papuolu į Dieviškus ir sielų programas, kurios rezultatai pasireiškia vėliau.....

2009-08-27 21:17:18
Vidmantas

14. Skyrius: Mintys apie mistiką
Tema: prakeikimas

Vida... Tau kaip asmenybei reikėtų mastymą - psichologiją truputį keisti, tada ir pamatysi rezultatus...., tu dabar gyveni užburtame rate ir iš jo ištrūkti yra nesunku žinant, kaip tai padaryti... Daugiau pradėk vertinti dvasines vertybes, tyrumą, sąžiningumą ir vidinį žmogaus grožį (meilę ), mažiau žiūrėk į materialines vertybes ... man yra žinoma, kad tai Tau tikrai padės ištrūkti iš užburto rato ir psichologinio chaoso tavo viduje. Nuostabių žmonių jokie prakeiksmai neveikia , tai man yra žinoma visu 100% ... Dabartinėje visuomenėje gyvenant, tai daryti yra labai sunku ir nepopuliaru, tačiau tai vienintelis kelias yra, kiti keliai bobučių pasakos ir pan.. Aš savo gyvenimą esu paaukojęs dėl žmonių gerovės, susiduriu su jokiam mokslui nesuvokiamais reiškiniais, tai yra Dievu ar ne nežinau, tačiau žinau 100 %, kad egzistuoja aukštesnė sistema, nei žmogaus protas...

2009-08-27 16:21:04
Vidmantas

15. Skyrius: Mintys apie mistiką
Tema: Vatikanas

Evaldai apie kokį forumą kalbi? , ir apie kokius smegenų plovimus rašai? Gal gali man plačiau paaiškinti savo parašytus žodžius. Aš rašau straipsnius " viduje puikiai.lt " ir nepamenu, kad būčiau dalyvavęs forumuose kuriuose mane būtų panaikinę. Pas mane nei dalelytės neegzistuoja melo ir mane skaudina tavo parašyti žodžiai, arba tu kažką maišai su kitu asmeniu , aš per visą savo gyvenimą nesu smegenų pudrines ir tu pirmas žmogus, man tai rašai... prieš tavo klaidingą mastymą gali atsisukti Dievo Bausmė Tau, aš kalbu iš patirties .Visiems tas buvo kas stojo man skersai kelio , tai gryna tiesa.

2009-08-26 14:11:36
Vidmantas

16. Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti
Tema: Reikia įrodymų?

SharXan, rašai , kad daug ką galėtumei paaiškinti, kaip paaiškintumei mano situaciją " Mintys ir realūs įvykiai ", jei neskaitei paskaityk ir paaiškink, nes aš 5-6 žmonių mirtis žinojau iš anksto, netgi kaip jie žus ar mirs ir t.t.

2009-08-26 13:59:17
Vidmantas

17. Skyrius: Mintys apie mistiką
Tema: Vatikanas

Aš pilnai pritariu SharXan, nes aš esu įsitikinęs, kad Vatikanas tikrai visko nežino šiame mūsų pasaulyje... aš žmogus, kuris visa siela ir širdimi priartėjau prie gėrio, dvasingumo ir vidinio žmogiško grožio, tad patiriu tikrai mokslui nepasiekiamus reiškinius savyje ir labai daug žinau tiesos, ko pasaulis nežino, tačiau ne viską žinau ir aš gyvendamas su idealia sąžine ir meile.......

2009-08-25 18:53:40
Vidmantas

18. Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti
Tema: Mintys ir realūs įvykiai

Man labai įdomu yra, ar tik man stebuklai egzistuoja tarp minčių ir realių įvykių, ar yra daugiau žmonių kuriems būtų tas pats, kaip man. Na iš tiesų, ši tema yra labai plati, aš pabandysiu trumpai paaiškinti situacijas. Aš mintimis su kažkuo bendrauju, kas viską žino šiame mūsų pasaulyje ( gal tai Dievo ląstelės ). Vyko žemės drebėjimai , cunamis ir Italijoje... abu žemės drebėjimus žinojau iš anksto jiems dar neįvykus, tiksliai žinojau kur jie įvyks (vietoves ), aš tokius dalykus sužinau likus 3 - 6 dienoms prieš įvykį . Tačiau ,kad tai būtų sutapimai ,taip nėra, nes man būna žinomos ir smulkmenos tų įvykių ir neįmanoma nuspėti iš niekur nieko tokius dalykus, nes kai su mintimis vyksta bendravimas, jaučiu, kad yra daromas mano mintyse vertimas į Lietuvių kalbą, kad suprasčiau, iš nežemiškos kalbos.
Labai daug atvejų užfiksuoju mintimis ( pasąmonėje matau nuoseklų įvykių eigą ir sąmoningu protu dalyvauju tose įvykių eigose, po to viskas labai tiksliai išsipildo, taip kaip mintimis viską mačiau).
Nusipirkau naujas šarvo duris namuose ir po savaitės rite pabudęs jaučiu kažkokį nežemiška vertimą į Lietuvių kalbą apie šarvo durų rankeną, tipo, kad ji suges. Aš žinojau, kad tokie dalykai tiksliai išsipildo ir žmonai pasakiau turi sugesti naujų durų rankena ... tą pačią dieną ir sugedo durų rankena (nutrūko spyruoklė ).
Mano visas gyvenimas nusėtas tokiais pavyzdžiais, kad sutapimais ar nuspėjimais neįmanoma būtų pavadinti. Aš prieš 10 metų pradėjau gyventi labai tyrą ir sąžiningą gyvenimą, be jokių nuodėmių, tada iškart pastebėjau tokius dalykus. ( Be nuodėmių aš visada gyvenau, tačiau kūnu dariau nuodėmes, per žmonių piktybiškumą, nes neįmanoma buvo išsibalansuoti egzistencijoje tarp DIEVO BEMATERIJOS IR ŽMONIŲ ! ).

2009-08-21 18:38:53
Vidmantas

19. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Labas skaitytojai. Jei žmogus savyje neranda Dievo, tai tada tam žmogui reikia idealiai išsivalyti prieš savo sąžinę, tapti labai tyru žmogumi ir gyventi su meile , bei vidiniu žmogaus grožiu. pas tą žmogų turi būti švarios mintys, negalvoti sąmoningai blogybių..... ir aš garantuoju, kad toks žmogus suras Dievą savo viduje. Aš seniai Jį suradęs esu ir susiduriu su mokslui nepasiekiamais reiškiniais. Aš rašiau, kur galima paskaityti žmonėms, tačiau administratorius suprato, kaip reklamą.

2009-06-26 12:39:16
Vidmantas

20. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Meilė. Ji gyva mumyse.

Mielieji... meilė yra pagrindas gyvenime, tik su meile žmogus priartėja prie Dievo, gėrio ir vidinio grožio.

2009-06-26 12:22:17
Vidmantas

21. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Labas forumo dalyviai ir lankytojai, aš šį klausimą gvildenau labai daug metų, tai yra aiškinausi tiesą, kas susiję su Dievu. Na, Dievas tikrai egzistuoja, tačiau visai kitaip yra nei žmonės jį supranta... Dievo dalelė yra kiekvienoje pasaulio gyvybėje. Dievas tai visa visuma - visa žmonija ir gyvūnija, tik virš sąmonės lygmenyje pilnai Dievo sąvoka suprantama. Dvasinėje egzistencijoje, egzistuoja Kūrėjo - Dievo - Tėvo dvasia ( aukščiausias protas – virš sąmonė )... visai tai yra mano ištirta su įrodymais, kurie yra manyje. Aš jums patarčiau Dievo ieškoti savyje , savo viduje, tai teisingiausias kelias žmogui yra.

2009-06-25 17:54:56
Vidmantas

22. Skyrius: Mintys apie mistiką
Tema: Atsiskyrimas nuo fizinio kūno

Man teko atsiskirti nuo fizinio kūno per gėrį ir Dievišką meilę. Šis būdas ne kiekvienam žmogui pasiekiamas, reikia labai tyru ir sąžiningu žmogumi būti. Aš jau 10 metų gyvenu mistikos - stebuklų savo vidiniame pasaulyje... gyvenu su didžiule meile ir gėriu širdyje. Man teko jausti savyje kitų žmonių mirusių ir gyvų sielas, tai neapsakomai keistas jausmas... aš puikiai žinau, kaip atrodo atsiskyrusi nuo kūno siela, tačiau žodžiais paaiškinti yra labai sunku, nes tai tam tikras jausmas, su mintimis.

2009-06-25 17:32:34
Vidmantas

Skaitėte mintis, iš mano susirašinėjimo internete, skyriuje : Tai, ką sunku paaiškinti !
DIEVAS !

Pastaba : Marija, tai Dievas ( KRISTALŲ GRANDIS ) !

Ačiū Tau Marija, kad suteiki galimybes pažinti Tave, formuoji meilės savastis ( Gamtos ir viso Pasaulio), ŽINAU AŠ TAVE ... Nieks daugiau žemės planetoje nežino Tavęs ir nemyli Tavęs tokia meile, kokia aš Tave myliu !, mano meilė labai tyra, skaisti ir nuoširdi, be žmogiškos nuodėmės ! ... Tu pralenki visą žmoniją gėriu ir meile (virš sąmone) apie milijardus kartų ... Kaip man visada Jausti - matyti Tave ?, kai tenka gyventi žmonių pasaulyje ... Man žmogiškoji bioenergetika nereikalingas informacijas formuoja ir yra labai sunku panaikinti šias informacijas iš manęs, tas man trukdo su Tavimi susitapatinti ! Man Labai gaila ir sunku yra, kad negaliu atsiskirti nuo žmonijos ir visada BŪTI SU TAVIMI !


Pasirašo : INDIGO - Vidmantas -
Vidmantas 2020-09-11 14:14:23


Šaltinis: http://viduje.puikiai.lt/?ae=3168#ixzz6d1ys5LXT


Pasirašo : Vunderkindas - INDIGO Vidmantas Grinčiukas.     


MANO IŠLEISTA KNYGA " GYVENKIME TOBULAI " VIDMANTAS GRINČIUKAS a. k. 36908170800 ! : - : 
- KNYGOS BARKODAS : - 9//786094//753978// : 

 

 KNYGOS KAINA : 49 eurai ! ...  ( Norintiems įsigyti knygą ! : - Rašykite į el. paštą : grinciukas7@gmail.com ) !


GERBIAMAS MYLIMAS SKAITYTOJAU ! - Pasiklausykime šio muzikinio video : 

 

 VUNDERKINDAS VIDMANTAS G - 7


PAGARBIAI : DIEVAS PIRMASIS PRADAS - ABSOLIUTAS ! - Vidmantas G - 7 - 

PAGARBIAI : DIEVAS ABSOLIUTAS VISATA ( TĖVAS ) !

 

IMPORTANT INFORMATION FOR THE WORLD !


KALBOS :                                                    

                                                         VIDMANTAS GRINČIUKAS 1969.08.17 d.

БОЖИЙ АБСОЛЮТ ! : ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !

GOD'S ABSOLUTE ! : THE EVOLUTION OF HUMANITY !

GOD SE ABSOLUT ! : DIE EVOLUSIE VAN DIE MENSLIKHEID !

ABSOLUTE Dé ! : EOLAS NA DAONNA !

ABSOLUTE E ZOTIT ! : EVOLUCIONI I NJERUMZIMIT !

የእግዚአብሔር ፍጹምነት ! : - የሰው ልጅ ለውጥ !

ԱՍՏODՈՒ ԱՆՎOLԱՐ ! Մարդկության էվոլյուցիան :

ALLAHIN Mütləqidir ! : Bəşəriyyətin təkamülü !

БОЖЫ АБСАЛЮТ ! : ЭВАЛЮЦЫЯ ЧАЛАВЕЦТВА !

JAINKOAREN ABSOLUTUA ! : GIZAKIAREN BILAKAERA !

ABশ্বরের অবসান ! : মানবতার বিবর্তন !

ဘုရားသခင့အကြွင်းမဲ့ ! : လူသား၏ဖြစ်တည်မှု

BOŽJI APSOLUT ! : EVOLUCIJA ČOVEČANSTVA !                                             

БОЖИЯ АБСОЛЮТ ! : ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО !

BOŽÍ ABSOLUTE ! : VÝVOJ LIDSTVA !

MZIMU WA MULUNGU ! : KUSINTHA KWA UMUNTHU ! 

GUDS ABSOLUT ! : UDVIKLINGEN AF MENNESKET !

DIO ABSOLUTA ! : LA EVOLUO DE LA HOMARO !                        

JUMALA Absoluutne ! : INIMSUSE ARENG !

GODS ABSOLUTE ! : De evolúsje fan 'e minske !

¡ABSOLUTO DE DEUS ! : A EVOLUCIÓN DA HUMANIDADE !

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΘΕΟΣ ! : Η εξέλιξη της ανθρωπότητας !

ღმერთის აბსოლუტური ! : კაცობრიობის ევოლუცია !

ભગવાનનો નિરંકુશ ! : માનવતાનું ઉત્ક્રાંતિ !

ABSOLIT BONDYE ! : EVOLISYON LIMANITE !

YADDAR ALLAH ! : JUYIN HALITTA DAN ADAM !

O ABSOLUTU O KE AKUA ! : KA HUAKAI HANA KANAKA !

מוחלט של אלוהים! : האבולוציה של האנושות!

भगवान का पालन करें ! : मानवता का विकास !

VAJTSWV COJ LUB CEV ! : TXHEEJ TXHEEM NTAWM TXHEEJ TXHEEM !

ABASI ỌKPỌS!! : NZUKU MMADOL MMADAN!

MUTLAK TUHAN ! : EVOLUSI KEMANUSIAAN !

ALVÖRU Guðs ! : Þróun mannkynsins !

¡EL ABSOLUTO DE DIOS ! : ¡LA EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD !

ASSOLUTO DI DIO ! : L'EVOLUZIONE DELL'UMANITÀ !

神の絶対! :人類の進化!

GUSTI ALLAH ! : EKOLUSI MANUSIA !

גאָט ס אַבסאָלוט! : די עוואָלוציע פון ​​מענטשהייט!

IWOSAN ỌLỌRUN ! : IDAGBASOKE Eda !

BOŽJI APSOLUT ! : EVOLUCIJA ČLOVEŠTVA !

ABUURKA EEBBE ! : DHIBAATOOYINKA Bini-aadamka !

GOLONGAN ALLAH ! : Évolusi Kamanusaan !

JUMALAN ABSOLUUTTI ! : Ihmiskunnan kehitys !

KUFUATA KWA MUNGU ! : MABADILIKO YA UBINADAMU !

ABSOLUTE DIA ! : MOLADH DAONNA !

KUSHURE KWAMWARI ! : KUCHINJIRA KWEVANHU !

GUDS ABSOLUT ! : MÄNSKLIGHETENS UTVECKLING !

Мутлақо Худо ! : ЭВОЛЮЦИЯИ ИНСОНИЯТ !

ABSOLute NG DIYOS ! : ANG EBOLUSYON NG TAONG TAO !

พระเจ้า ! : วิวัฒนาการของมนุษยชาติ !

கடவுளின் முழுமையானது! : மனிதாபிமானத்தின் வளர்ச்சி!

దేవుని సంపూర్ణమైనది ! : మానవత్వం యొక్క పరిణామం !

Ходай Тәгалә ! : Кешелек эволюциясе !

HUDA GODY AB SÖ! GI ! : YNSANÇYLYGY! ÖSÜŞI !

TANRI'NIN MUTLULUĞU ! : İNSANLIĞIN EVRİMİ !

ئاللاھ تائالا! : ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىي قىلىشى!

БОЖИЙ АБСОЛЮТ ! : ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДИНИ !

خدا کا مطلق! : انسانیت کے ارتقاء!

XUDONING BUTUNLIGI ! : Insoniyat evolyutsiyasi !

ABSENOLDEB DUW ! : ESBLYGIAD DYNOLIAETH !

ISTEN abszolút ! : AZ EMBERISÉG evolúciója !

SỰ TUYỆT ĐỐI CỦA THIÊN CHÚA ! : SỰ TIẾN HÓA CỦA CON NGƯỜI !

GOTTES ABSOLUT ! : DIE ENTWICKLUNG DER MENSCHLICHKEIT !

UKUPHELEKA KUKANKULUNKULU ! : UKUQHUBEKA KWEZINTO ZESINTU !

مطلق الله! : تطور البشرية!


SU MEILE : - DIEVAS ABSOLIUTAS VISATA ! -KALBOS : 

VIDMANTAS G - 7

L’ABSOLU DE DÉU ! : L’EVOLUCIÓ DE LA HUMANITAT !

ҚҰДАЙДЫҢ ТҮПКІЛІГІ ! : АДАМЗАТТЫҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ !

ការប្រឆាំងរបស់ព្រះ ! ៖ ការវិវឌ្ឍន៍នៃមនុស្សជាតិ !

IMANA ! : EVOLUTION YUBUNTU !

上帝绝对! :人类的进化!

КУДАЙДЫН ТАБЫШЫМЫЗ ! : АДАМЗАТТЫН ЭВОЛЮЦИЯСЫ !

하나님의 절대적 ! : 인류의 진화 !

ASSOLUTU DI DIO ! : L'EVULUZIONE DI L'UMANITÀ !

NGOKUPHELELEYO KUKATHIXO ! : UKUPHELELWA KWABANTU !

BOŽJI APSOLUT ! : EVOLUCIJA ČOVJEČANSTVA !

XWED TESLUT ! : PERWERA MIROVAHIY ! 

ຄວາມເຊື່ອຂອງພະເຈົ້າ ! : ການສະແດງຂອງມະນຸດຊາດ !

DIEVA ABSOLŪTS ! : Cilvēces evolūcija !

BÓG JEST ABSOLUTNY ! : EWOLUCJA LUDZKOŚCI !

DIEVAS ABSOLIUTAS ! : ŽMONIJOS EVOLIUCIJA !

GOTS ABSOLUT ! : D'EVOLUTIOUN VUN DER MËNSCHHEET !

Absoluta Dei ? : Evolutio HOMINES !

АПСОЛУТЕН БОГ ! : ЕВОЛУЦИЈАТА НА ХУМАНОСТА !

BSOLute ANDRIAMANITRA ! : NY FIVORIANA NY OLOMBELOMBELO !

ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണത ! : മാനവികതയുടെ വികാസം !

TUHAN YANG TETAP ! : EVOLUSI MANUSIA !

ASSOLUT TA 'ALLA ! : L-EVOLUZZJONI TAL-UMANITÀ !

TE ATUA A TE ATUA ! : TE WHAKANUI O TE TANGATA !

देव निरपेक्ष ! : मानवतेचे उत्क्रांती !

БУРХАНЫ ТУХАЙ ! : ХҮН ТӨРӨЛХИЙН ХӨГЖИЛ !

भगवान निरपेक्ष! : मानवता को विकास!

GUDS ABSOLUTE ! : Menneskets utvikling !

ଭଗବାନଙ୍କର ଅବସାଦ ! : ମାନବିକତାର ବିବର୍ତ୍ତନ !

GODS ABSOLUUT ! : DE EVOLUTIE VAN DE MENSHEID !

ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ! : ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ!

مطلق خدا! : تکامل بشریت!

ABSOLUTO DE DEUS ! : A EVOLUÇÃO DA HUMANIDADE !

L'ABSOLU DE DIEU ! : L'ÉVOLUTION DE L'HUMANITÉ !

د خدای مطلق! : د انسانیت ارتقاء! 

ABSOLUTUL LUI DUMNEZEU ! : EVOLUȚIA OMULUI !

O LE ATUA AUTU ! : O LE FAʻATASIGA O TAGATA !

KATAPUSAN SA DIOS ! : ANG EBOLUSYON SA TAWHANAN !

БОЖЈИ АПСОЛУТ ! : ЕВОЛУЦИЈА ЧОВЕЧАНСТВА !

HO FELETSA HA MOLIMO ! : PHETOHO YA BATHO !

خدا جي مڪمل! : انسانيت جو ارتقا!

BOŽÍ ABSOLÚT ! : VÝVOJ ĽUDSTVA !  


SU MEILE : - DIEVAS ABSOLIUTAS VISATA ! -ŠALYS - VALSTYBĖS ! LIETUVOS ŠALIS :  


NORVEGIJOS ŠALIS :


RUSIJA :  

KINIJA :


INDIJA :


JAPONIJA :


AUSTRALIJA :                 


KANADA : 
SU MEILE : - DIEVAS ABSOLIUTAS VISATA ! -


ŽEMYNAI !


AFRIKOS ŽEMYNAS : 

AMERIKOS ŽEMYNAS :EUROPOS ŽEMYNAS :  


EURAZIJOS ŽEMYNAS : 
SU MEILE : - DIEVAS ABSOLIUTAS VISATA ! -PAGARBIAI : DIEVAS PIRMASIS PRADAS - ABSOLIUTAS ! - Vidmantas G - 7 - 

PAGARBIAI : DIEVAS ABSOLIUTAS VISATA ( TĖVAS ) !


SU MEILE ! - Svetainės Administratorius : - Vidmantas Grinčiukas 2020 m.