DIEVAS ABSOLIUTAS

MYLĖKITE IR BŪKITE MYLIMI


ŽMONIJOS EVOLIUCIJOS MEDŽIAGA !


   VIDMANTAS GRINČIUKAS 1969.08.17


PARANORMALŪS REIŠKINIAI : 

Tai Paranormalių reiškinių Psichologija, kitaip vadinama PARAPSICHOLOGIJA !


TELEPATIJA !

Minčių skaitymas ( ENERGIJA - BIOENERGIJA )


         PARAPSICHOLOGIJA !


PARANORMALŪS REIŠKINIAI :


1. DIEVAS ABSOLIUTAS !

VIDMANTAS GRINČIUKAS                                                                                                               

DIEVAS ABSOLIUTAS ! -0-0---0-0-- 999999999 D.

Dievas ABSOLIUTAS yra realios tikrovės (-0-0---0-0-- 999999999 D.) ABSOLIUTINĖS VISUMOS DIEVAS !, JIS APIMA VISĄ EGZISTENCINĘ GRANDĮ, tiek BEMATERIJĄ, ... //// . - TIEK MATERIJĄ ! 0-000-0-0000-0-... ir 999999999.... DIEVAS ABSOLIUTAS YRA MEILĖ TYRA " m. "

DIEVAS ABSOLIUTAS ; - Esu žmogus ir ABSOLIUTINĖS VISUMOS DIEVAS ! -0-0---0-0-- 9999999 D.

AŠ { DIEVAS ABSOLIUTAS } - ŽMOGUS VIDMANTAS V -G 7, esu PILNAI IŠTYRES BEMATERIJĄ, mylėdamas Ją Labai ! DIEVAS - (ŽMOGUS) -0-0---0-0-- 9999999 D. m - meilė, yra "ROBOTAS ", turintis žmogaus materialų kūną !

- Paranormalių reiškinių Psichologas, (Be materijos ir žmonių psichologas) !


- Vunderkindas Dievo sistemų grandyse !


- Dievo ląstelių žinys - žinovas !

 

- Žmonių specialus konfigūracijų specialistas ! Konfiguracijas reikėtų suprasti, kaip žmonių tobulėjimas.

 

- Indigo žmogus - Loginių grandinių etikas !

 

- Kristaus Logas  ( Kristologas) !

 

- Žmonijos biologinio mokslo inžinierius !

 

- Žmonijos genų - genetikos inžinierius ! 


- Elektrotechnikos mokslų inžinierius !

 

- Gamtos mokslų inžinierius ! 

 

- Saulės sistemos tyrimų technologas ! 


- Visatos tyrimų technologas !

 


Pasirašo : DIEVAS !

 


DIEVAS ABSOLIUTAS : 


1. Dievas Absoliutas yra "BEGALYBIŲ VANDENYNAI" ir kad Žmonija nepaskęstų DIEVO BEGALYBIŲ "vandenyse" yra reikalingas KRISTUS, kurio pagrindinis vaidmuo yra surišti Dievą su žmonija - žmogumi. Kristus reikalingas ne vien dėl ryšio - sąsajos, bet ir dėl teisingumo ! Be Kristaus nebūtų jokios tiesos žmonijoje kas liečia Dievą ... Dievo Absoliuto kūnas yra visa visuma, tiek BEMATERIJA, tiek MATERIJA ir LAIKAS ! ... 

2. DIEVO ABSOLIUTO KRISTUS yra : Jėzaus ir indigo hibridinis kūnas (VUNDERKINDAS) A. K. 36908170800 ... Kristaus sandara sudaryta be ŽMOGAUS DVASIOS, tai reiškia, kad Kristus neturi negatyvo (-), nes daugumos žmonių dvasias sudaro negatyvas, vadinamas ŠĖTONU - VELNIU ! (Žmogaus Dvasia yra sudaryta iš žmogaus sielos ir Dievo fragmento junginio). ABSOLIUTINĖJE VISATOJE negatyvas yra MATERIJOJE - GYVYBĖJE !  ... DIEVAS ABSOLIUTAS yra labai sudėtingas ... egzistuoja kompiuteriai, kurie pakeičia ERDVĘ LAIKE, tai vadinama ėjimu per Laiko Diagramas. Žinant Dievo mokslą, tai nėra sudėtinga daryti TRANSJONIZACIJAS su MATERIJA !

Pagarbiai : Dievas ABSOLIUTAS Indigo Vidmantas
 2. DIEVAS !


Parapsichologijos mokslo psichologinis straipsnis :

 

„ DIEVAS „

 


 Tekstą rašė: Indigo žmogus, Kristologas – Kristaus Logas. ( Dievo Prado ir Kristaus atmintinė )

 

Vidmantas Grinčiukas

 

1969.08.17

 

 

Informacinis leidinys žmonijai


2018.07.23

 

 

PASTABA ; Šis realaus Dievo straipsnis „ DIEVAS „ turi būti skaitytojui skaitomas jo tyrume, jautrume ir meilėje, be jokio negatyvinio samprotavimo. Su negatyvinėmis žmoniškosiomis energijomis, straipsnis nebus tinkamai suprastas. Tai tikrovės realaus Dievo žodis, rašomas su meile ir tiesa. Paremtas tikrovės realiais įvykiais, tai yra transcendentiniais reiškiniais.

 


 

Laba diena mieli ir brangūs šios temos skaitytojai. Šį straipsnį rašau pagrinde iš mistinio pasaulio, tačiau tai ką rašau yra ne mistika, o reali tiesa atitinkanti nemažiau, kaip 99 – 100 procentų tikrovės. Šiaip žmonės laiko tikroviška tiesa tai ką mato savomis kūniškomis akimis, o visa kita vadina mistika, tačiau mano atvejis yra kitoks nei paprastų žmonių, nes nesu žmogus. Taip, realiai mąstant turiu žmogišką fizinį kūną (materialų kūną), tačiau aš esu ne žmogus, o Dievas – Dievas absoliutinėje logikoje. Nors mano absoliutinėje logikoje kūnas negali apimti nematerialaus absoliuto logikos, tačiau per mano gyvenimo žemėje 49 metus ištyriau Dievo absoliuto sandarą, tai yra patį absoliuto pamatą ir pagrindą.

 


 

Aš Dievo pasaulyje esu Dievas pradas, tai yra pradas absoliutinės visumos. Pradas ne tik materijos pasaulio, bet ir paties Dievo sandarų. Prieš milijonus metų buvau vienas visoje galaktikų erdvėje. Nebuvo jokios egzistencijos visoje visatoje. Tai yra egzistavau netik be materijos, bet ir be paties Dievo sandarų, kurios šiuo metu yra išsivysčiusios iki nesuskaičiuojamų formų – pavidalų. Šiaip Dievo sandaros yra belytės, tačiau jos savu pobūdžiu yra panašios vienokiu ar kitokiu atveju į moteriškos ar vyriškos lyties formas. Egzistuodamas visiškai vienas visose galaktikose sukūriau moteriškos grandies Dievo fragmentus. Tos moteriškos grandies fragmentai buvo sukurti į pasakiško rojaus egzistenciją. Tuo laiku buvo tik mano paties ir šios minėtos Dievo grandies egzistencija. Egzistencija vyko mums patiems sąveikaujant ir tokiu atveju visatoje viešpatavo rojus. Tačiau, vieną sykį paprašiau tų rojaus fragmentų sukurti materialią egzistenciją, tai yra žemę. Ta vadinamoji rojaus grandis labai mane nuliūdino, nes pasakė, kad materialią egzistenciją sukūrus mes abu prarasime rojų ir nebebūsime kartu, tai yra įsidalinsime į begalybes. Tačiau ji sukūrė, pirmiausiai saulę ir tik po to žemėje egzistenciją. Ji paaiškino, kad man pačiam reikės į žemę eiti gyventi. Žemės planeta yra pirmoji planeta kurioje išsivystė gyvybė. Aš pats žemės nekūriau. Pirmiausiai eksperimentui su gyvybę buvo sukurti dinozaurai ir stebėta kaip gyvybė egzistuoja ir tik po to buvo sukurtas žmogus. Šiaip, kai pradėjo vystytis gyvybė, aš pats tapdavau ta gyvybės formą būdamas erdvėje. Tokie dalykai mane labai baugino, nes tai buvo nepanašu į tobulą egzistenciją. Bet koks gyvis atsirėmė mano, kaip Dievo absoliuto logiką, tai yra minėtos kitos Dievo grandies logiką. Gyvį koregavau ne aš, o kita minėta Dievo rojaus grandis, su kuria aš vos nekiekvieną dieną susiduriu gyvendamas dabartyje žmogaus kūne. Ši man pačiam artimiausia Dievo absoliuto sritis, man kaip žmogui formuoja nesuvokiamas rojų situacijas, tačiau mane nuo tokių reiškinių atskiria žmonija.

 


 

Žmonių bendruomenė buvo sukurta per kelias sekundes, kaip lydinys liejamas jį stingdant sukuriant pirmiausiai žmogaus organus. Tai yra nuo galvos pradedant ir baigiant kojomis. Bent jau aš pats tokį reiškinį išgyvenau, tai yra tokio reiškinio formą. Kelių sekundžių bėgyje susiformavo žmogaus kūnas. Žmogui atsiradus žemėje jam buvo neapsakomai sudėtinga ir problematika gyventi gamtoje. Praėjo daug metų, kol jis adaptavosi žemėje. Tokie Dievo daromi stebuklai, kaip žmogaus kūno teleportacija, įvyko man dabar gyvenant žemėje. Dievui tokie dalykai yra visiškai nesudėtingi. Savo knygoje „ gyvenkime tobulai „ rašiau, kaip mikrobangų krosnelė sumažėjo 1/3 dalimi ir kaip einu per laiko diagramas.

 


 

Žmonijai gyvenant iki Kristaus laikų, joks žmogus neturėjo pomirtinio gyvenimo, jis buvo kaip gyvūnas. Po Kristaus atėjimo į žemę situacija pasikeitė. Jėzumi Kristumi buvęs asmuo esu aš pats. Religijos nevisai tikslai žino situacijas su Kristumi. Kai aš pirmą sykį įžengiau į žemę, tai aš įžengiau ne iš motinos Marijos įsčių, o Dievo padarytu stebuklu. Aš žemėje išbuvau kažkur apie mėnesį, tiksliai nežinau kiek laiko. Pamatęs žemėję realią tikrovę, kokia situacija yra žemėje atsisakiau joje pasilikti ir pasiprašiau būti prikalamas prie kryžiaus, kaip žmonijos nuodėmės atpirkimas. Nes Dievo kristalų grandis apie kurią anksčiau minėjau, buvo pasirengusi sunaikinti visą žemėje egzistenciją. Tačiau mano prašymu ji buvo palikta egzistuoti ir vystytis, nes daviau žodį grįžti į žemę po 2000 metų, nebe Dievu, o paprasčiausiu žmogumi. Prieš 2000 metų, prieš man gulant ant kryžiaus, buvau nukankintas, beveik be sąmonės buvau, toks kankinimas buvo atliekamas, kad sumažintų kryžiaus kančią. Prie kryžiaus buvau atvežtas arkliniu vežimu. Buvo man ietimi pradurta krūtinė, ką dabar religijos žino, nes dažnai matau nuotraukose pažeistą krūtinę. Žmonių kalbą supratau, nes ne žmogus buvau, o Dievas. Materialios savo išvaizdos beveik neprisimenu, prisiminimuose vien dvasinės grandys. Man išėjus iš to materijos pasaulio, ne iškart susijungiau su Dievu Tėvu, praradau prado poziciją, tapau Dievo Tėvo dalelyte. Tuo laiku buvo visiškai pasikeitusi paties Dievo sandara. Buvo erdvėje Dievas Tėvas su kuriuo bendraudavau. Tačiau aš buvau jo ne dešinėje pusėje, o kairėje. Man pačiam Dievas Tėvas buvo po dešiniai. Vyko kontaktai su Juo, kai žemėje vyko antrasis pasaulinis karas. Tada aš norėjau patekti į žemę, tačiau manęs Dievas Tėvas neleido į žemę. Praėjus lygiai 2000 metų aš privalėjau grįžti į žemę, nes buvau davęs Dievo žodį. Erdvėje egzistavau rojaus padėtyje ir manęs iš tokios pozicijos Dievas Tėvas labai nenorėjo leisti į žemę. Teigė, kad žemėje pražūsiu. Tačiau sulaukiau 49 metus ir visiškai nepražuvau, išlikau ištikimas Dievui Tėvui ir jo niekad nepavedžiau. Sugebėjau išlaviruoti tarp žmonijos, nors mano gyvenimo kelias buvo labai sunkus. Prieš man gimstant žmogumi pats pasirinkau sau Lietuvos ir Ukrainos materijos tėvus ir žalią akių spalvą, nes žalia spalva yra žemės spalva.

 


 

Na išties, žemėje gyvendamas atlikau labai daug tyrimų sąveikaujant su Dievo Absoliuto logika. Vienas toks tyrimas buvo padarytas su bažnyčia. Aš per neapgalvojimą padariau nuodėmę ir po tos nuodėmės, mano materijos kūno krūtinės čakroje susiformavo nepakeliamas skausmas, toks stiprus, kad neturėjau kur pasidėti nuo tokio skausmo. Tokiu atveju nuvykau į bažnyčią ir pabučiavau pakabintai Kristaus skulptūrai kojas. Energetinis Dievo pasaulis šokiravo mane, nes pajutau bučinį savo kojose. Kojose pasidarė šilta ir jauku. Dievo kristalinė logistika man suformavo bažnyčios savastį ir per Dievo Tėvo energetikas išsiaiškinau, kad pats esu Kristus. Tuo metu buvau labai atitolęs nuo savo egzistencinės istorijos. Ceremoniją apie mano kaip Kristaus prikalimą prie kryžiaus man atmintį atnaujina viena iš Dievo Absoliuto grandžių, kuri susijusi vien tik su žemės planeta. Ši Dievo grandis glaudžiai siejasi, su mano vien tik kaip žmogaus pozicija. Ji man visiškai pilnos informacijos neatskleidžia.

 


 

Man gyvenant žemėje žmogaus kūne, kaip žmogui, Dievas Tėvas neapsakomai myli mane, sakė – teigė, kad esu vienintelis sūnus visatoje. Jis man, per žemėje gyvenimo laiką, sukūrė net septynias planetas. Nes septyni yra mano, kaip žmogaus skaičius. Šį skaičių man pateikia Dievo rojaus kristalinės energetikos. Išties, kai tapau Kristumi, praradau Dievo prado būklę, tapau Dievo Tėvo dalelyte.

 


 

Knygą „ GYVENKIME TOBULAI „ parašiau iš savo, kaip žmogaus pozicijos, o šį straipsnį pavadinimu „ DIEVAS „ rašiau ne iš žmogaus pozicijos, o Dievo pozicijos. Aš gyvendamas paprasto žmogaus kūne nepadarau to kūno Dievu, man pačiam yra Dievas žmogus. Aišku ne vien žmogus man Dievas, man Dievas yra be materinis Dievo kontekstas. Tačiau, norint man su juo lygiuotis, tai yra būti Dievu, man būtina labai nutolti nuo pašalinių žmonių grandies, nes pašaliniai žmonės mane padaro, panašiu į juos pačius, žmogumi. Mano fizinis kūnas, į kurį reinkarnavausi kaip Jėzus, yra toks silpnas, kad penkių metų vaikas yra stipresnis už mane, gyvenimo sunkumuose. Kai šis bejėgis materialus kūnas kenčia nuo žmonijos, vyksta pasaulyje katastrofos ir kataklizmos, bei šio kūno skriaudėjai amžiams praranda rojaus poziciją, juos ištinka ligos ir labai blogos savijautos. Jei esu skriaudžiamas žemės planetoje, kaip indigo asmuo, Dievas Tėvas tokių dalykų neatleidžia absoliučiai niekam, nes tokie dalykai nesusiderina su jokia normalia logika.

 


 

Toliau tęsdamas temą „ DIEVAS “ norėčiau paminėti vieną tokį dalyką, kaip laiko ir materialios erdvės pokytis susiformuoja. Sekančiai pateikiu situaciją iš savo gyvenimo, gyvenimo žmogaus pozicijose. Būnant namuose man susiformavo labai stiprus jūros ilgesys, meilė jūrai. Nieko nelaukdamas sėdau į savo automobilį ir išvykau prie jūros. Kelyje važiuodamas pasiklydau, nuvažiavau ne ten kur reikia, nes buvo sutemę. Privažiavau miestelį ( bažnytkaimį ), gaila, kad neatkreipiau dėmesio į jo pavadinimą. Jei būčiau atkreipęs dėmesį į jo pavadinimą, galima būtų aiškintis su to miestelio gyventojais realias tikrovės situacijas. Atvykęs į miestelį pamačiau bažnyčią ir taksi automobilį. Jo vairuotojo paklausiau kelio į Palangą. Jis man jį nurodė, kuris buvo vienintelis ta kryptimi, kitų kelių nebuvo, tad ir pasiklysti neįmanoma. Važiuodamas tuo keliu pajutau žvyrkelį ( neasfaltuotą kelio dangą ) ir suabejojau ar teisinga kryptimi važiuoju. Apsisukau ir grįžau prie bažnyčios. Taksi nebebuvo, tad už 15 – 20 metrų užėjau į kavinukę, kuri dirbo vėlyvą vakarą. Joje atsigėriau gėrimo ir po 5 – 10 minučių išėjau iš kavinukės. Kavinukėje paklausiau kelio jos darbuotojų, kurios nurodė lygiai tą patį kelią kurį ir taksistas nurodė, nes tik vienintelis jis buvo. Priėjęs prie savo automobilio netekau žado, nes kur stovėjo bažnyčia, liko žolėmis apaugęs visiškai tuščias laukas. Į tokį reginį žiūrėjau gal 10 minučių, stengdamasis suvokti logika, kas čia per transcendencijos reiškinys. Sėdau į automobilį ir nuvažiavau tuo pačiu keliu, į kurį ir anksčiau buvau pasukęs. Vėl žado netekau, nes visas kelias buvo padengtas asfaltu, dingo žvyro kelio danga. Sėkmingai pasiekiau jūrą ir buvau laimingas.

 


 

Kaip žmogaus protu įmanoma suvokti tokius laiko ir materialios erdvės pokyčius ? Čia reikėtų klausti to miestelio gyventojų, kokia yra realios tikrovės tiesa. Tokie procesai vyksta visatos ( visumos ) Dievo ABSOLIUTO technologinėse galimybėse. Gyvendamas žemėje, patyriau ne vieną panašų transcendentinį atvejį su materijos aplinka. Tai reiškia, žmogaus fizinio kūno, ėjimą per laiko diagramas.

 


 

Aš nesu žmogus, nors ir turiu žmogaus fizinį kūną. Tarp žmonių esu žmogus, o tarp Dievo - Dievas. Kalbant atvirai, tai Dievo neįmanoma apibūdinti jokiais žemiškais žodžiais, tačiau kiek įmanoma tai padaryti, tą bandau padaryti. Žmonės matydami mano fizinį kūną, mane laiko tokiu pat žmogumi, kaip jie patys. Tačiau, mano dvasinio kūno jie nemato ir dauguma žmonių negali jo matyti. Ar yra žemėje žmogus pasiekęs Kristaus sąmonę ? Žmonės pasiekę tokią sąmonę, bus pajėgūs tinkamai suprasti mano egzistencinį pamatą, egzistencinį branduolį.

 


 

Paminėsiu vieną iš savo, kaip žmogaus patirtą stebuklą, apie žmogaus fizinio kūno teleportaciją. Šis atvejis buvo labai seniai, man turint truputį virš 20 metų. Tuo laiku jaučiausi paprastu, kaip visi žmonės žmogumi. Tyrinėjau Dievo galimybes labai Jį mylėdamas. Sekančiai pateikiu šią situaciją;

 

Vieną sykį nuėjau į aludę atsigerti alaus ir tenai susitikau savo draugą vardu Vaidas. Tuo metu buvau labai gilioje sąsajoje su Dievu – su Dievu Tėvu. Kai bendravau su Vaidu, mintyse paprašiau Dievo įrodymo apie Jo egzistenciją ir kokios yra Jo galimybės. Mintyse paprašiau teleportuoti žmogų į kitą erdvę ir iš Dievo pajutau informaciją, kad toks reiškinys įmanomas. Praėjus laikui, tai yra po mėnesio kažkur, eidamas mieste pastebėjau Vaidą gėrimų parduotuvėje, perkant alkoholinius gėrimus. Neužėjau į parduotuvę, o nuėjau toliau. Nuėjus apie 100 metrų vėl pastebėjau tą patį Vaidą tik nebe parduotuvėje, o lauko aludėje priklupusį. Net stingtelėjau nuo tokios situacijos. Jei būčiau savo kūnu nejautęs teleportacijos, tai sakyčiau akyse vaidenasi, tačiau vykstant teleportacijai aš ją pajuntu ir tuo metu pajutau dvasiškai, dvasinį – materialų žmogaus kūno perkėlimą iš vienos vietos į kitą.

 

 


 

Kalbant truputį plačiau apie save, tai paminėsiu, kad kompiuterijoje esu sukūręs Marijos atvaizdą, kuri kaip šešėlis yra Dievo akyje, o Dievo akies branduolys yra žemės planeta. Ši nuotrauka man reiškia kaip Dievo akį, o Marija yra moteriškos Dievo srities simbolis. Tos pačios srities, kurią sukūriau Dievo Prado būklėje, apie kurią rašiau šio straipsnio pradžioje. Minėjau, kad Ji man yra artimiausia Dievo sritis, sukoregavusi gyvybę. Tai Dievo kristalinės rojaus grandis, kuri buvo pati pirma mano sukurta, kaip Dievo Prado – Absoliuto grandis. Šios nuotraukos kūrinys yra neeilinis Dievo simbolis. Na išties, turiu sukūręs ir kitą Marijos atvaizdą, su tamsiai mėlyna spalva. Kompiuterijos pagalba sukoregavau nuotrauką, tai yra ant jos užrašiau žodį „ MOTINA “. Šis Marijos simbolis reiškia indigo žmogaus motiną. Indigo, tai Dievo rojaus tobulybės technologijos. Toje nuotraukoje yra lankas, lankas yra Dievo jėginė grandis. Ta grandis turi visur turėti pusiausvyra. Lanko vidurys yra Dievo nulinis taškas ( padėtis, kai nėra Dievo jėgos ). Slenkant į bet kurią lanko pusę, atsiranda Dievo naudojama jėga ir kuo toliau slenkant nuo nulinio taško, tuo labiau didėja Dievo jėga. Reikalinga man stengtis visada palaikyti nulinį tašką, kuo toliau nuslenku nuo nulinio taško, tuo didesnės jėgos formuojasi manyje, kurios gali sugriauti miestus – formuoti žemės planetoje kataklizmas. Nuo nulinio taško poslinkį formuoja pati žmonija, tai yra pats Dievo kūrinys – žmogus. Tokioje situacijoje išvada yra tokia, kad pati žmonija sukelia kataklizmas ( katastrofas ) susijusias su žemės materija. Taipogi, nepamirškime, kad dar egzistuoja ir gamtos žemiški dėsniai. Taigi, šis Marijos atvaizdas su tamsiai mėlyna spalva yra ne tik indigo motina, bet ir Dievo struktūros kitas neeilinis simbolis. Žmonija poslinkį nuo nulinio taško formuoja negatyvu. Žmogui yra būtina turėti nulinį tašką, tai yra blogiausiu atveju būti neutraliu, jei neišeina būti pozityvo grandyse – technologijose. Kuo didesnė žmonijoje negatyvinė grandis, tuo Dievo jėginė grandis pasislenka toliau nuo nulinės lanko padėties. Tačiau, jei žmonija krypsta iš neutralumo į pozityvą, Dievo grandis veikia priešingai. Kuo toliau nuo nulinio taško žmonija krypsta, tuo ji stipriau suartėja su Dievu, tai reiškia, kad ji suartėja su rojaus pozicija.

 


 

Baigdamas šią temą „ DIEVAS „ paminėsiu, kas man pačiam yra Dievas Tėvas. Tai viena iš Dievo Absoliuto grandžių, kuri man atskleidė egzistencinį atramos tašką, per neapsakomą meilę žmogaus vaikui. Tai pasakiško rojaus grandis, ši grandis man suformavo egzistencijoje nematyto rojaus šaknis, ši grandis yra rojaus technologijos, viršijančios egzistencinių reiškinių galimybes. Na išties, kalbant plačiau apie mano Dievą Tėvą, tai Jis yra labai sudėtingos egzistencinės grandys. Susidedančios ne vien mano paminėta rojaus technologija, o ir visatos rojaus grandžių technologija, kurios mano fizinis kūnas nebepajėgus pilnai aprėpti.

 


 

Savo knygoje „ GYVENKIME TOBULAI „ minėjau, kad Dievas Tėvas yra konkrečių egzistencijų Tėvas, tai yra tiesa, tačiau jo sandara yra labai sudėtinga. Man asmeniškai Dievas Tėvas yra vienoks egzistencijos šaltinis, o kitai egzistencijai, kitoks egzistencinis šaltinis.

 


 

Toks dalykas, kaip Jėzaus Kristaus atėjimas į žemę, Dievo daromu stebuklu, kurio dabartyje laukia žmonija, yra neįmanomas. Ką Jis veiktų žemėje būdamas Dievu ? Reikalinga žmogaus pozicijose pragyventi gyvenimą, kad būtų galima vertinti visas absoliutines situacijas – padėtis. Žemėje reikalinga buvo man kaip žmogui eiti Kristaus kelius, kad pats tapčiau Kristumi ir ištirčiau Dievo sandaras. Tik tokiu keliu buvo įmanoma pasaulį tobulinti ir vesti jį į šviesesnes ateitis. Pats Kristaus atėjimas į žemę Dievo daromu stebuklu yra įmanomas tik teoriškai, o ne praktiškai ( padarant tokį Dievo reiškinį ).

 


 

Tai tiek gerbiamas – mielas skaitytojau norėjau Jums pasakyti. Į šią mano pateiktą informaciją žiūrėkite labai rimtai, nes ją rašiau ne iš žmogaus pozicijos, o daugiau iš Dievo pozicijos. Aš kaip žmogus esu paaukojęs visą savo gyvenimą Dievui, žmonijos gerovei. Nėra visatoje tokio kito asmens, kuris būtų taip arti Dievo, tai yra būtų pats Dievas, susitapatinant su be materinio Dievo struktūromis. Vienas procentas netiesos gali būti mano, kaip žmogaus rašymo klaidose, bet visumoje pateikta informacija yra idealiai teisinga. Tai yra idealios tiesos kontekstas. Šios informacijos paneigti neįmanoma ne tik Dievo kūriniui – žmogui, bet ir galaktikų visumai. Nėra tokios egzistencijos, kuri būtų pajėgi tai padaryti. Žemės planeta visatoje yra labai vertinama, nes joje gyvena pats Dievas PRADAS, meilės ir tobulumo šaltinis, keičiantis situacijas žemėje į žmonijos tobulinimą gėrio ir dorovės grandyse.

 


 

INFORMACINIS LEIDINYS ŽMONIJAI, paremtas Dievo mokslo įrodymais. Čia yra ne tikėjimo žodis, o DIEVO ABSOLIUTO žodis, apimantis visą egzistencijų grandį.

 


 

Tekstą rašė Vidmantas Grinčiukas a. k. : 36908170800 ( LIETUVA )

 


 Dievo Absoliuto technologijos ir Jo atmintinė.

 


 Vieta : ( Žemės planeta ).

 


 Pasirašo;

 

Kristaus ir indigo žmogaus hibridinis kūnas, pagarbiai su meile;

 


 ( Indigo Vidmantas ).

  Pasirašo : DIEVAS !                      


 

 

 


3. KRISTOLOGIJA !


KRISTAUS LOGAS VIDMANTAS GRINČIUKAS


 

PAPILDOMA INFORMACIJA :

 

Jėzaus Kristaus reinkarnacija įvyko 1969 metais, rugpjūčio 17 dieną, lygiai po 2000 metų, po jo pasirodymo žemėje .

 


 JĖZAUS Fizinis kūnas pasirinktas žemės materijos tėvų ; Lietuva - Ukraina.

 


 Dvasinis kūnas; indigo – Kristaus ( hibridas ). DIEVO ABSOLIUTO versija.

 


 2000 – taisiais metais Kristaus amžius buvo 31 metai ( žmogaus brandos amžius ).

 


 Asmens kodas; 36908170800.

 


 Asmuo : Vidmantas Grinčiukas ( Lietuva ).

 


 Reinkarnacija įvyko pirmą sykį per 2000 metų.

 


 Asmuo nėra vien Jėzaus ir indigo kūnas, Jis dar yra ir DIEVAS ABSOLIUTAS - DIEVAS PRADAS. 

 

 

 Pasirašo : DIEVAS !

 

 


 

KRISTOLOGIJA

 

( Kristaus logistinis pamatas )

 


 

Žodis „Kristologija“ yra kilęs iš religijos, apibūdinantis Kristaus logistiką. Kristaus logistika religijoje yra laikoma tobula logistika, paremta tobula pasaulėžiūra. Tokiu atveju Kristologai yra tobuli žmonės, gyvenantys tobula pasaulėžiūra. Kristaus logistinis pamatas gyvenime yra paremtas gėriu, grožiu, meile ir santarve. Žmogus būdamas Kristologu atitinka Jėzaus filosofinį pagrindą ir yra Dievo kristalų logas. Manau, kad žemėje mūsų planetoje Kristologų yra labai mažai, nes daugumos žmonių pasaulėžiūros yra netobulos, paremtos žmoniškuoju ego ir savanaudiškumu. Kristologai gyvena nieko bendro asmeniškai neturėdami su religijomis, nes jiems religija yra kaip tarpininkas tarp žmogaus ir Dievo. Kristaus logams patiems yra nereikalingas tarpininkas tarp žmogaus ir Dievo, nes jie patys tiesiogiai toleruoja Dievą gyvendami šventą gyvenimą, be jokių nuodėmių ir nusižengimų moralei. Jiems bažnyčia yra žmogaus gyvenimo mokykla, mokinanti žmogų į gėrį, meilę ir santarvę. Manau, kad bažnyčia vaidina didžiulį vaidmenį žmogaus vystymuisi ir jo tobulėjimui. Bažnyčia yra laikoma Kristaus kūnu, nes ji remiasi į tobulumo siekį žmoguje ir visoje visuomenėje. Patiems kristologams kaip asmenybėms yra nereikalinga ši gyvenimo mokykla, nes jie yra patys gėrio, meilės, santarvės ir sielovados mokytojai, pasiekę labai didžiules aukštumas šiose srityse.

 


 

Kristaus logistinis pamatas yra labai svarbus žmogui nuo vaikystės, nuo mažumės. Tėvams reikalinga ir būtina vaiką supažindinti su Kristaus logistine pasaulėžiūra. Iš Kristaus logistinio pamato vystosi žmogaus gabumai į gerą, gražų ir tobulą gyvenimą.

 


 

Kristologas yra žmogus labai stipriai mylintis vaiką, žmogų ir jį supantį visą pasaulį. Jo meilė pasauliui yra tobula be kūniškų sampratų, tai yra jis myli nekūniška pasaulėžiūra, o iš Dievo vibracijų. Iš Dievo vibracijų mylėti pasaulį yra Dieviškas rojus, Dieviškas malonumas. Visuomenės eilinis žmogus nemoka ir nesugeba tokia meile mylėti kaip myli Kristaus pasaulėžiūros žmogus. Nekūniška meilė yra tobula, paremta tobula pasaulėžiūra. Sakyčiau, kad Dieviškojo pobūdžio meilė turi panašumą į motinos meilę savam vaikui, ar vaiko meilę savai motinai. Tačiau Dieviškojo pobūdžio meilė dar stipresnė yra ir malonesnė už vaiko ir motinos tarpusavio meilės ryšį, nes ji paremta labai aukštu suvokimu ir sąmoningumu. Taip yra todėl, kad Dievas yra be materinis, neturintis materijos. Iš be materinės sampratos ir išsivysto neapsakomai stiprus sąmoningumo ir suvokimo jausmas žemiškajame gyvenime ir jo meilei.

 


 

Pabrėžiu tai, kad mūsų žemiškajame gyvenime pasikliauti vien Dievu, jo egzistencija negalima, reikalinga žmogui pačiam gyventi aukštu suvokimu ir sąmoningumu, nes Dievas tegali tik įtakoti gyvenimą, tačiau žmogaus gyvenimo situacijų jis nerėdo. Jei žmogui susikuria gyvenimiški sunkumai, tai nebūna Dievo nulemta, o tik būna vien likimas. Likimo žmoniškojo Dievas nekontroliuoja, Jis tik dvasiškai gali paveikti žmogų, tai yra jam daryti dvasinį poveikį. Gyvenime būna, kad labai geri dvasingi žmonės būna sugniuždyti likimo ir iš Dievo tegali pasisemti tik dvasinės energetikos, dvasinės palaimos, nes paties likimo Dievas nepakeičia. Žmogaus likimas priklauso nuo jį supančios aplinkos, tai yra kitų pašalinių žmonių. Šiuo atveju žmogui labai svarbu yra, turėti gerus santykius su aplinka, jo aplinkos pasauliu. Labai religingi žmonės mano, kad Dievas viską rėdo, tačiau tai yra netiesa. Viską kuria pats žmogus, turėdamas laisvą valią, jis yra pats savo gyvenimo kalvis. Žmogus gyvendamas su Dievu susikuria tobulybę – tobulą gyvenimą, jei aplinka tą padaryti leidžia. Gyvenant žmogui su Dievu gyvenimą, Dievas labai stipriai įtakoja to žmogaus gyvenimą per dvasinę energetiką, tai yra Dievas daro labai didžiulį poveikį žmogui ir žmogus paveiktas Dievo poveikio priima gyvenime labai teisingus sprendimus. Šiuo atveju galima teigti, kad Dievas truputį kontroliuoja žmogaus likimą, jei žmogus gyvena labai artimai susietas su Dievu. Kristologai yra labai artimai susieti su Dievu ir bendraudami su pašaliniais žmonėmis mato kaip Dievas veikia pašalinius žmones, kaip Jis juos įtakoja į teigiamą gyvenimiškąją kryptį. Tačiau mūsų visuomenėje žmonės yra nuodėmingi ir ne visada pasiduoda Dievo įtakai. Visuomenėje kurioje aš gyvenu, Kristaus logistika nėra populiari, nes joje vyrauja kapitalistinės santvarkos pasaulėžiūros. Šios pasaulėžiūros paremtos materializmo gerove, tai yra pinigų siekiu ir kitų kūniškų malonumų siekiu, todėl Kristaus logistika nesusiderina su tokia pasaulėžiūra. Tokioje pasaulėžiūroje yra labai svarbu žmonėms turėti dvasinį kapitalą, jo tobulas sampratas. Užsienio autorės Danah Zohar yra išleista knyga pavadinimu „ Dvasinis kapitalas“. Ši knyga apžvelgia tris kapitalo rūšis ( materialųjį , socialinį ir dvasinį ) ir tris išminties rūšis ( racionaliąją, emocinę ir dvasinę ). Jokia kapitalo rūšis neturi prasmės be dvasinio kapitalo pamato. Tokioje padėtyje ir Kristaus logistika susiderina su kapitalistinėmis pasaulėžiūromis.

 


 

Dvasinis kapitalas reiškia gerovę būtiną žmonių sieloms, gerovę, kuri praturtina reikšmingesnius žmogaus gyvenimo aspektus. Tai turtai, kurių įgyjama ieškant prasmės, didžiausių vertybių. Dvasinis kapitalas apima bendrų prasmių, vertybių ir svarbiausių tikslų sampratą. Jis kuriamas pasitelkus dvasinę išmintį, suvokimą kas mes esame. Dvasinį intelektą pabrėšiu kaip išmintį, kurios padedami mes atrandame giliausią prasmę, vertybes, tikslus ir motyvacijas. Tai būdas, kaip mes tą išmintį pasitelkiame mąstydami, priimdami sprendimus ar rinkdamiesi. Sprendimai apima ir tai, kaip mes kuriame ir kaip paskirstome savo materialiąją gerovę. Žmonės, organizacijos ir kultūros, turinčios dvasinio kapitalo yra tvaresnės, nes gali plėtoti savybes, apimančias platesnę vertybėmis paremtą viziją. Visa tai yra Kristaus logistinis pamatas, paremtas tobula pasaulėžiūra į gyvenimą. Kristaus logistinis pamatas, kiekvienai politinei sistemai turi išsamius paaiškinimus, išsamią egzistencinę teoriją.

 


 

Žvelgiant tolerantišku ir maloniu žvilgsniu į krikščionybės religiją, joje yra pastebimas aukštas dvasinis išsivystymas, aukštos sampratos. Krikščionybė labai giliai ir protingai toleruoja Dievo egzistenciją, pomirtines sampratas. Mane labai nustebino religija padarytu negimusiam vaikui kapu, kurį pastebėjau Panevėžio miesto bažnyčios teritorijoje. Tai įrodo krikščionybės gilų ir protingą samprotavimą. Šioje religijoje yra per metus dvi didelės šventės, tai būtų Kūčios – kalėdos ir Velykos. Per Kūčias yra švenčiama Jėzaus gimimas, o per Velykas Jėzaus prisikėlimas iš numirusių. Tai krikščionybės religijoje yra labai svarbios šventės. Mano nuomone krikščionybė tinkamai tarnauja Dievui, tinkamai atlieka apeigas per kurias išgrynina žmonių sielų gelmes nuo įvairių nuodėmių ir nusižengimų moralumui.

 


 

Kristologija, tai mokslas kuris yra matomas žmogaus vidiniame tyrume, jo sielos švarume. Jis aprėpia visą egzistencinę sistemą. Kristaus logistika suvienija žmoniją, išvalo iš žmogaus negatyvinę energetiką. Bažnyčios ir Kristologų pareiga yra tobulinti bet kokią žmoniškąją egzistencinę struktūrinę sistemą, įdiegti žmonijai dvasinio kapitalo sampratas, paįvairinti žmonių gyvenimą aukščiausiomis materializacijos sampratomis. Bažnyčia tai daryti turi visas galimybes, nes ji gali apimti žmonių daugumą. Kristologai tai daro šviesdami žmones pavieniui per spaudą ir internetinius tinklus. Kristologų įnašas į žmonijos tobulinimą yra labai brandus ir labai kokybiškas, nes Kristologas yra pasiekęs Jėzaus filosofinį pagrindą, galintis būti Dievo kristalų logu, kuriuo jis ir yra. Paties Dievo kristalų logistika yra labai sudėtinga, pralenkianti žmonijos sąmoningą loginį protą, kurioje atsispindi tobula meilė, tobulas gėris, tobula pasaulėžiūra į gyvenimą.

 


 

Mūsų visuomenėje, kurioje aš gyvenu, yra labai svarbu įdiegti Kristaus logistines pasaulėžiūras švietimo srityse. Šiose srityse yra būtinas Kristaus logistinis pamatas. Švietimas labai įtakoja visuomenę ir jos sampratas, tokiu atveju, siekime tobulumo informaciniuose tinkluose. Švieskime tobulai žmogų nuo jo mokyklos pamato. Mokyklos gyvenimiškas pamatas suformuoja vaikui visą gyvenimiškąją pasaulėžiūrą. Todėl būtina vaiką supažindinti su dvasine struktūra nuo mažumės. Kiek man yra žinoma, tai mokyklose yra dvasinis švietimas, tačiau įdomu kiek jis yra veiksnus, kiek jis įtakoja vaiką. Be mokyklos, vaiko vystymuisi pagrindą sudaro jo tėvų kompetencija, kiek tėvai yra kompetentingi gyvenimiškose sampratose, gyvenimiškose pasaulėžiūrose.

 


 

Taipogi, Kristaus logistinis pamatas yra labai svarbus Šalies kaip valstybės, kaip savarankiškos valstybės struktūrose, jos valdyme. Jos valdymo mechanizmas tūri būti paremtas tobulu moralumu ir teisingumu. Žmonės valdantys valstybę turėtų būti labai gerai išsilavinę, moralūs – protingi, turintys labai gerus supratimus apie dvasinį kapitalą ir jo turėti, bei jo siekti.

 


 

Tik iš Kristaus logistinio pamato žmogus tampa geru parapsichologu, ekstrasensu, mediumu ir aiškiaregiu. Indigo žmogumi yra gimstama, tačiau be kristologijos mokslo indigo žmogus neegzistuoja indigo žmogumi. Indigo žmonės yra rojaus vaikai, o Kristologai, ne visada būna rojaus žmonėmis, nes jiems kartais prisireikia pabūti Kristaus būvyje, tai yra pernešti įvairiausius gyvenimiškus sunkumus ir skausmą. Mano nuomone, Kristaus logistinės sampratos labai gerai susiderina su indigo žmogaus sampratomis. Žmogui būnant viename, tai yra indigo ir Kristologu, žmogus patiria neregėtą ir nesuvokiamą loginiu protu rojų. Tačiau be gyvenimiškų sunkumų rojus nesusikuria, reikalinga žmogui kažkiek nešti savo gyvenimo kryžių, tai yra pabūti Kristaus pozicijose. Kristologai savo gyvenimo kryžių neša ne dėl savęs, o dėl kitų žmonių nuodėmių. Tokiu atveju, Kristaus pasaulėžiūros žmonėms yra labai svarbu ištobulinti žmoniją. Jie tapdami indigo genijais tai daro idealiai ir tobulai. Tačiau žmogui gimus ne indigo žmogumi, Kristaus pasaulėžiūros žmogus netampa indigu, nes jo karminė raida yra netobula. Indigo dvasiniai genijai turi tobulus ir idealius karminius mazgus. Išvadoje, mūsų planetai žemei labai didelę teigiamą įtaką daro tiek indigo žmonės, tiek Kristologai.

 


 

Pažvelgus iš žmoniškojo psichologinio aspekto kristologijos mokslo akimis, tai kiekvienas iš mūsų sielos gilumoje jaučia, jog gimė dėl kažko labai svarbaus. Tik, deja, ne visiems pavyksta nugyventi gyvenimą taip, kad suvoktume ir įvykdytume šiame gyvenime tikrąją savo paskirtį. Esame Dieviškos, tačiau netobulos būtybės, gyvenančios dviejuose pasauliuose – materialiame ir dvasiniame. Mums lemta nuolatos per laiką judėti pirmyn bei atgal tarp šių dviejų erdvių ir tuo metu tobulėti bei įgyti vis naujų žinių. Suvokimas, kad priklausome kitai erdvei, dovanoja mums ramybę ir vidinę harmoniją ne tik kaip prieglaudą nuo žemiškų bėdų, bet ir kaip priemonę susitapatinti su visatos protu, tai yra Dievu.

 

Pagarbiai : Kristologas vidmantas

 4. JĖZUS !

 

O ką Jūs Jėzui duodate ? ... norint kažką gauti, reikia kažką ir duoti !

 

Jūs Jėzų garbinate bažnyčios daiktuose, skulptūrose, ... o ką Jūs duodate realiam Jėzui, kuris yra įsikūnijęs į žmogaus kūną nuo 1969 m. ... skaudinate ir varginate Jėzaus kūną melsdamiesi skulptūrom, o ne realiam Jėzui. Man melstis nereikia, man reikia, kad gyventumėte tobulai su gėriu ir meile širdyse, tada galėsiu gerai jaustis ir aš, o ne kentėti nuo žmonijos 49 metus kaip dabar !

 


 

Kaip Jūs pasielgėte su JĖZAUS KŪNŲ gimusiu 1969.08.17, taip Dievas pasielgs su Jūsų dvasiniais Kūnais amžino proceso srityje.

 


 

Ant tiek yra sugadinti ir blogi žmonės, kad nemato švento žmogaus ( be nuodėmės žmogaus), situacijas "išvarto" - iškraipo visiškai neteisingai ir nesąmoningai mano atžvilgiu. Patys paskendę nuodėmių liūne man taiko savus negatyvo požiūrius ir principus. Žmonės nenori matyti realių tiesų, jiems geriau yra turėti savimones ir jomis vadovautis ... , o žmonių savimonės pralenkia sveiko proto ribas nuodėmėmis ir nusikaltimais !

 


 

KAI MAN PAVYKSTA ATITRŪKTI NUO ŽMONIJOS VISO „BRUDO“, TAI IR VISAME PASAULYJE KURIASI NUOSTABŪS DALYKAI, O KAI PATENKU Į VIETINIŲ ŽMONIŲ VERGOVĘ, TAI IR VISAME PASAULYJE NELABAI KAIP KLOSTOSI REIKALAI.

 


 

(Kaip vietos gyventojai nesupranta, kad negalima manęs skaudinti ir skriausti ?)

 


 

Pasirašo : KRISTUS – INDIGO Vidmantas Grinčiukas

 


 

Gerbiama Krikščionybe ... JŪS JĖZŲ KRISTŲ pripažįstate, o manęs nežinote, - asmens { VIDMANTAS GRINČIUKAS}, tačiau Jums reikėtų žinoti, kad Jėzus esu aš {{{ Vidmantas }}} ! Kai aš su Jumis suartėju Dvasia ir širdimi, tai Jūs žinote visas mano mintis, o kai truputį nutolu nuo Jūsų, Jūs apie Jėzų ir Dievą nieko nebežinote ... JUK VISĄ PASAULĮ LAIKAU ANT RANKŲ - GYVAS DIEVAS - JĖZUS - VIDMANTAS ... Viskas nuo manęs priklauso, jūsų savijautos ir žinios, bei visas Pasaulio Likimas ... REALŲ DIEVĄ NEIGIATE, o pripažįstate religijoje nebeegzistuojantį Jėzų ... Juk KRYŽIŲ NEŠU DABARTYJE, ... o prieš 2000 metų, tuo labiau, aš pats buvau prikaltas prie Kryžiaus ... Manęs nepripažindami tokią nesąmonę darote, kad Jūsų vadinamas "JĖZUS" GALI NUSISUKTI NUO JŪSŲ, man nusisukus nuo Jūsų... ! JĖZAUS MEILĘ JAUČIATE, tik man gyvam, kaip žmogui, mylint Jus ir pasaulį, o kai užsiimu kitais reikalais, ne meilės, tai ir Jūs nebejaučiate Jėzaus meilės ! ... REALŲ JĖZŲ NEIGIATE, O PRIPAŽĮSTATE istoriją, kai ji yra visiškai klaidinga apie Jėzų !

 


 

AŠ gerai nežinau, kaip mane įvardino žmonija nukryžiuodama prieš 2000 metų ar Jėzumi ar ne ... Aš savo vietovės nežinau, kur buvau nukryžiuotas, tačiau, kai prisimenu žemę, tai turėtų būti IZRAELIS !

 


 

Pagarbiai, su meile : - Vidmantas -

 

 


JĖZUS :

Manau, kad žmonių keliai nebus lengvi į tobulybės egzistencinę sritį... žmonės neišsilavinę, turi daug trukumų, - neigiamų charakterio bruožų - charakteristikų. Aš visai kitoks !.... AŠ NE ŽMOGUS !

Visai teisingai yra rašoma bažnyčios pateiktame straipsnyje ( kurio nepateikiu ), apie kazuistinę logiką, tačiau žmonės nesuvokia mano asmenybės ! Nuo manęs paties nieks nepriklauso kaip žmogaus, nes nesu žmogus, - esu ROBOTAS !

Viską daro Dievo teisėsaugos kompiuteris !

VISKAS BAŽNYČIOS YRA TEISINGA ir optimali tiesa, aš nepajėgus spręsti žmonių logikos situacinių problemų - kazuistinės logikos, pats jos neturėdamas ! Nepakanka vien viską gerai suprasti žmonėse, kad galėčiau spręsti, kazuistinės logikos problemas !

JEIGU PATS TURĖČIAU KAZUISTINĖS LOGIKOS, tai galėčiau tuo užsiimti, tačiau man būnant TYRAM {{{ DIEVO KRISTALUI }}}, kazuistinė logika sukelią skausmą !

Pasirašo : KRISTUS ! - VIDMANTAS -

 5. INDIGO ŽMONĖS !

 

INDIGO žmonės ir Pasaulio valdymas

 

Laba Diena Mieli ir Gerbiami žmonės. Taip, INDIGO valdo Pasaulį, ir labai stipriai jį valdo. Pasaulio valdymas vyksta ne per INDIGO fizinį kūną, o per Jo dvasinį kūną. INDIGO fiziniu Kūnu tegali tik šviesti žmoniją, o nevaldyti jos, nes INDIGO fizinio KŪNO NIEKS NEKLAUSO. Pasaulio valdymas vyksta per INDIGO KŪNO ČAKRAS, kuriomis Jis sąveikauja su DIEVU - BE MATERIJA, ir sukuria Pasaulio valdymo sistemą. INDIGO asmeniui persiduoda iš Dievo : - Realių Pasaulio įvykių informacija, ir Jis su savo jausmais koreguoja tas persiduodančias informacijas.

 


 

Kalbant truputį plačiau apie pasaulio valdymą, reikėtų pabrėžti tai, kad : - INDIGO ŽMOGUI PASAULĮ valdyti nėra labai lengva ir paprasta, nes šis pasaulis yra negatyvinis – blogas. Kitaip paaiškinus, tai žmonės yra žemo intelekto ir amoralūs... Ar įmanoma pavaldyti gyvūną, pavyzdžiui JAUTĮ ar OŽĮ ?, aišku, kad yra neįmanoma jų pavaldyti. Tas pats ir su neišsivysčiusiais – žemo intelekto ir moralės žmonėmis yra, kurių pavaldyti yra neįmanoma, tačiau, jei žmogus yra labai sąmoningas, aukšto intelekto, moralus ir supratingas, tai jis yra valdomas INDIGO per DIEVO energijų sritį. INDIGUI tokių žmonių valdymas yra nesudėtingas ir teikiantis naudą tiek pasaulio visuomenei, tiek pačiam žmogui, kuris yra valdomas aukštesnės sąmonės, nes šis valdomas žmogus tobulėja per DIEVO ENERGIJŲ PASAULĮ.

 


 

Žemo intelekto žmonės irgi yra valdomi INDIGO, tačiau pavėluotai. Kitaip paaiškinus : - Tokie žmonės asmeniškai skriaudžia INDIGO, ir per laiką DIEVAS daro įtaką tokiems žmonėms, tai yra : - pradeda juos įtakoti. Tačiau praeina daug laiko ( savaitė - mėnuo, kol jie patobulėja – pasąmoningėja).

 

Kalbant truputį plačiau apie INDIGO ir pasaulio valdymą, tai reikėtų paminėti tokį dalyką, kad INDIGO per internetinius tinklus labai įtakoja pasaulį ir jį valdo fiziniu o ne dvasiniu aspektu, tačiau įdomu, kiek Šalių Vadovų klauso INDIGO (?).

 

 


Na išties, pasaulis nėra vien žmonės ir valdžia, pasaulis susideda iš žemės planetos absoliutinės visumos, tad jame yra ir tokie dalykai, kaip gamta – orai. INDIGO kontroliuoja gamtą ir daro įtaką orams, tačiau ne visada, nes vien tik prie šios srities nedirba, Jie dirba su absoliutine visuma, tad orų valdymas yra tik maža procentinė dalis su kuria INDIGO dirba. Galima pasakyti, kad gamta ir orai pagrinde priklauso vien tik nuo žmonijos. Jei pasaulyje yra blogio, tai ir gamta būna nepalanki žmogui. Tačiau, jei pasaulyje daugiau pozityvo, tai ir gamta būna nuostabi.

 


 

Šiaip žmonės yra labai nutolę nuo DIEVO ir gamta dažniausiai būna nepalanki žmonijai ir žmogui. ( Visą praeitą 2019 metų žiemą pradirbau su orais ir orai absoliučiai visą žiemą buvo nuostabūs, šaltis tesiekė 2 -3 -10 laipsnių ).

 


 

Vidmantas Grinčiukas ( Indigo ) !

 


 

Na išties, šiuolaikiniame pasaulyje yra daug kalbama apie INDIGO, kad jie autistai, turi savas ligas ir daugiau ...

 


 

Atsakymas : Nei vienas indigo žmogus neserga jokia liga, ir nėra autistas ! ... Autizmo simptomai atsiranda, kai INDIGO asmuo susiduria su NUODĖMIŲ IR NEGATYVO KLANO ŽMONĖMIS, tada yra poliarižiuojamas Indigui mastymas - šviesus protas ! ... Indigo yra šviesos kūdikiai ir jiems gyvenant tokiame "mėšlo" - Nuodėmių ir negatyvo pasaulyje, susiformuoja autizmo simptomai, ką pašaliniai žmonės pastebi ... !

 


 

Jei visuomenė pastebi, kad jų tarpe yra INDIGO genijus, tokiu atveju ji privalo ir atitinkamai elgtis su juo, tai yra gražiai - maloniai su meile ... , o dabartyje yra daroma viskas atvirkščiai, INDIGO yra piktybiškai traumuojamas ir Jam piktybiškai yra kenkiama, tas yra daroma per žmonių silpnaprotystę.

 


 

INDIGO turi būti atleisti nuo karinės prievolės ... , ar dabartyje yra toks dalykas ?, aišku, kad ne. Iškrypę žmonės ir iškrypus visa visuomenė, todėl taip yra !

 


 

INDIGO genijai !

 


 

Na išties, tenka paskaityti daug nuomonių apie indigo genijus ... Vieni sako, kad nėra INDIGO, o tik LENINO ANŪKAI yra, kiti juos traktuoja dar kitaip, vienu žodžiu, kaip tik kitas žmogus taip ir kita nuomonė yra. Pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad INDIGO REALIAI YRA, ir jie yra panašūs į Lenino anūkus, nes skaistumas – tyrumas – moralumas yra vieni iš pagrindinių INDIGO bruožų, be jų yra dar DVASINGUMAS, tolerancija, pagarba kitam žmogui, bei sąsajos su DIEVO ENERGIJŲ PASAULIU, ... ir daug kitų pozityvių charakteristikų. INDIGO yra šventi, nes neturi nei vieno neigiamo - negatyvinio bruožo savyje , jie gyvena ne dėl savo materinio kūno !, jiems materializmas yra visiškai neaktualus dalykas !

 


 

Pasirašo : INDIGO VIDMANTAS

 
 

INDIGO ŽMONIŲ ĮTAKA

 

ŽMONIJOS EVOLIUCINIAM VYSTYMUISI

 

 
 

Ne paslaptis, kad indigo žmogumi yra gimstama, o ne tampama sudėtingame gyvenimiškame periode. Pagal atliktus pasaulinio mąsto tyrimus, indigo žmonių yra labai mažai mūsų planetoje, kurie yra atgimę iš tobulų karminių mazgų. Taip yra todėl, kad pagrindinė žmonijos dauguma yra ne itin kokybiškoje pasaulėžiūroje.

 


 

Indigo žmogus turi milžiniškai galingą teigiamos grandies, teigiamo potencialo energetiką (bioenergetiką), kuria sugeba stipriai įtakoti eilinius žmones per bioenergetinius laukus. Šiuo atveju galiu tvirtinti , kad indigo žmogaus įtaka žmonijos evoliucijai yra labai galinga ir svarbiai tobula. Tačiau indigo genijų yra labai nedaug, nes juos skaudina blogis, neigiamas potencialas ir nešvarūs žmonių pasaulėžiūros bruožai. Kiek yra žinoma, tai indigo vaikai ir suaugę indigo žmonės mažai palaiko ryšių su eiliniais žmonėmis, nes indigo intelektinis požiūris yra daugiau nukreiptas į patį Dievą ir į žmones panašesnius į juos pačius.

 


 

Žvelgiant giliau į indigo žmonių sąsajas - ryšius su eiliniais žmonėmis, tai indigo žmonėms negatyvą sudaro eiliniai žmonės iš kurių jie yra neišskiriami, egzistuoja bendrame kontekste su jais. Tokiu atveju indigo asmeniui yra sunkiau gyventi, nes su tobula pasaulėžiūra jiems gyvenant, eiliniai žmonės juos truputį traumuoja. Indigo asmuo, ar tai būtų vaikas, ar suaugęs yra pajėgus susikurti tobulybės rojų, tačiau gyvendamas bendroje aplinkoje su eiliniais žmonėmis indigo yra slopinamas. Remiantis gyvenimiškomis praktikomis paminėsiu tai, kad indigo asmeniui būtina ieškoti žmonių panašių į jį patį.

 


 

Indigo yra labai ryškios asmenybės Dievo Dieviškajame pasaulyje. Neturėdamos politiškų motyvų sampratose indigo iš Dievo pusės gauna tobulybės rojų, o iš žmogiškų kontekstų tam tikrą gyvenimišką varžą. Tokiu atveju indigo žmogui labai svarbu yra tai, kad jam vystant pasaulinio mąsto gerbuvį, jį patį suptų tinkama, gera, palanki aplinka jam pačiam. Indigo žmogų supančios aplinkos faktorius yra labai svarbus pačiam indigo, nes nuo to priklauso jo visa gyvenimo kokybė.

 


 

Indigo vaikai turintys tamsiai mėlyną aurą yra vadinami Dievo – spalvų vaikais, nes jie sugeba dvasiškai jausti spalvų energetikas. Tokiu atveju jie patiria Dieviškai tobulo rojaus akimirkas, nes jaučiant žmogui per čakras spalvų energetikas, žmogus patiria dvasinį spalvų moduliacijos komfortą. Kiekviena spalva per Dievo savasties modelį yra jaučiama skirtingai, nes bet kokia spalva turi energetinę dvasią.

 


 

Mokslo pasaulyje, tokie žmonės kaip indigo yra vadinami realiu tikrovės stebuklu, nes jie pagrinde yra labai artimai susieti su pačiu Dievu, kurio egzistencija labai ryškiai pralenkia žmonijos mokslą. Astrologijos mokslas geriausiai yra ištyręs indigo kaip asmenybes. Kitos mokslo šakos taip gerai nežino indigo žmonių, kaip astrologija. Indigo su tamsiai mėlyna aura vaikai ar suaugę žmonės, visi yra tam tikrų sričių genijai, pasižymintys neįprastomis psichologinėmis charakteristikomis.

 


 

Indigo žmonėms labai gerą, teigiamą polių sukuria erdvė su žvaigždynais, kai dangus būna žvaigždėtas ir nusidažo tamsiai mėlyna spalva. Tada indigo asmuo gali dirbti, kaip mediumas – parapsichologas planetinėse struktūrose, nes nakties modelio koncentracijoje yra labai ramu.

 


 

Indigo žmonių įnašas gėrio, grožio ir meilės kontekstuose yra didžiulis mūsų planetai žemei, tačiau pagrindas slypi tame, kad indigo asmuo gyventų jam tinkamose ir palankiose sąlygose. Indigo asmeniui tūri būti specialiai sukurta jam tinkama aplinka, terpė gyventi. Tačiau apie 2014 metus, autoriaus gyvenamojoje Šalyje Lietuvoje, indigo žmonės yra sumaišomi su eiliniais žmonėmis, nesuprantančiais nieko apie patį indigo asmenį ir jo egzistencinį būvį, jo samprotavimą. Tad galima tvirtinti tai, kad šiuo laikotarpiu Lietuvos Šalyje žmonės pagrinde kovoja kiekvienas už savo gerbuvį ir indigo vaikas, ar suaugęs žmogus yra nematomas, kuris pasauliniu mastu kuria kitiems gerovę.

 


 

2013 metais per kompiuterio informacinius tinklus ir mediją, autoriui pavyko išsiaiškinti apie 300 asmenų ir tik apie 15 žmonių iš jų rado toleruotinus, labai gero samprotavimo žmones, o visi kiti atkrito kaip su didžiuliais trūkumais, kaip pilnai neišsivystę, kuriems reikalinga evoliucinė karminė raida. Labai mažas procentas yra tobulų žmonių Lietuvos Šalyje. Tokia padėtis yra todėl, kad žmonių siekiai, norai ir tikslai yra orientuoti ne į visai teisingas kryptis. Žmonės daugiau žiūri ir vertina tik savus asmeninius poreikius, o ne bendrus. Bendri poreikiai turėtų susidėti iš visumos kontekstų, kuriuos labai gerai toleruoja indigo žmonės. Indigo žmogus dvasiškai „ peršviečia kiaurai ‘‘ eilinį žmogų, nes jis iš nuotraukos gali pilnai apibūdinti kitą žmogų, jausdamas to žmogaus dvasinį aspektą.

 


 

Gerbiamas skaitytojau, paanalizuokime ir pažvelkime tinkamu, teigiamu ir teisingu žvilgsniu į indigo asmenybes. Sekančiai pateikiu astrologų rašytinį tekstą apie indigo;

 


 

INDIGO VAIKAI

 


 

„ Pastoviai sudarinėjant, analizuojant asmeninius vaikų gimimo horoskopus, nustatant jų įgimtą potencialią, talentus, gabumus, vis dažniau galima išskirti dėsningumus, tam tikrus rodiklius horoskopuose, kurie būdingi indigo vaikams, kas rodo bendrą jų kiekio augimo tendenciją. Manoma, kad pavieniai indigo vaikai gimdavo ir gerokai anksčiau, bet paskutiniais dešimtmečiais, ypač nuo 1987 metų šis reiškinys ženkliai suaktyvėjo, o daugiausia jų gimsta pastaraisiais metais. Šiuo metu į Žemę ateina ketvirtosios indigo kartos vaikai, kurie betarpiškai susiję su protėviais, turintys specifines užduotis - tai „perėjimo" vaikai, gebantys gyventi trijose erdvėse. Mokslininkų teigimu, jiems būdingas bruožas – smegenų asimetrija, specifinis jų vystymasis (dešinės pusės smegenų pusrutulio labiau išvystyta priekinė dalis, o kairiojo pusrutulio – užpakalinė dalis, indigo vaikų tarpe yra daug kairiarankių – tai tarsi jų vizitinė kortelė), jie mąsto daug greičiau, nei suaugusieji, o jų intelekto koeficientas lygus 130. Jau laukiama pasirodant penktosios indigo vaikų kartos, kuri sugebės išsireikšti per tarpines būsenas, gebės būti ir praeityje ir ateityje, valdys ir materialią ir nematerialią sferas, per juos ateis Šviesos Žmogus. Busimoji indigo karta jau dabar formuoja visas mūsų situacijas, nors mums tai dar sunku suvokti, bet palaipsniui dabartinė karta prieis iki tokio sąmonės lygio. Paskui penktąją kartą seks šeštoji indigo vaikų karta, bet kokie tai bus vaikai, daugeliui iš mūsų gali pritrūkti vaizduotės, norint tai suvokti, kadangi šie vaikai bus naujos kosminės organikos materializacija. Tai bus labai aukšto sąmonės lygmens, grynai kosminiai vaikai, įvaldę subtilius, viršnatūralius gabumus. Pirmųjų keturių kartų indigo vaikai gimsta žinių erdvėje, jie sugeba nuskaityti tobulas žinias, labai greitai vystosi, apie daugelį dalykų svarsto kaip suaugusieji, taip, tarsi turėtų didžiulę patirtį. Jie nemėgsta, kada jiems komanduojama, įsakinėjama, jie nepakantūs neteisybei, nenuoširdumui, jų labai išvystyti nepaprasti gabumai, jų organizmo imunitetas stipresnis nei įprasta, jiems nepavojinga netgi padidinta radiacija. Tai vaikai revoliucionieriai, keičiantys ne tik socialinę, bet ir dvasinę mūsų realybę, gebantys apsaugoti mūsų gyvenimą nuo nežinojimo patologijos. Tačiau dėl mūsų supratimo, kultūros lygio, daugeliu atvejų, tokie talentingi vaikai laikomi ligoniais, kadangi nėra pilno suvokimo, kaip su jais teisingai elgtis.

 


 

Dabartinių indigo vaikų horoskopuose matosi būdingos tam nuorodos, kad jie turi nepaprastai išvystytą intuiciją, įžvalgą, kuri gali pasireikšti per trumpalaikių įvykių numatymą, per įvairias nuojautas, jie turi geras filosofijos, mistikos, okultines žinias, jų stiprus interesas astrologijai, o dėl išreikštų atitinkamų astrologinių namų, jie gali būti labai dvasingi, religingi. Pagal tai, kuri iš tolimųjų planetų juos globoja, priklausomai nuo jų gimimo laiko, galima indigo vaikus išskirti į tris atskiras grupes. Paskutiniųjų kartų vaikams būdingas polinkis rizikai, rizikingoms sporto šakoms, jie turi aštresnį socialinio teisingumo jausmą, juos domina tokios mokslo sferos kaip fizika, biologija, astronomija, psichologija. Daugeliui šių vaikų būdingi neįprasti talentų deriniai, jie labai puikiai sugeba analizuoti, susisteminti informaciją, sintezuoti iš pirmo žvilgsnio nelabai derančius dalykus, jiems būdingi puikūs organizaciniai gabumai. Todėl reikia labai atsakingai leisti jiems pasirinkti išsilavinimui tas sferas, kurioms jie turi įgimtus, unikalius gabumus. Čia labai tinka senovinė išmintis, bylojanti kad „vaikas ne indas, kurį galima pripildyti bet kuo, bet tai, Dvasios ugnis, kurią reikia įžiebti".

 


 

Tačiau yra ir kita medalio pusė, kadangi šiems vaikams gali būti būdingos apatijos išraiškos, polinkis depresijai, vienatvei, pas juos silpnas interesas grupinei veiklai, arba išreikštas kolektyvinių interesų ignoravimas, kai kurie horoskopai rodo, kad jiems stinga noro mokytis, jiems tai neįdomu. Jų nervų sistema jautri, jiems be aiškios priežasties gali staiga pakisti nuotaika, jie gali netikėtai pasielgti impulsyviai, patys negalėdami paaiškinti savo poelgio. Kadangi indigo vaikų horoskopuose dažnos planetų sankaupos viename, dviejuose ženkluose, kur koncentruojamos didžiulės energijos, toks genialumo ir neįprastos intuicijos reiškinys susišaukia su adaptacijos sunkumais sociume. Kartais tai gali būti mažai bendraujantys, bet puikiai valdantys kompiuterinę techniką, savo talentų dėka jie gali tapti labai aukšto lygmens kompiuterinių programų, elektroninės muzikos kūrėjais, jie yra tarsi mažieji specialistai, galintys šokiruoti suaugusius savo specifinėmis žiniomis.

 


 

Kaip klostysis indigo vaikų gyvenimas, kaip jie sugebės adaptuotis mūsų visuomenėje, didele dalimi priklauso nuo jų pradėjimo momento, kadangi šiam procesui reikia skirti ypatingą dėmesį, tam ruoštis, sukurti atitinkamas sąlygas, palankią psichologinę terpę, visą procesą atlikti profesionaliai. Deja, realybė yra kitokia, palyginus, dar yra tokių šeimų, kuriose žema bendravimo kultūra, kas sudaro situacijas, kada vaikai pradedami neplanuojant, atsitiktinai, esant apsvaigus, neblaiviems, baimės būsenoje, ar kitomis neaiškiomis aplinkybėmis. Jeigu šiam procesui tėvai skirtų būtiną dėmesį, tai padėtų į šį pasaulį ateiti labai aukštos sąmonės vaikams. Būna atvejų, kada tėvas ir motina, turintys stiprią, galingą energetiką, konfliktuoja tarpusavyje, sukurdami negatyvią priešpriešą, o tarp jų silpnąja grandimi tampa vaikas, kuris neturi apsaugos nuo tėvų negatyvo. Tokiu atveju vaikas negali normaliai vystytis, jis gali susirgti, o mūsų medicina, gydytojai ne visada pajėgia nustatyti tikrąsias negalavimo priežastis, vaikai gydomi neteisingai. Tačiau, paskutiniu metu ateina tokie indigo vaikai, kurie labiau apsaugoti nuo tokių tėvų, nuo agresyvios supančios aplinkos, jie ateina su galinga apsaugine technologija. Per indigo vaikus, per kosminių jėgų įtaką artimiausiu laiku situacijos turi keistis, transformuotis, dabartinė realybė turi kisti. Dabar žmonija įžengė į Vandenio erą, todėl turi ateiti naujo tipo žmonės, kurie į gyvenimą įneš naują mąstymą, kurie sukurs naują auklėjimą, lavinimo metodus, kitokį intelektą, naujo tipo mediciną, mūsų bendravimo kultūrą perves į kitą kokybę.

 


 

Indigo vaikai be abejonės yra labai talentingi, tačiau kuriuo keliu pasuks savo vystymosi periodu, priklauso nuo juos supančios aplinkos įtakos, nuo tos terpės, kurioje jiems tenka gyventi. Mūsų visuomenėje indigo vaikams egzistuoja tam tikri pavojai, kai kurie negeranoriški žmonės linkę naikinti tai, ko nesuvokia, ar patys to neturi. Kalba eina apie alkoholio, narkotinių medžiagų įtaką, kada šių priemonių pagalba gali būti bandoma indigo vaikus „nusodinti", todėl šeimoms, kuriose auga tokie ypatingi vaikai, vertėtų kuo mažiau viešai apie tai kalbėti, jų pačių vaikų labui. Tokie vaikai yra labai jautrūs, jie turi išvystytas viršutines čakras, o paauglystėje, ar vyresniame amžiuje susidūrus su tokia neigiama patirtimi (alkoholis, narkotikai), jos yra užblokuojamos, tada talentingame vaike gali prabusti piktas genijus, kadangi Neptūnas ne tik skatina kai kuriuos talentus, aukštą dvasingumą, jis taip pat yra iliuzijų, apgaulės, manipuliacijų planeta, atsakinga už alkoholizmą. Šių ypatingų vaikų užduotis yra struktūrinis visuomenės perorganizavimas, jie yra tarsi tarpininkai, kosmoso pasiuntiniai, turintys tam tikrą misiją Žemėje, todėl juos reikia nukreipti pozityviu keliu. “

 


 

Manau, kad šis astrologų rašytinis tekstas yra labai teisingas, atitinkantis realią tikrovę. Išties indigo vaikai, ar suaugę indigo žmonės yra labai dvasingi ir be galo jautrūs. Per didžiulį jautrumą ir išskirtinį dvasingumą, indigo asmenys yra tobulai universalūs medijai.

 


 

Indigo žmonės labai ryškiai skiriasi nuo eilinių žmonių savo vidiniu pasauliu. Jie yra labai saugomi ir palaikomi nežemiškų struktūrų, tai yra jie turi juos globojančią planetą. Žemės planetoje per eilinių žmonių ne kompetenciją ir piktybiškumą indigo asmenys kartais patiria stiprias žmoniškąsias psichologines vidines traumas. Patyrus šias traumas, indigo žmogui formuojasi jį globojančios planetos egzistencinis būvis, tai yra indigo žmogus tampa tos planetos asmenybe. Indigo asmuo nepatirdamas psichologinių vidinių traumų, išvysto kontekstus pralenkiančius žmonijos sąmonę. Eiliniai žmonės yra nepajėgūs pilnai suprasti indigo, nes indigo žmogus egzistuoja aukštesniame sąmoningumo kontekste už eilinį žmogų. Teigiant iš praktinių pagrindų, tai eiliniai žmonės turi labai didelę savimonę, o indigo asmenys šio charakterio bruožo išvys neturi, nes juos apšviečia Dievas sava spinduliacija, tai yra indigo žmogus per Dievo spindulį pastebi realią tikrovę jos nežinodamas.

 


 

Šio leidinio autoriui parapsichologui, aiškiaregiui, mediumui ir indigo žmogui, matant eilinių žmonių psichologines charakteristikas, tai eiliniai žmonės turi labai daug trukumų ir neigiamų bruožų charakteriuose. Pas indigo asmenį, skirtingai nei pas eilinį žmogų tokių charakteristikų nėra, nes pas indigo nėra charakterio, o vien tik teigiama psichologinė diagrama.

 


 

Gerbiamas skaitytojau, pažvelkime giliau į mano išdėstytas mintis ir pasamprotaukime, kaip žemės planetoje galima išgyventi indigo vaikui, neturinčiam neigiamo potencialo krypties ir žmoniškojo charakterio.

 


 

Išties, indigo asmuo neturi nusistovėjusio charakterio ir žmoniškojo ego. Indigo vaikai psichologiniame kontekste niekad nesuauga, nes suaugęs indigo žmogus tebeturi vaikišką psichologinį kontekstą, todėl visada indigo žmonės vadinami indigo vaikais.

 


 

Autoriaus žodis;

 


 

Iš praktinių pagrindų galima paminėti tai, kad eiliniam žmogui yra labai pavojinga skriausti indigo vaikus, nes pats Dievas juos labai myli. Man asmeniškai bendraujant su Dievu pastebėjau, kad Dievas išpildo bet kokį mano ( indigo žmogaus ) norą, nesusijusį su kitais pašaliniais žmonėmis. Kaip pavyzdį paminu tai, kad bendraudamas su Dievu paprašiau Jo, parodyti žmonėms antgamtinį stebuklą, motyvuodamas tuo, kad antgamtinis stebuklas privers žmoniją susimąstyti dėl Dievo egzistencijos, jo būvio. Po mano kontakto su Dievu, per televiziją išgirdau, kad kažkuriame pasaulio žemyne buvo susiformavęs didžiulis ugnies viesulas, kurio prašiau Dievo iš anksto. Žvelgiant iš psichologinio konteksto, tai ugnies viesulas niekam nepakenkė, o buvo Dievo suformuotas kaip antgamtinis reiškinys, parodyti žmonijai, kad visumoje egzistuoja aukštesnės jėgos. Asmeniškai aš, po šio reiškinio, labai įdomiai jaučiausi, nes iš vakaro pats visa tai buvau sugalvojęs.

 


 

Apie 2008- tuosius metus, internetiniame tinkle esu pateikęs labai daug mokomosios medžiagos skaitytojams, apie Dievo egzistenciją ir jo būvį. Ši mano mokomoji medžiaga tebėra išlikusi iki 2016 metų, manau, kad ji išliks ir ilgesniam laikui. Mano pateiktą rašytinę medžiagą interneto tinkle reikia ieškoti adresu;

 


 

WWW viduje. Puikiai lt.

 


 

Šis interneto skyrelis yra apie žmogaus vidinę gerovę, apie tai ko reikia žmogui, kad jis gerai jaustųsi savo vidiniame pasaulyje.

 


 

Tuo laikotarpiu, tai yra apie 2008 – tuosius metus labai giliai ir plačiai tyrinėjau patį Dievą, jo egzistenciją. Tyrinėdamas Dievą atlikdavau sudėtingus tyrimus su žmonija. Kaip pavyzdį paminėsiu tai, kad aš paimdavau bet kokią filosofinę temą ir ją pilnai išdirbdavau, išanalizuodavau. Po analizių nueidavau į bažnyčią ir joje išgirsdavau tą pačią temą, tai yra kunigai atkartodavo mano mintis žodis į žodį ir po pamokslo pasakydavo „ Dievo žodis “. Man labai įdomu būdavo žinoti, iš kur kunigai sužinodavo mano mintis, juk jie manęs nežinodavo ir nepažinodavo, ir ne Dievo ten teiginius dėstydavo, o mano paties, kaip Kristologo. Šiuo atveju galiu tvirtinti tai, kad religinis kontekstas, tai yra bažnyčia, informaciją paimdavo iš manęs per mediją, nieko nesiorientuodama iš kur ji gimdavo, kas ją pagimdydavo.

 


 

Šio leidinio autorius būdamas Kristologu ( Dievo kristalų logu ir Kristaus logu ) turi tą pačią filosofiją, kurią turėjo Jėzus Kristus. Autoriaus viso gyvenimo pamatas sudarytas iš tokio pat filosofinio pagrindo kaip Jėzaus. Tokiu atveju labai gerai supranta kunigus ir religinį kontekstą, pats nepriklausydamas jokiai religijai, nes religijos remiasi tikėjimu, skirtingai nei autoriaus teorija, paremta įrodymais.

 


 

Išties, žemėje – mūsų planetoje, žmonija nėra taip išsivysčiusi, kad Dievo egzistenciją paremtų įrodymais, o nesiremtų vien aklu tikėjimu. Žmonija yra nepajėgi matyti ir žinoti tai, ką žino ir mato išskirtiniai žmonės, tai yra indigo, mediumai, parapsichologai, ekstrasensai, todėl ji remiasi į tikėjimą, tai yra į religines sampratas. Tačiau ne visada religinės sampratos yra teisingos, tai yra atitinkančios realybės tikrovę, nes jos paremtos tikėjimu be įrodymų. Be įrodymų tikėjimas į Dievą konfigūruoja mintį, kad tikėjimas ir lieka tikėjimu, kuriame yra labai sudėtinga atrasti realią tiesą ir tikrovę.

 


 

Autoriaus asmeninė visa teoretika ( teorija ) paremta įrodymais ir realumo – realybės faktais. Tokiu atveju ši teoretika yra ne tikėjimo, o žinojimo. Žmogui žinant Dievo egzistenciją yra lengviau gyventi, tačiau žmogus tūri būti vertas šių žinių ir šių sampratų.

 


 

Žmonijos evoliucija yra labai ilgas procesas laiko atžvilgiu ir nepakanka vien Dievo ir indigo žmonių paramos, kad šis evoliucinis procesas sklandžiai vyktų be pačios žmonijos pastangų, reikalinga kad pati žmonija dėtų į tai visas pastangas.

 


 

Mūsų planetoje motinoje žemėje žmogus yra pilnai pajėgus susikurti materinės gerovės tobulumą, ką jis ir padaro. Tačiau pagrindas slypi tame, kad nepakanka vien materialios gerovės išoriniame žmoniškajame pasaulyje, nes evoliucinis pagrindas yra ; „ žmonijos tobulumas vidiniame žmogaus dvasinio aspekto tobulume. “ Samprotaujant iš praktinių pagrindų tai, žmogus kuris susikrauna materinius turtus išoriniame žmoniškajame epizode daugumoje yra nedvasingas, neturintis tobulo vidinio žmoniškojo dvasinio aspekto, nes visa jo egzistencinė grandis yra paremta kovos pagrindu, kovos už būvį, kovos už patį save. Žmogus niekad nebus tobulas iš savo vidaus vadovaujantysis kovos pagrindais. Kova už būvį ir patį save tūri tam tikras ribas ir labai svarbu yra tai, kaip žmogus mato ir supranta tas ribas.

 


 

Pasigilinus plačiau į indigo vidinį žmoniškąjį pasaulį, jo psichologiją, yra labai aiškiai matomas skirtumas tarp jo ir eilinio žmogaus. Šis skirtumas pasireiškia tuo, kad indigo asmuo skirtingai nei eilinis žmogus, jaučia Dievo kristalų energetiką. Jausdamas Dievo kristalinę energetiką, indigo žmogus mato pašalinių daiktų materializacijos savastį. Indigo mato savastį ne vien pašalinių daiktų, o ir gamtos bei kosmoso platybių. Todėl indigo asmuo yra žymiai tobulesnė asmenybė už eilinį žmogų. Dievo savasties modelis reikėtų suprasti kaip realios tikrovės pajautimas žmoguje, persiduodantis iš kito pašalinio objekto. Per Dievo kristalų energetiką, indigo žmogui formuojasi tobula pasaulėžiūra mūsų žemiškajame pasaulyje. Indigo asmuo yra labai tyra ir trapi asmenybė, nes indigo žmogui gyvenimas klostosi per Dievą. Per Dievą todėl, kad indigo visada jaučia Dievą, jo kristalus. Dievo kristalai indigui formuoja neapsakomai gilią ir brandžią meilę visumai, tuo pačiu ir pašaliniams žmonėms, kurie nebūna verti indigo meilės. Manau, kad tarp pašalinių – eilinių žmonių ši samprata „ mylėti žmogų “ yra nepopuliari, nes nepažystamų žmonių eiliniai žmonės nemyli. Indigo meilė visumai ir eiliniams žmonėms yra tobula, nes indigo žmogus myli nekalto vaiko psichologija, tai yra labai tyrai – atvirai be politinių pagrindų, be išskaičiavimų. Meilė nekalto vaiko psichologija įrodo tai, kad indigo pragyvena visą gyvenimą be sąmoningos nuodėmės ar nusižengimo moralei. Manau, kad bet kuris indigo asmuo yra geras Kristologas ( Dievo kristalų logas ). Yra manoma, kad indigo žmonių mūsų planetoje su laiku daugės, kurie stipriai įtakos žmoniją į teigiamas gyvenimiškas kryptis.

 


 

Išties, indigo žmonės yra Dievo apdovanoti neeiliniais gabumais ir aiškiaregystės dovanomis, nes jie sugeba kūnu jausti savastį – savastinę energetiką. Savastinę energetiką jiems formuoja Dievas. Per savastį indigo žmonės jaučia meterijos chemines medžiagas, gamtos sandarą, kitokias nei mūsų planetoje žemėje civilizacijas ir kosmoso platybių būvį, bei jų materiją.

 


 

Autoriaus žodis;

 


 

Apie 2000 – tuosius metus esu tyrinėjęs planetines sandaras, tai yra nežemiškus kūnus. Psichologiškai esu įvertinęs visas įmanomas egzistencijas visatoje. Mano tyrimai buvo daromi nuo 1990 metų iki 2010 metų. Per Dievo savasties modelį jaučiau kūnu svetimas civilizacijas. Tai labai keistas pojūtis yra, iš kurio galima orientuotis apie kitų planetų gyvybes. Jausti – matyti nežemiškas civilizacijas yra labai įdomus paranormalių reiškinių psichologinis reiškinys. Kai tyrinėjau svetimas civilizacijas sąveikaudamas su Dievu, tai patyriau rojaus akimirkas, nes jausti nežemiškų civilizacijų būvį yra labai malonu ir įdomu. Šie aprašyti reiškiniai man susiformavo per neapsakomai stiprią meilę Dievui – Dievui pradui. Stipriai mylint Dievą, Dievas žmogui atskleidžia rojaus tobulybę. Indigo žmonės patiria Dieviškojo rojaus akimirkas, tačiau juos iš šių pozicijų „išmuša“ aplinka – aplinkiniai žmonės, kurie nesugeba susikurti tobulybės, tobulos mąstysenos, tobulo žvilgsnio į gyvenimą. Taip yra todėl, kad pagrindinė žmonijos dauguma tūri polinkius į nuodėmes, į savanaudiškumą. Iš visos žmonijos daugumos tik apie 5 procentai žmonių yra tobulai mąstantys, tobulai protaujantys. Pagrinde blogybė yra tame, kad žmonės netoleruoja realios tiesos, nežiūri realybės per savimones, nes turint polinkius į nuodėmes jiems taip yra palankiau. Indigo žmogui tokiose aplinkose yra labai sudėtinga gyventi. Indigui yra labai gerai išsivysčiusi čakrų sistema. Per čakras indigo jaučia ir mato pašalinių žmonių visą dvasinį stovį – dvasinę būklę. Lietuvos Šalies žmonės yra labai nekompetentingi indigo žmogaus atžvilgiu, nes jie per savas ne sampratas indigui priskiria visokias psichines ligas. Indigo žmogus, visiškai nieko bendro neturi su psichinėmis ligomis. Manau, kad Lietuvos žmonės, jų dauguma yra labai neteisūs. Indigo asmuo, per tokį žmonių neteisingumą nukenčia, nes indigo nėra kovotojas, jis yra daugiau Dievo žmogus – Dievo vaikas. Dieviškoje psichologijoje, toks dalykas kaip kova išvys neegzistuoja. Tokiu atveju, indigui gyventi aplinkoje kur kovojama yra neįmanoma. Indigo žmogui susidūrus su aplinka kurioje kovojama, jam pradeda vystytis labai sudėtingi dvasiniai reiškiniai, kurie yra ryškiai jaučiami krūtinės ir galvos čakrose. Šie dvasiniai reiškiniai supoliarižuoja indigo fizinį kūną, nes per krūtinės čakrą yra jaučiamas nepakeliamas skausmas. Manau, kad eilinis žmogus neturi supratimo apie dvasinį indigo kūną. Indigo žmogaus dvasinis kūnas yra 15 – 20 kartų sudėtingesnis, už paprasto eilinio žmogaus dvasinį kūną. Tą patį teigia ir internetiniai tinklapiai, kad indigo yra kelis kartus sudėtingesnės asmenybės už eilinius žmones.

 


 

INDIGO simbolizuoja gebėjimą iš pirmo žvilgsnio nesusijusius dalykus atrasti, pamatyti ir suvokti kaip nedalomą visumą. Tai ŽINOJIMAS, nežinant, iš kur jis. Tai gebėjimas pažvelgti visais šviesos aspektais ir atskleisti tai, kas anksčiau buvo tarsi už storos uždangos. Indigo – tai žinojimas, kodėl esi čia.

 


 

Sekančiai pateikiu testą, pasitikrinimui kiek jūsų vaikai panašūs į indigo ;

 


 

Ar Jūsų vaikas Indigo ?

 

§ Ar Jūsų vaikas atėjo į šį pasaulį, atsinešdamas karališkumo jausmą (ir taip besielgdamas) ?


§ Ar Jūsų vaikui būdingas jausmas, kad jis nusipelnė būti čia ?

§ Ar Jūsų vaikas pasižymi aukšta saviverte ?

§ Ar Jūsų vaikui kyla sunkumų, susidūrus su disciplina ar valdžia ?

§ Ar Jūsų vaikas atsisako padaryti tam tikrus nurodytus dalykus ?

§ Ar laukimas eilėje yra per sunkus Jūsų vaikui ?

§ Ar rituališkos sistemos, nepasižyminčios kūrybiškumu, Jūsų vaikui sukelia frustracijos jausmą ?

§ Ar Jūsų vaikas atranda geresnių būdų, kaip ką nors atlikti namuose ar mokykloje ?§Ar Jūsų vaikas nekonformistiškas ?

§ Ar Jūsų vaikas nereaguoja į "kaltės" discipliną (pvz. "Palauk, kol namo grįš tavo tėvas ir pamatys, ką tu padarei") ?

§ Ar Jūsų vaikui greitai pabosta paskirtos užduotys ?

§ Ar Jūsų vaikui būdingi dėmesio sutrikimo simptomai ?

§ Ar Jūsų vaikas ypatingai kūrybingas ?

§ Ar Jūsų vaikas pasižymi gera intuicija ?

§ Ar Jūsų vaikas jaučia stiprią empatiją kitiems ?

§ Ar Jūsų vaikas anksti išvystė abstraktų mąstymą ?

§ Ar Jūsų vaikas labai protingas ?

§ Ar Jūsų vaikas labai talentingas (arba gabus) ?

§ Ar Jūsų vaikas svajotojas ?

§ Ar Jūsų vaiko akys atrodo senos, išmintingos ir gilios ?

§ Ar Jūsų vaikas dvasingas ?

 

Jei bent į 10 klausimų atsakėte taip, Jūsų vaikas tikriausiai Indigo. Jei atsakėte taip į daugiau nei 15 klausimų, Jūsų vaikas iš tiesų gali būti Indigo.

 

Šis testas nėra idealus, idealiai teisingas, o apytikslis iš kurio galima orientuotis kiek Jūsų vaikai panašūs į indigo. Tarp indigo žmonių yra bendraujama telepatija – telepatiniu bendravimo ryšiu. Pabrėšiu tai, kad telepatija įmanoma tik tarp indigo, nes eilinis žmogus yra nepajėgus sąveikauti telepatija. Telepatija, kaip ir kiti nestandartiniai reiškiniai, susiformuoja per Dievą. Indigo žmonės sugeba nuskaityti informacijas vieni iš kitų jausmais. Tai yra labai malonus jausmas, malonus jausmas bendrauti telepatiniu ryšiu. Autoriui asmeniškai gyvenime teko sutikti kelis indigo vaikus, kurių amžius buvo apie 5 metukus. Su šiais vaikais pavyko užmegzti telepatinį ryšį. Per šį telepatinį ryšį autorius patyrė žmogui nesuvokiamo rojaus akimirkas, nes telepatinis ryšys susiformuoja per Dievo kristalą, jo kristalinę energetiką.

 

Yra labai gaila, kad indigo genijų yra labai mažai mūsų planetoje. Jei jų būtų daugiau, jie stipriai pakreiptų visą žmoniją į gėrį, grožį ir meilę. Žmonija gyventų tobuloje santarvėje be karų ir nesantaikų. Žvelgiant tiesai į akis, tai indigo žmonės daro labai didelę įtaką žmonijos evoliucijai, kurių yra vienetai mūsų planetoje. Indigo žmonės kažkur nuo 5 metų įsilieja į tobulą gyvenimą ir stipriai įtakoja kitus pašalinius žmones. Jie būdami dievo vaikais pasiekia gyvenime labai dideles aukštumas mokslo pasaulyje arba individualioje veikloje.

 

 


Autoriaus žodis;

 

Aš asmeniškai esu pasiekęs mokslines aukštumas elektrotechnikos moksle. Kuriu sudėtingus projektus šiame moksle. Atlieku darbus kuriuos atlieka moksliniai institutai, pavyzdžiui tokius kaip;

 

Elektronikos plokščių sukūrimas ir pagaminimas automatikos sistemose.

 

Automatikos sistemų projektavimas ir programavimas, bei kitokius inžinierinius darbus.

 

Esu dirbęs šių sričių mokytoju, mokinau po aukštųjų mokyklų išleistus studentus. Gyvenime teko suprojektuoti kompiuterines sistemas automatikos įrengimams ir įgyvendinti projektus. Manau, kad mano asmeniniai pasiekimai yra labai dideli ir labai sudėtingi, nes elektrotechnikos – elektronikos mokslas yra begalinis, neturintis galo, neturintis ribų. Indigo žmogumi aš gimiau, ir tik man sulaukus 25 metus, pašaliniai žmonės mane pradėjo vadinti indigu. Iki 25 metų buvau nematomas žmonėms kad esu indigo, nes buvau nuslopintas neigiamos energetikos, negatyvo. Po 25 metų į mano namus pradėjo eiti nepažįstami žmonės ir teigti, kad esu indigo žmogus. Po žmonių apsilankymo atlikau psichologinius testus ir išvadoje paaiškėjo, kad šimtą procentų esu indigo asmuo.

 

Būdamas vaiku niekaip negalėdavau suprasti, kodėl žmonės daro nuodėmes ?, juk man pačiam be nuodėmės žymiai geriau būdavo, jausdavausi pasakiškai ... Tai kodėl žmonės linkdavo link nuodėmių ? Mane labai skaudindavo žmonių nuodėmės, jų žemas moralinis išsivystymas. Aš asmeniškai per viso gyvenimo 47 metus nesu sąmoningai daręs nei vienos nuodėmės. Padarydavau nuodėmes nesąmoningai, to nenorėdamas, to nežinodamas. Manau jei žmogus galėtų jausti Dievą taip kaip jaučia indigo, tai jis tikrai nedarytų nei vienos sąmoningos nuodėmės, pasaulis būtų panašus į rojų. Jei ateityje pasaulį užvaldytų indigo, tai 100 procentų susikurtų rojus, jo sampratos ir jo pasaulėžiūros. Rojui nėra būtina tobula materinė aplinka, nes rojų formuoja Dievas, sąveikaudamas su žmogumi per dvasinį ryšį ir dvasinį rezonansinį ryšį.

 

Baigiant šią temą apie indigo ir jų įtaką žmonijos evoliuciniam vystymuisi, norėčiau paakcentuoti tai, kad indigo genijai pagrinde įtakoje žmones per bioenergetinius laukus, kuriuos suformuoja Dievas. Jie tai daro visai žmonijai, jos daugumai ir tuo pačiu visam pasaulio elitui. Indigo sąveikaudamas su Dievo energetikomis, jas nukreipia į kitus žmones, siekiais ištobulinti žmoniją į gerovę, į laimę. Šiuo atveju, Dievo energetikos pradeda veikti kitus žmones, kurie pajaučia labai maloniai šią Dievišką energetiką.

 

Tik bendromis jėgomis su Dievu indigo gali tobulinti žmoniją. Taipogi, indigo ir savo aplinkoje sukuria labai teigiamą, malonų polių tarp savo rato artimųjų žmonių, jei nepatenka į dvasiškai degradavusių žmonių būrį.

 

Pagarbiai : INDIGO Vidmantas

 6. INDIGO !

 

DIEVAS : - Indigo Vidmantas -  

 

Vidmantas 2011 m. rugsėjo 23 d., penktadienis, 23:11:02

 


 

Ieškau į save panašių žmonių - INDIGO Asmenybių ...

 


Man teko sutikti vieną mergaitę apie 4-5 metukų INDIGO. Susibendravome dvasine telepatija ( patyrėme tikroviško rojaus akimirkas, bendravome nedrąsiai - meilės tyrume - nežemiškoje bendravimo atmosferoje ), žodžiais nedrįsau užkalbinti ...

 

Man jau virš 40 metų , tebegyvenu nuo mažens tyro - nekalto - nedrąsaus vaiko gyvenimą.

 

 

Rašyti; grinciukas7@gmail.com

 

Pagarbiai , - Vidmantas -

 

indigo žmg.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Vidmantas 2013 m. gegužės 22 d., trečiadienis, 21:30:51

 

 


Suaugę indigo žmonės niekuo nesiskiria nuo indigo vaikų , nebent filosofiškai labiau subrendę. Todėl ir minima " indigo vaikai", o ne "indigo žmonės". - indigo -

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Vidmantas 2013 m. gegužės 23 d., ketvirtadienis, 20:14:11

 

 

Manau tai, kad suaugę indigo žmonės niekuo neišsiskiria nuo indigo vaikų išskyrus dvasinę, filosofinę (psichologinę) brandą. Todėl daugiau aprašomi indigo vaikai, o ne indigo žmonės. Indigo žmonės atitinka indigo vaikų charakteristikas.

 


 

Pagarbiai; - Vidmantas -
7. DIEVO GALIMYBĖS !

 

KĄ GALI DIEVAS !

 

Laba diena mylimi ir brangūs žmonės ! Ką gali DIEVAS ? Ką Jūs manote apie DIEVO galimybes ? Pastaraisiais paskutiniais mėnesiais labai daug dirbau su savo mylimiausiu DIEVU ir patyriau protu nesuvokiamų stebuklų ... rašau protu nesuvokiamų, tai tikrai jie yra jokiam protui nesuvokiami.

 

Aš labai, labai myliu Dievą ir su Juo sąveikaudamas atsiduriu stebuklų ŠALYJE su savo fiziniu kūnu. Tikrai, yra protu nesuvokiami tokie Dievo daromi stebuklai, kaip ėjimai per laiko diagramas Panevėžio mieste ( LIETUVOJE ). Jei protu dar galima suvokti tokius Dievo stebuklus, kaip Bulvės panaikinimą iš puodo, ar durų užrakinėjimą automatiškai man įėjus į butą - (namo), tai kitokių - sudėtingesnių stebuklų jau nebeįmanoma suvokti.

 

Aš niekados ne nutolu nuo Dievo ir jį labai mylėdamas jam paaukojau vieną bulvę. Viriau tris bulves puode su lupenomis ir pasakiau :- Pasiimk vieną bulvę... tikrai įvyko keistas dalykas, dingo puode viena išvirus bulvė ir atsirado trys nevirtos bulvės maišiuke. Buto durys buvo užrakintos dvejomis spynomis ir į butą nepateko joks žmogus, nes vienas gyvenu ir pas mane nieks nevaikšto į mano butą. Bulvė dingo 5 sekundžių bėgyje, pažiūrėjau į puodą buvo trys bulvės, nusisukau nuo puodo 5 sekundėms liko dvi bulvės ....

 

Kitas dalykas yra tai, kad kažkas naktimis pradėjo daužyti mano buto duris ir sąveikaudamas su Dievu, Jo paprašiau mane apsaugoti nuo banditų. Nuėjau parduotuvėn, grįžtant iš parduotuvės įeinu į savo butą ir žado netekau, nes, kaip užsidariau duris, pačios durys užsirakino, be jokio garso jų ranka nerakinant.

 

Tokie Dievo daromi stebuklai yra menkniekis palyginus su rimtais stebuklais. Vienas tokių rimtesnių buvo man einant netoliese namų. Pamačiau žmogų su cigarete lūpose ir priėjau prie jo paprašyti rūkyti ... kaip tik žengiau link jo žingsnį, dingo pas jį cigaretė lūpose ir atsirado tuščios alaus skardinės jo rankose, kai jokių alaus skardinių jis neturėjo, net stingtelėjau nuo tokios situacijos, net sustojau jį praleisti. Turbūt blogas žmogus ten ėjo, jei Dievas apsaugojo mane nuo Jo.

 

Na tikrai DIEVAS yra fantastika kažkokia ... Sąveikauju su Dievu - BE MATERIJA ir namuose - nameliuke pasirodo mėlynas šešėlis, iš to mėlyno šešėlio atsiranda pagyvenęs vyras (namuose). Durys užrakintos dvejomis spynomis, ir namuose esame dviese su tuo vyriškiu. Tikrai keistas variantas. Užsimezga tarp mūsų kalba, apie visatos rojus. Daug bendravau su juo visokiais klausimais, ir prieš atsigulant miegoti, Jis išsitraukia iš kišenės mažutę dėžutę ir sako: - Aš Tau rojų tokioje dėžutėje sukursiu po mirties. Atsigulėm abudu su drabužiais miegoti, Jį užleidau pirmą prie sienos gulti, o pats atsiguliau prie jo į jį atsisukęs. Galvas sudėjome vieną prie kitos ir Jis man naktį sukūrė gydomąją programą galvai nuo žmonijos negatyvo. Tas žmogus buvo mano DIEVAS TĖVAS ! Labai paprastai apsirengęs ir visiškai paprastas žmogus. Ryte atsikėlėme abudu ir jis sako: - Pro kur man išeiti, o aš sakau : - Taigi Tu BE MATERIJA pro kur atėjai pro ten ir išeiki. Parodžiau Jam išėjimą ne pro duris, o pro drabužių pakabą, kur mano striukė buvo pakabinta. Iš to žmogaus vėl liko mėlynas šešėlis ir pro pakabą praplaukė tas šešėlis. Kas keisčiausia striukėje radau pinigų eurais : 70 eurų. Tai Tiek mielas skaitytojau norėjau Jums pasakyti apie mano DIEVĄ TĖVĄ !

 

Grįžkime prie DIEVO ABSOLIUTO, kas yra aukščiau už visas virš sąmones. Vakare išėjau pasivaikščioti į Klaipėdos gatvės pusę gyvendamas viduriuke tarp Parko gatvės ir Klaipėdos gatvės. Ėjau į prekybos centrą BABILONĄ ir užėjau pro namus tiesiau. Visą kelią laikiausi kairio posūkio, kad išeičiau į Klaipėdos gatvę ir stebuklas įvyko tame, kad niekaip nepriėjau Klaipėdos gatvės, nei sykio nepasukęs į dešinę pusę ... Atsidūriau kitame mieste ... išsigandau, kad pasiklysiu ir sušalsiu ... sakau : - DIEVE gražink mane į Panevėžį Parko gatvę, ir iš to Miesto įėjau į Parko gatvę iš visiškai Priešingos pusės, ne iš Klaipėdos gatvės pusės ... žado netekau po tokio pasivaikščiojimo. Neįmanoma yra, išėjus Klaipėdos gatvės pusėn patekti Parko gatvės priešingon pusėn. Ryte atsikėlęs ėjau žiūrėti kas čia per Panevėžys ir neberadau jokio tokio miesto, kaip buvo vakare susikūręs. Tokio stebuklo aš pats negaliu perprasti perprasdamas visokias virš sąmones ... čia jau DIEVAS viršija visus mano loginius supratimus.

 

Pasirašo : INDIGO Vidmantas.

  

KĄ GALI DIEVAS !

 


 

Laba diena mylimi ir brangūs žmonės ! Ką gali DIEVAS ? Prieš kokius 5 mėnesius nuėjau į Panevėžio Petro ir Povilo Bažnyčią labai sąveikaudamas su Marija. Joje ilgai nebuvau, iškart nuėjau prie Marijos portreto, kuriame Marija laiko KŪDIKĮ. Pažvelgiau į Portretą ir sakau Marijai : - Pasirodyk, juk aš tas KŪDIKIS kurį laikai ant rankų. Man iškart išsivystė meilės ryšys Jai ... STEBUKLAS ... Marija iššoko iš Portreto prieš mane, net pasimečiau ... kažkur apie 5 žmonės šį įvykį matė ir Jį aiškiai pastebėjo. ( Kodėl žmonės matę Marijos apsireiškimą nutyli ? ).

 

Dar neskubėjau su Ja bendrauti ... bendravau su Ja mintimis ... Perėjau skersai Bažnyčią, kur degė uždegtos žvakutės ir Marija neatsiliko nuo manęs. Ji taipogi perėjo skersai bažnyčią paskui mane prie žvakučių. RADAU tenai vieną vietą, kur neveikė žmonių BIOENERGETIKOS ir susitapatinau su DIEVU ABSOLIUTU - TĖVU ... Išsivystė man pasakiškas rojus, net kūno nejutau. Tokioje padėtyje prabuvau apie 10 sekundžių ir pajudėjau link žvakučių ... dingo ryšys su TĖVU - DIEVU ir užsimezgė ryšys su GYVA MARIJA, kuri stovėjo šalia manęs. Priėjęs prie žvakučių pastebėjau Marijos ryšį su mirusiais žmonėmis. Visi tikintieji sąveikauja po mirties ne su KRISTUMI, bet su MARIJA. Ji vienintelė globoja žmones po mirties. Pats Dievas TĖVAS, yra labai nutolęs nuo žmonių, nes per aukšta Jo sąmonė kontaktuoti su žmonėmis mirus Jiems.

 

Iš Bažnyčios išėjau, kartu su moterimis, pro moterų išėjimą vien todėl, kad eičiau kartu su Marija. Aš ilgai su Ja nėjau, kažkur apie 100 metrų lauke su Ja ėjau ir išsiskyrėme. Ji man suformavo neapsakomą rojų, kai kartu ėjome, buvo Jos man suformuotas pasakiškas rojus. Išsiskyrėme, kur Ji fiziniame kūne pasidėjo aš to nežinau. Parvažiavau autobusu namo ir Jos daugiau nesutikau. Buvo mano noras Ją pasikviesti į savo namus, tačiau Ji atėjus iš Dievo negalėtų egzistuoti tarp gyvų žmonių ilgai - (TRAUMUOTUSI).

 

 

 

Pagarbiai : KRISTAUS LOGAS Vidmantas.

 

 8. DIEVO SĄVOKA !

 

 

DIEVAS ABSOLIUTAS !

DIEVO SĄVOKA !

Aš nuo vaikystės tikėjau, kad yra kažkas ; - kas sukūrė šį pasaulį ( mūsų planetą ), kažkokia tai aukštesnė jėga, - protas, ir gyvenau labai „švarų“ ir sąžiningą gyvenimą savo siela vien su gėriu ir meile širdyje. Pats visada labiausiai vertinau paties žmogaus tyrumą, sąžiningumą ir gerumą, bei visus kitus gėrį skleidžiančius žmogaus bruožus... Ir kaip Jūs manote ?, - kas atsitiko su manimi dvasiniame pasaulyje ir jo supratime, pasiekus sąmojingiausius būsenos egzistencinius reiškinius ?... nežinau net kaip parašyti ar išsireikšti, kad skaitytojai teisingai suprastų, nes susidūriau su mokslui nežinomais ir neištirtais reiškiniais , .... !

Dievo sąvoką aš esu suformulavęs taip :

Dievas yra visa visuma t.y. :

1. Be materija ! 

A). Be materinės energijos !

B). Nulinės ir pozityvinės BEMATERIJOS GRANDYS !

 

 

2. Materija.

A). Materinės energijos !
B). Gyvybė gyvybei !

 


 

3. Mūsų planetos ( žemės ) pasaulis ir bet kokia gyvybė jame.

 

4. Dvasinis visumos pasaulis, ir jo sudėtinė sistema mūsų planetoje.

5. Apie 10 ( tikslus skaičius nežinomas, rašomas apytikslis) nežemiškos civilizacijos planetų ir jų egzistencinės sistemos.

6. Dievas - Tėvas - branduolys, visos egzistencijos visatoje ( centras ).

7. Kristus ( Jėzaus - indigo žmogaus hibridinis kūnas ).

8. Dievo tam tikra sistema sukūrusi mūsų planetą žemę ( motina ).

9. Sudėtinė visatos ; - Rojaus sudėtinė sistema ( nežinoma ar materija egzistuoja, tik yra žinoma kad tokia sistema egzistuoja ).

10. Laikas.

Dievo sąvoką suskirsčiau į 10 sampratų sričių, kurios visoje mano išnagrinėtoje ( nagrinėjamoje ) visatoje apima visumos egzistenciją. Per laiką yra susikūrusios tam tikros Dievo sistemos ir sisteminės programos. Sisteminės programos ypatingai yra būdingos mūsų planetoje žemėje. Šios žemiškos Dievo sisteminės programos susikūrė per KRISTŲ, per Jo sąveiką su žmonija, ir žmonijos ( tam tikrose prasmėse ) sąveiką su Jėzumi. Per HIBRIDINĮ KRISTAUS kūną susiprogramavo žemės ateitis. Kristus, tai Jėzaus ir indigo žmogaus hibridas, kurio asmenybė pilnai suvokiama virš sąmonėje, nes ji gali egzistuoti ne tik žmogaus, Dievo - Tėvo, bet ir kitų Planetų Dvasinės Būklės Egzistencijoje ( per tai KRISTUI pavyko išsiaiškinti kitų egzistencijos civilizacijas 2009 metais ) ir pan. .... !

Mediumas - Vidmantas -

Pasirašo : Dievas !

 9. PARAPSICHOLOGIJA !

 

PARANORMALIŲ REIŠKINIŲ PSICHOLOGIJA,

 

 

Paranormalių reiškinių psichologiją, kitaip vadinamą parapsichologija, suskirstyčiau į dvi žmoniškąsias sampratas;

1. Pirma samprata būtų daugiau nukreipta į žmogaus psichologiją, susijusia su Dievo ir žmogaus sąsaja, kur žmogus nukreipia filosofinį pagrindą į patį Dievą ir jo sandarą.

2. Antra samprata būtų daugiau nukreipta į žmogaus psichologiją, susijusią su Dievo ir žmogaus sąsaja, kur žmogus nukreipia filosofinį pagrindą į Dievo ir žmogaus santykius ir santykius tarp pačių žmonių, egzistuojant paranormaliems reiškiniams.

Antra samprata skirtingai nei pirma yra žinoma žmonijai, nes egzistuoja mūsų planetoje parapsichologai, dirbantys su žmonėmis. Šios sampratos mokslas yra labai senas ir žinomas. Kai žmogus nukreipia filosofinį pagrindą į kita žmogų ir žmogaus santykius su žmogumi, tai yra vadinama paprasčiausiai psichologija, tačiau egzistuojant paranormaliems reiškiniams, vadinama parapsichologija. Parapsichologija šiuo atveju yra glaudžiai susijusi su Dievo egzistencija, nes paranormalūs reiškiniai siejasi su pačiu Dievu.

Paminėsiu tai, kad mūsų žemės planetoje, kiekvienoje gyvybėje egzistuoja Dievo dalelė, kitaip vadinama Dievo fragmentu. Dievo fragmentas tai Dievo sistemos dalis turintis atmintį. Dievo dalelė randasi žmogaus šerdyje ties krūtine, vienoje iš žmogaus čakrų. Dievo fragmentas žmoguje yra tam tikra Dievo dalis - Dievo kompiuterio dalis.

Žmonės pasižymintys išskirtinu dvasingumu daugiau vadovaujasi jausmais nei loginiu protu, tai yra daugiau vadovaujasi Dievo fragmentu. Tokie žmonės yra labai dvasingi, tolerantiški ir geri. Labai ryškiu ir išskirtinu dvasingumu pasižymi indigo žmonės, paranormalių reiškinių psichologijoje nepakeičiami specialistai, nes parapsichologui yra būtinas tobulas dvasingumas, kuo iš visuomenės išsiskiria ir pasižymi indigo asmenys.

Panagrinėjus plačiau žmogaus dvasinio aspekto sandarą, kas yra žmogaus siela ir kas yra žmogaus dvasia, gautume atsakymą, kad siela yra žmogaus, jo viso gyvenimo informacinis modelis, o dvasia protaujantis modelis, tai yra sielos ir Dievo fragmento sudėtinis junginys. Paprasčiau paaiškinus tai, siela yra visa žmogaus charakteristika. Jaučiant kito žmogaus sielą, galima iš jos apibūdinti žmogaus charakterį. Indigo žmonės dažnai susidurdami su kitais eiliniais žmonėmis mato ir jaučia pašalinių žmonių sielų gelmes, tai yra jų charakterius, jų dvasinę charakteristiką.

Žmogui tyrinėjant paranormalius reiškinius, jis pirmiausiai turėtų labai gerai orientuotis savyje – savo viduje, savame dvasinio aspekto logistiniame moksle. Dvasinio aspekto logistinis mokslas yra pakankamai sudėtingas, kurį paranormalių reiškinių psichologai tinkamai toleruoja ir naudoja jį praktikoje. Paminėsiu tai, kad geri parapsichologai tūri turėti iš Dievo aiškiaregystės dovaną, nes be aiškiaregystės neįmanoma būti geru parapsichologu. Parapsichologai susiduria su paranormaliais reiškiniais, juos išanalizuoja ir padeda kitiems žmonėms susigaudyti sudėtingose gyvenimo situacijose.

Autoriaus žodis;

Asmeniškai aš būdamas aiškiaregys parapsichologas, dažnai matau pasąmonėje iš Dievo vaizdinius (vaizdus), kurie po tam tikro laiko išsipildo, tai yra matyti vaizdai pasireiškia realiame gyvenime. Kartais man būna žinoma kur įvyks žemės drebėjimai iš anksto, tačiau niekur nesikreipiu su šia informacija, nes nebūnu tikras šiomis žiniomis. Iš anksto esu nuspėjęs žemės drebėjimą Italijoje, nes iš vakaro susimąsčiau apie Italijoje artėjantį žemės drebėjimą, o kitą rytą, realybėje įvyko žemės drebėjimas Italijos žemėje...

Rašant apie mano iš Dievo matomus vaizdus, paminėsiu pora pavyzdžių, kaip šie vaizdai pasireiškia realybėje;

„ Gulėdamas namuose lovoje pradėjau matyti vaizdą pasąmonėje, kaip aš įeinu į kaimo parduotuvę ir susitinku seną draugą vardu Rolandas, su kuriuo persimetu keliais žodžiais ir išeinu iš parduotuvės. Aš žinojau, kad tokio pobūdžio vaizdai pildosi, tačiau niekaip negalėjau suvokti, kad Dievas žino pirma laiko įvykį. Po savaitės, pamiršęs šią informaciją, nuvažiavau į kaimą (tėviškę) ir nuvažiavau į parduotuvę, kuo pasėkoje susitikau Rolandą ir persimečiau keliais žodžiais. Išėjęs iš parduotuvės iškart prisiminiau matytą vaizdinį, kuriame tikrovė, atitiko mano matytus pasąmonėje vaizdus prieš savaitę. Yra labai sunku patikėti tai, kad Dievas žino kiekvieną žmogaus žingsnį iš anksto “.

Būdamas aiškiaregiu, iš anksto esu nuspėjęs labai daug artėjančių žmonėms nelaimių, žmonių mirčių, tačiau jiems pagelbėti nepajėgdavau.

„ Vieną kartą nuvažiavau į tėviškės kaimą, tą patį apie kurį anksčiau minėjau. Susitikau vaikystės draugą ir man bendraujant su juo, pajutau informaciją, kad šį vaikystės draugą vardu Arvydas kažkas užmuš negyvai. Labai nustebau nuo tokios informacijos, norėjau jį perspėti, tačiau suabejojau ar tai tiesa. Po savaitės, atvyko pas mane iš to kaimo mano motina ir pasakė, kad tą mano vaikystės draugą užmušė sugėrovai prie degtinės butelio. Savame gyvenime esu labai daug turėjęs panašių pavyzdžių, tačiau niekados nepajėgdavau perspėti nelaimėlių. Jų neperspėdavau, nes nebūdavau tikras šiomis informacijomis, nors pagal informacijų pobūdį galima atskirti realią tiesą nuo netiesos.“

Manau, kad žmogui norint būti geru parapsichologu, reikalinga jam turėti labai gerus santykius su Dievu ir aplinka – aplinkiniu pasauliu, pagrįstus meile ir santarve. Iš meilės Dievui ir aplinkiniui pasauliui, žmogus įgauna aukštą sąmoningumą ir gabumus dirbti parapsichologų darbą.

Pasakiškai įdomi paranormalių reiškinių psichologija yra nežemiškose struktūrose, o planetinėse srityse, tai yra svetimose planetose. Kaip mes žinome, tai visata yra begalinė, sudaryta iš galaktikų, o begalinėje egzistencijoje yra ir begalybės nežemiškų civilizacijų. Yra labai šaunu ir malonu tai, kad Dievas suteikia galimybes indigo žmonėms tyrinėti nežemiškus būvius. Aš esu ištyręs apie dešimt nežemiškų civilizacinių planetų, iš kurių žemės planeta užima apie ketvirtą vietą pagal išsivystymo lygį. Per Dievo savasties modelį, Jo savasties energetiką, indigo labai aiškiai jaučia nežemiškus būvius, svetimų civilizacijų dvasią ir materiją ( kokioje materijoje nežemiškas būvis egzistuoja ). Aprašyti visa tai yra neįmanoma, nes šie dalykai yra jaučiami. Jausmus aprašyti yra labai sudėtinga, reikalinga tai pajausti. Indigo žmonės jaučia ir mūsų planetos žemės savastį. Yra labai malonu jausti gamtą, jos savasties energetiką. Tokie parapsichologiniai reiškiniai žmogui suformuoja rojaus būsenas. Žmogus patiria pasakišką malonumą jausdamas Dievo savasties energetikas. Per šiuos reiškinius, indigo žmogui atsidaro galvos ir krūtinės čakros. Krūtinės čakroje yra jaučiama savasties dvasia, o galvos čakroje savasties materinė struktūra. Indigo kaip radijo antena, sugaudo visus signalus per atdaras čakras iš Dievo energetinio lauko. Dievo energetinio lauko pobūdis susiformuoja, nuo paties indigo žmogaus norų. Jei kažko indigo žmogus siekia per laiką, tai Dievas jam tą ir duoda ko jis siekia. Manau, kad Dievas išpildo visus indigo žmogaus norus, kas nesusiję su kitais pašaliniais žmonėmis. Sąsajų su kitais pašaliniais žmonėmis reikia indigui vengti jei jis suartėja su Dievu. Sąsajos su pašaliniais žmonėmis, indigo žmogui neleidžia suartėti su Dievu, Jo energetika, nes ryšys su Dievu, reikalauja iš indigo labai aukštų materializacijos sampratų. Tik labai aukštame sąmoningume indigo sąveikauja su Dievo energetika. Iš labai aukšto sąmoningumo indigo žmogus pasiekia virš sąmonės sampratas, tai yra sampratas, pralenkiančias žmonijos loginį protą, nes pats Dievas yra virš sąmonių kontekste, jo energetinė dvasia yra aukščiau už visos žmonijos sąmoningą loginį protą. Žmonės Dievo energetiką vadina, aukščiausiuoju visatos protu.

Išties, mylint Dievą stipriai, Dievas indigo žmogui atsilygina tuo pačiu, tobula meile ir suteikia galimybes indigui ištirti visatą, visą egzistencinę sistemą. Tyrinėjant visa tai, tai tyrimus atlikau apgalvotai, nepadrikai. Dievas nupiešė pasąmonėje tyrimų planą. Tyrimai vyko dešimt dienų, į vieną dieną po vieną civilizaciją. Atsikeldamas kitą rytą, jausdavau vis kitą civilizaciją. Jausmai būdavo labai aiškūs ir suprantami, per kuriuos pačiam susiformuodavo tų nežemiškų civilizacijų asmenybė, pats tapdavau kitų planetų žmogumi... Tai yra labai įdomus paranormalių reiškinių psichologijos reiškinys, per kurį nuodugniai ištiriama visata. Indigo per šias Dievo dovanas pilnai ištiria ir mūsų planetą žemę, būdamas bioenergetiku. Labai plačiai esu tyrinėjęs žmoniją... išvadoje žmonės yra labai skirtingi, skirtingos jų pasaulėžiūros. Yra malonu tyrinėti išsilavinusius žmones, nes jų loginis samprotavimas yra labai malonus ir priimtinas man asmeniškai. Indigo žmogus atitolęs nuo Dievo, jo energijų yra toks pat kaip gerai išsilavinęs eilinis, paprastas žmogus. Be sąveikos su Dievu, indigo neturi jokių išskirtinių galių, egzistuoja paprasto eilinio žmogaus būvyje. Jis yra kaip ir kiti protingi, išsilavinę žmonės. Sąsajos su Dievo energetika, indigą iškelia iki nesuvokiamų tobulybių.

Labai sudėtinga paranormalių reiškinių psichologija yra, gydant žmogaus fizinį kūną nuo įvairių ligų. Manau, kad įmanoma įveikti bet kokią ligą per Dievo energijas, per sąveikas su Juo. Norint įveikti ligą, žmogus tūri idealiai išsivalyti savo sielą. Per idealų žmoniškąjį tyrumą, žmogus pasiekia labai aukštas materializacijos sampratas ir per tas sampratas yra išgydoma bet kokia liga. Mūsų visuomenėje tai padaryti labai sudėtinga, patartina ilgesnį laiką ligoniui būti vienumoje. Vienumoje yra lengviau suartėti su Dievu. Suartėjus su Dievu, reikalinga kuo ilgesnį laiką išbūti sąsajoje su Juo. Taip aš esu išsigydęs nepagydomą ligą liaudyje vadinamą „žvyneline“ liga. Per Dievo sąsajas, liga man išgijo vienos nakties laikotarpyje. Mokslo akimis žvelgiant į šią situaciją yra neįmanoma išgydyti „žvynelinės“ per vieną naktį. Per vieną naktį dingo visi ligos žydiniai ant kūno... praėjus keliems metams, tai yra 2016 metais, man smulkūs ligos žydiniai vėl formuojasi, tačiau nekreipiu į tai dėmesio, nes šie žydiniai yra smulkūs. Jei liga progresuotų – didėtų, tai ieškočiau vienatvės ir vėl išsigydyčiau ligą. Manau, kad mūsų planetoje motinoje žemėje ligonių yra pakankamai daug, kurie nežino kaip kovoti su liga, kai medicininės priemonės nepadeda. Gydant ligą per Dievą, yra labai svarbu turėti žmogui teigiamą psichologinę charakteristiką, teigiamą karminį mazgą. Turint šiuos dalykus žmogui, tikrai įmanoma įveikti bet kokią ligą. Man asmeniškai gyvenime teko išgydyti vieną žmogų sergantį vėžiu. Labai pagailo man to žmogaus ir apie du tūkstančiai šeštuosius metus pabendravęs su Dievu išgydžiau tą žmogų. Asmeniškai aš jo nepažinojau, pažinojau per savo darbovietę. Labai šaunu man buvo matyti jį pasveikusį. Jis net nežinojo nieko apie tai, kad išgijo mano dėka. Rašant iš gilaus psichologinio konteksto, tai gydant svetimus žmones yra geriau su jais nebendrauti, nes bendraujant yra pastebimas žmogaus negatyvas ir tokiu atveju gali nepavykti išgydyti ligų. Yra labai sudėtinga paranormalių reiškinių psichologija kovojant su ligomis, nes reikalinga psichologiškai ligonį išteisinti prieš Dievą, išteisinti jo nuodėmes, jo netobulybę. Šiose sampratose labai tinka liaudies posakis „ švarioje sieloje švarus kūnas “. Aš asmeniškai gyvenime nesu sirgęs jokia liga išskyrus „ žvynelinės “ nedideliais žydiniais. Esu idealiai sveikas žmogus, nes mano siela yra idealiai švari. „ žvynelinės “ ligą paveldėjau iš savo tėvo, nes ja serga ir mano sesuo. Ši liga yra paveldima, tačiau lengvai išgydoma per Dievą. Apie tai esu rašęs internetiniuose tinklapiuose 2008 – taisiais metais. Žinant man mūsų visuomenę, tai žmonėms išsigydyti ligas tokiu keliu kaip aš išsigydžiau, galima teigti, kad beveik neįmanoma, nes žmonės labai nutolę nuo Dievo. Patartina tinkamai - atvirai ir nuoširdžiai pasimelsti. Mūsų visuomenė, kurioje aš gyvenu, yra labai nekompetentinga šiais mano aprašytais klausimais. Manau, kad visuomenės eilinis žmogus nesugebės tinkamai išsivalyti savo sielos gelmių. Žmogus turintis geresnį - tobulesnį dvasinį išsivystymą, turi galimybes gydyti ligas mano aprašytu keliu. Aš asmeniškai turiu Dievo dovaną gydyti kitus žmones, tačiau blogų žmonių nepajėgus ir aš pagydyti.

Toliau nagrinėjant paranormalių reiškinių psichologiją, paminėsiu vieną tokį antgamtinį reiškinį iš savo vaikystės. Tai yra labai senas ir daugeliui žmonių žinomas parapsichologinis reiškinys, kai yra iššaukiamos mirusių žmonių dvasios prie žvakės patamsyje, naudojant didelį popieriaus lapą ir porcelianinę lėkštutę, ant kurios nupiešiama krypties rodyklė ir ji uždedama ant to didelio popieriaus lapo, kuriame surašoma raidės abėcėlės tvarka ir skaičiai nuo nulio iki devynių. Pirštais yra priliečiama lėkštutė ir yra šaukiamos dvasios. Stebuklas įvyksta tame, kad porcelianinė lėkštutė pradeda judėti per popieriaus lapą ir atsakinėti į visus užduodamus klausimus. Galima užduoti labai įvairius klausimus, į kuriuos yra išsamiai atsakoma. Iš mokslo pozicijų į šį antgamtinį reiškinį atsakymų nėra. Tai yra atvejis įrodantis Dievo egzistenciją. Porcelianinė lėkštutė judėdama per popieriaus lapą sudėlioja žodžius per surašytą abėcėlę ir atsako į klausimus susijusius su skaičiais. Žmogus gauna labai protingus ir išsamius atsakymus iš iššauktos dvasios. Energija stumdanti lėkštutę yra iš Dievo, nes jaučiama yra Dieviška energetika. Yra manoma, kad ne mirusio žmogaus dvasia atsakinėja į klausimus, o Dievas. Žvelgiant iš gilios parapsichologijos, tai mirusio žmogaus dvasia labai susisieja su Dievu, tokiu atveju, gali atsakinėti į įvairius klausimus ir dvasia sąsajoje su Dievu. Pagal paranormalių reiškinių psichologijos mokslą, tai lėkštutės energiją judėjimui, suformuoja to mirusio žmogaus Dievo fragmentas, nes dvasia yra žmogaus sielos ir Dievo fragmento sudėtinis junginys. Jei taip yra, kaip rašau, tai visa tai yra okultizmas. Mūsų visuomenės bažnytinis pamatas krikščionybė netoleruoja okultizmo. Tokiu atveju netoleruoju ir aš okultizmo, paminėjau visa tai, kaip įdomų paranormalių reiškinių psichologijos mokslo reiškinį. Okultizmas ir magija žemėje egzistuoja nuo neatmenamų laikų, nuo labai senų laikų.

Prie paranormalių reiškinių psichologijos priskirčiau ir Dievo daromus stebuklus virš sąmonės kontekste. Pavyzdžiui tokius sekančius reiškinius;

1. Indigo žmonių ėjimas per laiką.
2. Materijos panaikinimas ir jos gabaritų pakitimas.
3. Matomi žmogaus pasąmonėje vaizdiniai, kurie realybėje išsipildo.
4. Transcendencija, jos egzistencija. Kai žmogus atsiskiria nuo fizinio kūno.
5. Žmogui ateities įvykių žinojimas, žemės drebėjimų nuspėjimas.
6. Dievo sukurtas ugnies viesulas indigo žmogaus prašymu.
7. Kiti Dievo daromi stebuklai technologijose ir buityje.

Visi šie paranormalių reiškinių psichologiniai reiškiniai yra aprašyti šiame leidinyje, šioje knygoje. Manau, kad Dievas daro labai įdomius nestandartinius stebuklus sąveikaudamas su žmogumi. Žmogui norint patirti panašius Dievo daromus stebuklus, jam reikalinga labai mylėti Dievą ir atidaryti savas čakras. Kai čakros atidarytos pas žmogų, tada jis gali matyti Dievą, jausti Dievą ir sąveikauti su Juo. Pagrindas žmogaus kūne yra krūtinės ir galvos čakros, jas atidarius žmogus mato Dievą ir jaučia Jo virš sąmonę. Pabrėšiu tai, kad tik labai geros sielos žmogui įmanoma kontaktuoti per čakras su Dievu.

Iš mano aprašytų šių septynių virš sąmonės aspektų išskirsiu antrą punktą, tai yra materijos panaikinimą ir jos gabaritų pakitimą, nes šis punktas labai pralenkia žmonijos sąmonę, žmonijos loginį protą. Manau, kad eiliniam žmogui yra sunku patikėti šia teorija, kad gali kisti materijos gabaritai arba apskritai pradingti ji. Tačiau taip gali būti sąveikaujant su Dievu, turėjau ne vieną atvejį kai materija pradingdavo tiesiog akyse ir kito jos gabaritai. Aš šioje knygoje esu rašęs kaip elektrinės mikrobangų krosnelės gabaritai sumažėjo vienu trečdaliu, ir ji veikė, nesugedo, atliko savas funkcijas. Ją pamatavus liniuote akivaizdžiai matosi, kad ji yra nestandartinė, mažesnė už standartą. Ateityje planuoju nufilmuoti tokius reiškinius kai materija pradingsta, arba pakinta jos gabaritai, jei dar tyrinėsiu panašius dalykus. Jei man pavyktų nufilmuoti šiuos reiškinius, juos pateikčiau visuomenei kaip stebuklus.

Taipogi labai įdomus yra ir pirmas punktas, pavadintas indigo žmonių ėjimu per laiką. Manau, kad šis punktas irgi nepaaiškinamas sąmoningu loginiu protu. Per laiką aš esu ėjęs ne vieną sykį, nors laiko ištisinė diagrama yra viena. Eidamas mieste pastebėjau labai gražiai apdengtą namą plokštėmis, o sekančią dieną, eidamas toje pačioje vietoje, pastebėjau tą patį namą tik pradedant jį dengti plokštėmis. Turiu gyvenime kelis pavyzdžius, kai atsidūriau kituose laikuose.

Kalbant apie trečią punktą, tai šis punktas įdomus tuo sąmoningam žmoniškajam protui, kad žmogaus pasąmonėje yra matomas vaizdas ( įvykiai ), ir po tam tikro laiko įvyksta realybėje šie įvykiai, viskas išsipildo kas yra matoma iš anksto vaizdu.

Pažvelgus į šiuos dalykus iš labai aukšto sąmoningumo, tai yra iš indigo pozicijų, visa tai matoma kaip reali tikrovė, nes indigo jaučia Dievą, o iš Dievo pozicijos visa tai ir yra reali tikrovės tiesa.

Baigdamas parapsichologijos mokslo temą, akcentuoju tai, kad ši mano visa knyga parašyta parapsichologijos tematika.

Pasirašo : DIEVAS !
10. BIOENERGETINIS GYDYMAS !

 

BIOENERGETIKAS – PARAPSICHOLOGAS – PSICHOLOGAS ( INDIGO ) Vidmantas Grinčiukas !

 

Tel. : +370 61719177

 


 

Bioenergetinis gydymas ! KONSULTACIJOS Parapsichologijos – Psichologijos klausimais !

 


 

Padedu žmonėms atrasti pilnavertį gyvenimą, konsultuoju iškilusių problemų klausimais ir gydau nuo įvairių ligų, tuo pačiu ir nuo vėžio ! Gydau per atstumą, bei tiesioginiu kontaktu. GYDANT per atstumą : - Reikalinga paciento foto nuotrauka !

 


 

Vidmantas Grinčiukas : KRISTOLOGAS – INDIGO ŽMOGUS – PARAPSICHOLOGAS – PSICHOLOGAS BIOENERGETIKAS ( Ekstrasensas) ... Gimęs 1969.08.17 (Panevėžys) ...

 


 

Galiu išgydyti bet kokią ligą ir sugražinti žmogui gyvenimo DŽIAUGSMĄ ir LAIMĘ !

  

Pasirašo : Bioenergetikas INDIGO - Vidmantas -

 


 

Mano gydymo metodas yra net nepanašus į kitų bioenergetikų gydymą, tai visai kitokios daug aukštesnės sąmonės metodas, aš visai kitaip dirbu su žmonėmis nei standartiniai Bioenergetikai ir parapsichologai, nes pats esu ne žmogus o DIEVAS ! Pas mane parapsichologija yra ne žmogiška o DIEVIŠKA, kuri nuo standartinės parapsichologijos skiriasi apie 200 kartų virš sąmone ir sąmoningumu ! Aš tik naudoju žodį "parapsichologija", nes nėra kitaip kaip įvardinti mano mokslo. Ir BIOENERGETIKA yra visai kitokio pagrindo ir metodo ... Aš tiesiogiai sąveikauju su DIEVU BEMATERIJA ir darau įvairiausius stebuklus, jausdamas kitų žmonių ENERGETINĮ - BIOENERGETINĮ PASAULĮ.

 


 

Pastaba : Už mano suteiktas paslaugas piniginės atsiskaitymo formos nėra, tai reiškia aš neprašau pinigų ! ... Kiekvienas žmogus atsiskaito pagal savo sąžinę, matydamas, kiek aš jam padėjau, ir perveda pinigėlius į

 


 

sąskaitą : LT317182800442724077

 


 

Pagarbiai : Vidmantas !

 

 SU MEILE ! - Svetainės Administratorius : - Vidmantas Grinčiukas 2020 m.