DIEVAS ABSOLIUTAS

MYLĖKITE IR BŪKITE MYLIMI

DIEVAS ABSOLIUTAS VISATA ! ŽMONIJOS EVOLIUCIJOS MEDŽIAGA !

VIDMANTAS G - 7
DIEVO ABSOLIUTO VISATA TĖVO IR JO SŪNAUS DIEVO ABSOLIUTO VIDMANTO G - 7 BENDRAS PROJEKTAS : - ŽEMĖS PLANETOS EVOLIUCIJA ! 

 

 


1. DIEVAS !

1.1.  ŽMONIŲ SĄMONIŲ PERFORMAVIMAS ! : NAIKINAMOS VISAME PASAULYJE DABARTINĖS ESAMOS RELIGIJOS ir sektos – JOS PERFORMUOJAMOS Į RELIATYVUMĄ ! ( Religijos naikinamos tos, kurios neturi žmogaus tobulėjimo programų ).

1.2. ŽEMĖS PLANETOJE STATYTI PASTATUS PIRAMIDE ( Stogo pasvirimo kampu – 52 laipsniais ) ! ( Piramidės būtinos dėl meditacijos, dėl ryšio su Dievu ).

1.3. ŽEMĖS PLANETOS ŽMONĖMS ĮSIGYTI PO 2 – 10 ĮVAIRIŲ ŽEMĖS MATERIJOS KRISTALŲ ! ( Kristalai formuoja labai gerą energetiką ).

1.4. LANGŲ KONSRUKCIJA IŠ ALIUMINIO ! - stiklo. ( Tokia konstrukcija reikalinga dėl geros energetikos ).

1.5. GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA DURIS GAMINTI IŠ ATVIRO METALO !  JEI BŪTINOS METALINĖS DURYS - JOS BŪTINAI TURI BŪTI APMUŠTOS MEDIENA ! ( Metalinės durys formuoja blogą energiją ).


GERBIAMAS - MYLIMAS SKAITYTOJAU, pasiklausykime šio muzikinio video :2. ŽMONIJOS POLITIKA !

2.1. VISOJE ŽEMĖS PLANETOJE ĮVESTI NAUJĄ KONSTITUCIJĄ ! 

NAUJA KONSTITUCIJA : 

INDIGO ŽMOGAUS KONSTITUCIJA

                 

 

INDIGO VIDMANTAS GRINČIUKAS !

 

 

2011 m. kovo 19 d. ·

 

INDIGO žmogaus versija

 

 

( valstybingumas )

 

 

INDIGO - LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA

 

 

( Kristologija )

 

( Projektas )

 

 

 

Projektinės eigos Projekto Dokumentinė medžiaga

 

Dokumentas ; 1. Straipsnis ( 1/4 punktai ) ....

 

 

 

" LIETUVIŲ TAUTA " , - tinkamos reikalingos ( pageidaujamos ) Valstybėje sampratos

 

 

skirta ( info )

 

( info ) - Prezidentūrai ( Prezidentui )

 

 

 

1. Lietuvių Tauta , tai Lietuvos žmonių bendrija - sąjunga , susieta žmonių papročiais, Jų sukurtomis taisyklėmis ir išmintimi.

 

 

2. - Prieš daugelį amžių sukūrusi LIETUVOS VALSTYBĘ ;

 

Istorija - Praeitis, (Remiantis istorija - praeitimi Jų turimomis žiniomis, kurti MODERNIĄ VALSTYBĘ, paremtą IDEALIU SĄŽININGUMU , aukšta samprata, meile, teisingumu. Vystyti laisvos ir TEISINGOS demokratijos principus ir žinias). 

 

 

 

3. - Jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos statutais ir LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOMIS;

 

TEISINIS PAMATAS (Griežtai draudžiama kartoti praeities klaidų ir netikslumų tai suprantant. TEISINIS PAMATAS tūri būti paremtas MODERNIOS ir TEISINGOS Valstybės principais ir kriterijais).

 

 

 

4. Šimtmečiais ginusi savo laisvę ir nepriklausomybę ;

 

Žodžio " LAISVĖ " reikšmė Tautoje, Valstybėje ir kiekviename žmoguje individualiai. (SIEKTI TINKAMŲ IR TEISINGŲ SAMPRATŲ gerovės linkme Tautoje, Valstybėje ir kiekviename žmoguje individualiai).

 

 

 

5. išsaugojusi savo dvasią gimtąją kalbą, raštą ir papročius;

 

( ATEITIES LAIKE TOBULINTI TAUTOS DVASIĄ. )

 

 

 

6. Įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje;

 

" Laisvo gyvenimo " sampratos. ( Siekti tinkamų ir reikalingų sampratų kiekviename žmoguje individualiai ).

 

Kūryba - į tai turi turėti teisę kiekvienas žmogus.

 

 

 

 

7. Nepriklausomoje Lietuvos Valstybėje;

 

( Žodžio " nepriklausomybė " sampratos, - siekti tinkamų ir teisingų sampratų ).

 

 

 

8. Puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę;

 

( TAUTINĖ SANTARVĖ ) - visada laikytis šio punkto ir jo nepažeidinėti.

 

 

 

Draudžiama pažeidinėti konstituciją.

 

 

Pasirašo; Vidmantas ( erdvės paranormalių reiškinių psichologas ).

 

 

Paruošto - ( sukoreguoto) dokumento data;

 

2011 m. kovas 25 d. 11:32

 

 

 

" LIETUVOS VALSTYBĖ " , - Tinkamas, Reikalingas ( Pageidaujamas ) Lietuvos Šaliai APIBRĖŽIMAS - ( sąvoka samprata )

 

 

Kam : ( info ) Lietuvos Respublikos Prezidentūrai - prezidentui.

 

 

Gerb. Lietuvos Respublikos Prezidentūra - Prezidente, norėčiau, kad ;

 

 

Jūsų Valdžios institucija siektų tautoje - Valstybėje - Šalyje teisingo - reikalingo supratimo, kas yra " Lietuvos valstybė ".

 

 

LIETUVOS VALSTYBĖ, tai Lietuvos šalies struktūra;

 

Nepriklausoma Demokratinė Respublika, sukurta Tautos, turinti teritoriją, KONSTITUCINĘ santvarką, valdžią.

 

 

 

Valdžia;

 

 

1. Lietuvos Respublikos Prezidentūra - Prezidentas.

 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

3. Lietuvos Respublikos seimas.

 

4. Lietuvos Respublikos Teismas.

 

 

 

 

 

Pasirašo; Vidmantas ( Indigo žmogus )

 

 

Paruošto ( sukoreguoto ) dokumento data;

 

2011 m. balandis 5 d.

 

 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų ( koregavimo ) PROJEKTINIS Dokumentas KONSTITUCIJOS ( 1. Straipsnis 1;2 Punktai )

 

 

Kam : ( info ) Lietuvos Respublikos prezidentūrai - Prezidentui.

 

 

1. Straipsnis

 

LIETUVOS VALSTYBĖ Yra Nepriklausoma demokratinė Respublika.

 

 

 

1. ( P. )

 

Pagal žinomą žemės planetos ( Pasaulio ) žmonijos raidą, žmonijos sąvokas - sampratas - žinias - išmintį, žodžių junginio " Nepriklausoma Demokratinė Respublika " Terminologiją ( Termino logika ) nėra ir NEGALI BŪTI strategijos ( strateginio plano - strateginės sistemos ) Vystymuisi VISOS ( bendrame kontekste ) Šalies - ( Valstybės - Tautos ) perspektyvos TOBULĖJIMUI, jo sisteminių programų vystymuisi. be TOBULĖJIMO sisteminių programų, ( Tauta - Valstybė ) Šalis neturi galimybės ( kelio ) į progresiją, kuri laike išvysto sistemą pasibaigiančią SISTEMINĖJE TOBULYBĖJE ( Rojuje ).

 

 

 

Pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS Tinkamai nesukoreguotą 1. Straipsnį , suminėje išvadoje ;

 

 

1. Šalis - ( Valstybė - tauta ) pajėgi ( tegali pasiekti tik puikius ekonominius rodiklius.

 

2. Laviruoti tarp ŽMONIJAI ŽINOMŲ situacijų, kuriose neišvengiamai egzistuoja skausmo - nevilties - ašarų progresas.

 

 

 

2. ( P. )

 

Remiantis 1. ( P. ) pateikta išsamia informacija, BŪTINA Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1. straipsnio Turinyje ir Turinio sąvokose - sampratose atlikti koregavimą ( Koregavimo projektinius darbus atlieku aš ( Vidmantas ).

 

 

 

DOKUMENTINĖ MEDŽIAGA SUKURTA - ( suprojektuota);

 

2011 m. kovas 31 d. 20:01

 

 

 

Paruošto - ( sukoreguoto ) dokumento data;

 

2011 m. balandis 6 d.

 

 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų ( Koregavimo ) PROJEKTINIS Dokumentas

 

 

KONSTITUCIJOS 1. Straipsnis ( 1. straipsnio 3. Punkto 1 - Dalis - 1 / 4 )

 

 

Kam: ( info ) Lietuvos Respublikos Prezidentūrai - Prezidentui.

 

 

3. ( P. )

 

Lietuvos Valstybė Nepriklausoma Demokratinė Respublika ;

 

 

 

3. ( P. ) - ( 1 - D. ) - " Nepriklausoma Demokratinė Respublika " - terminologijos sąvokos - sampratos, paaiškinimai ;

 

 

3. ( P. ) - (1 - D. - 1 ) - DEMOKRATIJA,

 

- Konstatuoja ( reiškia ) valdymo formą , kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme. ( Lygybė ir laisvė Demokratijai svarbios savybės ).

 

 

 

3. ( P. ) - ( 1 - D. - 2 ) - Remiantis ( atsižvelgiant ) į konstatuojamą valdymo formos struktūrinę reikšmę, pagal

 

ištirtą ir žinomą bendrą ( visapusišką ), filosofinę išvadą;

 

ŠALIES VALDYMO SISTEMA tūri trukumų - netikslumų, neturinti GALIMYBĖS PROGRESE į tinkamą - teisingą ateities formacija Šalyje. paremta VIEN žmonių, kaip asmenybių ( daugiskaitos sampratos kontekste) kompetencija, kuri nepajėgi, -- neturinti galimybės sukurti ir suformuoti tinkamą - teisingą ateities formacijos progresą Šalyje.

 

 

 

 

3. ( P. ) - ( 1 - D. - 3 ) - Remiantis 3. ( P. ) - ( 1 - D. -2 ) išsamia informacija, BŪTINA 3. ( P. ) - ( 1 - D. - 1 ) skirsnyje, suformuoti papildymą, apibrėžiantį tikslų žodžio " DEMOKRATIJA " struktūrą - apibrėžimą.

 

 

3. ( P. ) - ( 1 - D. - 4 ) - Struktūrinis apibrėžimas " DEMOKRATIJA " :

 

 

DEMOKRATIJA , tai VALDYMO FORMA, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti ŠALIES VALDYME .

 

( lygybė ir laisvė demokratijai svarbios savybės ).

 

 

 

Valdymo formos struktūra paremta ;

 

Teisinga sistema apibrėžianti tinkamą valdžios sisteminį STRUKTŪROS PAMATĄ, Progresijoje paremtą TOBULA - subalansuota VALDŽIOJE sistemine valdžios struktūra.

 

 

 

DOKUMENTINĖ Medžiaga ( sukurta - suprojektuota ) ;

 

Nuo 1969 m. rugpjūtis 17 d. ---- Vidmantas ---- iki ------ 2011 m. Balandis 17 d.

 

 

 

Pasirašo ; - Vidmantas - ( Dievo sisteminė struktūrinė dalis )

 

Pasirašo ; DIEVAS Data : 2011 m. Balandis 17 d.

 

 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų ( Koregavimo ) PROJEKTINIS DOKUMENTAS

 

 

Konstitucijos ( 1. Straipsnis 3. Punkto 1 - Dalis -1/6 )

 

 

3. ( P. )

 

Lietuvos valstybė yra Nepriklausoma Demokratinė Respublika;

 

 

 

3. ( P. ) - ( 1 - D. ) - " Nepriklausoma Demokratinė Respublika " - terminologijos sąvokos - sampratos, paaiškinimai;

 

 

3. ( P. ) - ( 1 - D. - 5 ) - NEPRIKLAUSOMYBĖ, - konstatuoja ( reiškia ) Valstybės nepriklausomybę.

 

 

x 1. Valstybės nepriklausomybė reiškia Jos gyventojų savivaldą, kuri priklauso nuo valstybės struktūrinio pamato.

 

 

x 2. Tarptautinė VALSTYBĖS nepriklausomybė Apibrėžia - Konstatuoja tinkamus tarpvalstybinius santykius, neleidžiančius kompromituoti šalių suvereniteto ( ( kenkti ) tarpvalstybinėms struktūroms ).

 

 

x 3. Nepriklausomybė, - konstatuoja ( reiškia )valstybės laisvę ( turinčią ribines ribas ).

 

 

3. ( P. ) - ( 1 - D. - 6 ), - RESPUBLIKA ( teritorinė santvarka ).

 

 

Pasirašo: Dievo struktūrinė dalis - Vidmantas -

 

 

Paaiškinamasis Dokumentas

 

Suprojektuotas : ( skaitmenine logistika ). 

PASTABA : Kiekvienai Šaliai naudoti savo Šalies inicialus !

 

 

 

PASIRAŠO : DIEVAS !


GERBIAMAS - MYLIMAS SKAITYTOJAU ! ... Pasiklausykime šio muzikinio video :


2.2. SAULĖS SISTEMOJE : - ŽEMĖ - VISOJE PLANETOJE , kur tik galima, ir yra poreikis pagal paskaičiavimus - STATYTI GAMYKLAS - METALO PERDIRBIMUI ! ( Tai daryti tik ištobulinus žmoniją )

2.3. VISĄ KARINĘ TECHNOLOGIJĄ PERDIRBTI ŽMONIŲ BUITINIAMS POREIKIAMS ! ( Tai daryti tik ištobulinus žmoniją )

2.4. TOBULINTI KOMPIUTERINĘ TECHNOLOGIJĄ : - Į DIDELIUS, PRISILIETIMU VALDOMUS KOMPIUTERIUS ( ATEITYJE BUS NAUDOJAMI PRISILIETIMU VALDOMI BEMATERINIAI DIDELI KOMPIUTERIAI ) ! VISATOJE VISA TAI IŠPRAKTIKUOTA ! Kalbant apie be materijos kompiuterius, tai Dievo kompiuteriai.

Pasirašo : - DIEVAS ABSOLIUTAS VISATA - !


PROJEKTĄ ĮGYVENDINUS, PLANETA ŽEMĖ - ĮGAUNA ROJAUS IR TOBULUMO ĮVAIZDĮ VISOJE GALAKTIKOJE ! 

Pasirašo : DIEVAS ABSOLIUTAS VISATA ( TĖVAS ) !

Pasirašo : DEVAS ABSOLIUTAS VIDMANTAS G - 7 ( SŪNUS ) !


GERBIAMAS - MYLIMAS SKAITYTOJAU ! ... Pasiklausykime šio muzikinio video :SU MEILE ! - Svetainės Administratorius : - Vidmantas Grinčiukas 2020 m.